خاطرات شاهد با خواهرش ۲

0 views
0%

8 8 7 8 7 8 1 8 7 8 8 4 8 7 9 87 8 8 8 8 7 8 9 88 8 7 9 87 8 1 8 4 1 قسمت قبل سلام دوستان الان که دارم قسمت دوم و پایانی خاطراتم رو براتون مینویسم هنوز قسمت اول انتشار پیدا نکرده و شاید زمان انتشارش با کلی حرف رکیک مواجه بشم ولی برای اون سری از دوستانی که من رو مورد لطف قرار خواهند داد قسمتی رو آماده کرده بودم که نخواستم با سری قبل انتشار بدم و فکر کردم بهتره که در انتهای قسمت پایانی با شما در میان بزارم حالا برگردیم سراغ ادامه خاطره ام اون شب همه چی تموم شد خواهرم از من قول گرفته بود که همه چی بین خودمون بمونه و با هیچ کس حتی خود خواهرم در این مورد دیگه حرفی نزنیم و منم قبول کردم من از این موضوع نمیشد گفت ناراحت بودم ولی زیادم خوشحال نبودم شاید توی اون لحظه برای من جذابیت داشت ولی بعدش که تصور میکردم که من و خواهرم همچین کاری کردیم کمی عذاب وجدان داشتم هرچند من کودکی آزادی داشتم و کلی خاطره از جنس مخالف توی کودکی هام داشتم ولی بقول خانوادم که دوران عوض شده بود و حتی دیگه به من اجازه ی بازی توی کوچه رو نمیدادند چه برسه به اینکه با دخترها همبازی بشم منی که تو دوران سختی به سر می بردم این یه فرصت خوبی بود که همه ی سوالهایی که توی ذهنم بود رو از این طریق پیدا کنم چرا که نه توی هیچ کتابی میتونستم پیدا کنم و نه اینکه کسی رو داشتم تا در موردش حرف بزنیم اون زمانها اینترنت هم وجود نداشت که بتونم از اینترنت جوابها رو جستجو کنم خلاصه روزها می گذشتند و رابطه من و خواهرم به روال قبلی برگشته بود و حساسیت من به خواهرم کمتر شده بود و دیگه هر لحظه به اینکه چطوری می تونم دید بزنم فکر نمیکردم و فکرم کمی آزادتر شده بود و بیشتر به درسام می رسیدم و دنبال شیطونی نبودم و حتی از همون روزهای اول تاثیر این موضوع روی درسهای من هم مشهود بود منی که همیشه از پای تخته رفتن ترس داشتم بخاطر مطالعه ی درسهام دیگه مشکل آنچنانی برام پیش نمیآمد و نمره هام هم داشت کم کم بهتر می شد تقریبا یه هفته تا ده روز از اون ماجرا می گذشت که من متوجه شدم خواهرم حال خوبی نداره همش توی رخت خواب به خودش می پیچید و قرص مسکن می خورد البته قبلا هم اینطور شده بود ولی من فکر می کردم مریضه و هرگز ازش نپرسیده بودم که مشکلش چی هست ولی الان این جرات رو به خودم می دادم تا ازش سوال کنم وقتی پرسیدم با همون قیافش که مثل گچ سفید شده بود لبخندی زد و گفت داداشی آبجیت کمی مریضه و دل درد داره پرسیدم مگه چی خوردی ما که ناهار رو با هم خوردم پس چرا من اینطور نشدم اونم که از یه طرف درد داشت و از طرف دیگه خندش گرفته بود گفت ربطی به غذا نداره فقط خانم ها هر ماه یه بار اینطور میشن داشتم به جواب یکی از چیزهایی که توی یکی از کتابها خونده بودم می رسیدم این یعنی اینکه خواهرم حیض شده بود خواهرم خودش بهم گفت من الان وقت عادت ماهانمه منم که موضوع برام جالبتر شده بود ازش خواستم بیشتر توضیح بده اونم گفت ما خانم ها هر ماه یه بار از اونجامون خونریزی می کنه و دردی که الان دارم مربوط به اون موضوع میشه من ازش سوال کردم که چطور میتونم کمک کنم که اونم جواب داد قربون داداش گلم برم فقط کاری که میتونی اینه که الان یه چای نبات برام بیاری و بعدش یه کم پشتم رو ماساژ بدی منم بدو بدو رفتم تا چایی براش بیارم وقتی برگشتم هنوز روی تخت دراز کشیده بود و چشماشم بسته بود بهش گفتم بیا تا ماساژت بدم و اونم به شکم خوابید و من از پشت داشتم شونه هاش رو ماساژ می دادم گفت اونجا نه برو کمی پایینتر و کمرم رو ماساژ بده منم اطاعت کردم و ماساژش دادم نزدیک ۴ یا ۵ روز من کارم این شده بود که به آبجیم سرویس بدم و یه جورایی ازش مراقبت کنم هر روز حالش بهتر می شد روزهای اول زمانی که دستم به باسنش می خورد عصبی می شد ولی رفته رفته دیگه حساسیت نشون نمی داد و یجورایی حتی انگار خوشش میومد ولی دیگه اجازه ی ادامه کار رو نمی داد خوب یادمه که فردای اون روزی که شبش ماساژش داده بودم صبح رفت حموم و بعد رفت دانشگاه حدود ساعت ۲ بود که برگشت و بعد اینکه ناهاری که مامانم برامون گذاشته بودیم رو خوردیم دوباره رفت حموم من دیگه ازش چیزی نپرسیدم بعد حموم که برگشته بود و داشت خودش رو خشک می کرد ازش پرسیدم که نمیای تا ماساژت بدم اونم گفت که نه دیگه خوب شدم من دوباره مثل ۱۰ ۱۵ روز گذشته رفتم سر درس و مشقم و حسابی مشغول خوندن بودم چرا که شاگرد زرنگ بودن بهم مزه کرده بود و دیگه نمی خواستم به روزهای سخت و استرس زای قبلی برگردم دوباره مثل هر شب دیگه ای دور هم غذا خوردیم و تلویزیون دیدیم و خوابیدیم من قبل از بقیه رفتم بخوابم چون هم کوچیکتر از بقیه بودم و اول صبحی باید می رفتم مدرسه تا سرم رو گذاشتم رو بالشت خوابم برد نمی دونم ساعت چند بود که احساس کردم یکی تکونم میده چشمان رو باز کردم دیدم آبجیم بالا سرم وایستاده خم شد و دم گوشم گفت پاشو داداشی منم یکمی چشام رو مالیدم و بلند شدم دیدیم با یه لباس خواب حریر جلوم وایستاده و قبلش هم دوباره روی زمین جا انداخته نشست روی تشکی که رو زمین انداخته بود و دست من رو گرفت و کشید سمت خودشو منم از خدا خواسته رفتم رو تشک هیچ حرفی بینمون رد و بدل نمیشد فقط احساس می کردم این بار خواهرم یجور دیگه هست توی نور کم اتاق هم می شد تشخیص داد که چشاش قرمز شده و خمار بود یه جوری من رو نگاه می کرد که نگاهاش خودش برام تحریک کننده بود که بعدها با توضیحی که خواهرم داد متوجه شدم خانم ها بعد اتمام عادت ماهانشون شهوتی تر میشن و بیشتر از قبل دوست دارند نزدیکی داشته باشند خودم رو تو بغل خواهرم جا دادم و خواهرم شروع به خوردن لبام کرد و منم باهاش همراهی می کردم و تو این حین دست من رو گرفت و گذاشت روی سینه هاش و فهمیدم که باید سینه هاش رو براش بمالم لباس خواب حریری که تنش کرده بود اون حالت سُری که داشت خودش بیشتر تحریک کننده بود همینطور که داشتم سینه هاش رو میمالیدم لبام رو از روی لباش جدا کردم گونه هاش رو بوسه بارون می کردم خیلی حال میداد بهم و یه عطر خاصی احساس می کردم توی اون دوره زمونه نه فیلم سکسی داشتیم نه چیزی و تنهای چیزی که دیده بودیم توی فیلمهای هالیوودی بود که رو کاستهای ویدئویی دیده بودیم و معمولا اون لحظه ها رو با سرعت زیاد میزدن برن جلوتر و همینطور کارتهای بازی که پشتشون عکس خانم های لخت بود و یا بعضی وقتها عکس سکس مرد و زن رو پشتشون بود که مرده کیرش رو کرده بود جلوی خانمه که اینم اونوقت ها برام جای سوال داشت که حالا به جوابش رسیده بودم بعدش همینطور اومدم پایینتر تا رسیدم به گردنش گردنش رو که میبوسیدم و لیس میزدم کلا بدن خواهرم شل شد و احساس کردم که خودش رو ول کرده و انگار هیچ جای بدنش حسی نداره و نفس نفس میزد راستش کمی ترسیدم و اومدم بالا و گفتم آبجی خوبی و جواب داد بهتر از این نمیشه تو ادامه بده منم به کار خودم ادامه دادم و اومدم پایینتر به راحتی می شد سینه هاش رو از زیر لباس خوابش کشید بیرون منم این کار رو کردم و لباسش رو دادم کمی پایین تر تا بتونم سینه هاش رو بخورم همینطور سینه هاش رو لب می زدم و همش رو یه جا مکشیدم توی دهنم و با این کارم خیلی حال میکرد همینطور که سینه هاش رو میخوردم پای راستم لای پاهای آبجیم بود و اون هم کسش رو به پاهام می مالید یجوری کسش رو بالا پایین می کرد که به پای من مالیده شه حسابی شهوتی بود و من ترسم این بود هر لحظه صدایی از خودش در بیاره که آبرومون بره خودش لباس خوابش رو داد بالا و از تنش درآورد حالا من مونده بودم و تن لخت خواهرم و یه لحاف که رومون کشیده شده بود من به کارم ادامه دادم زیر لحاف یه بوی خاصی رو احساس کردم که کمی برام آشنا بود چون دفعه ی قبل تجربش کرده بودم جالب اینجاست که این بو رو بعدها هم از دخترهایی که تحریک می شدند و همینطور زنم به مشاشم رسید که نشانه ای از خواستن شده بود برام همینطور که سینه هاش رو میخوردم دست من رو گرفت و سمت کس نازش هدایت کرد خیلی لزج و خیس بود بیشتر از دفعه ی قبل و به قدری خیس کرده بود خودش رو که آبش تا سوراخ کونش رفته بود نازش رو کمی مالیدم و وقتی انگشتم رو پایین تر می بردم دستم رو بالا می کشید و دوباره از برجستگی بالاش شروع به مالیدن می کردم کیرم داشت شورتم رو پاره می کرد دستش رو گرفتم و منم روی کیرم گذاشتم دستش رو از بالای شورتم به داخل رسوند و کیرم رو تو دستش گرفت و ماساژ می داد بعد کمی مالوندن بهم گفت برعکس روم بخواب و نازم رو بخور منم کیرت رو میخورم این اولین تجربه ی ۶۹ من بود که کسب می کردم منم باز اطاعت کردم و روش خوابیدم فقط یه مشکلی بود چون من قدم کمی کوتاه تر از خواهرم بود خیلی سخت شده بود وقتی کسش رو براش لیس میزدم کیرم نزدیکای گردن خواهرم بود و اون سعی می کرد یجوری کیرم رو به دهنش برسونه وقتی دید نمیشه یه تف یه کیرم انداخت و با دستش برام جق می زد خیلی بهم حال می داد چون تاریک بود من زیر لحاف بودم نمیتونستم کسش رو به خوبی ببینم بلند شدم و از تو کشوی کمدم چراغ قوه رو برداشتم و رفتم زیر لحاف و روشنش کردم و ادامه دادیم وقتی برجستگی ای که بعدا اسمش رو یاد گرفتم که چوچول بود می خوردم شدیدا به خودش می پیچید و مایع تقریبا شفافی از سوراخ پایین میومد بیرون و به سمت سوراخ کونش میرفت همینطور که میخوردم کمی تکونهاش تندتر شد و یهو دیدم سرم رو به سمت کسش فشار میده نفس کشیدن برام سخت شده بود بعد کمی بالا پایین کردن کسش آروم گرفت وقتی نگاه به کسش کردم دیدم کمی بیشتر از اون مایع قبلی داره میاد بیرون ولی نه اینکه بپاچه بیرون از کسش به من گفت برگرد و منم برگشتم یه بوس از لبام کرد و روبروی هم دراز کشیدیم و هم رو بغل کردیم گفت حالت خوبه منم که کمی درد تو قسمت مثانه داشتم گفتم اینجام درد گرفته گفت بخاطر اینه که تحریک شدی و آبت نیومده پشتش رو به من کرد گفت بزار لای پام و عقب جلو کن تا آبت بیاد ولی مواظب باش توم نکنی منم از پشت بغلش کردم و کیرم رو از پشت لای کونش جا دادم از بس خودش رو خیس کرده بود کیرم به راحتی لای کون و کس و پاهاش عقب جلو می شد بعد یه دقیقه که ادامه دادم نمی دونم چرا آبم نیومد و اونم به نفس نفس افتاده بود و از خیسی کسش معلوم بود که داره لذت می بره که دوباره تو بغلم لرزید و آبش اومد به من گفت چرا آبت نمیاد گفتم نمی دونم گفتم اصلا ولش کن بخوابیم کمی فکر کرد و گفت یه پیشنهادی دارم به شرط اینکه قول بدی به حرفام گوش بدی و کاری که من میگم رو انجام بدی منم چشمی گفتم و پرسیدم چی گفت از پشت میخوام بکنیم ولی من دفعه ی اولمه که می دم اگه دیدم درد دارم و نمیتونم باید بکشی بیرون و الا دیگه از این برنامه ها نخواهیم داشت و اینکه مواظب باشی که سوراخ جلوم نره که بدبخت می شم شرطش رو قبول کردم ولی نمی دونستم اگه جلو بره بدبخت میشه و چیزی هم نپرسیدم روی شکم دراز کشید رو تشک خودش لپ های باسنش رو با دوتا دستش برام باز کرد و بهم گفت یه تف بنداز لاش تا راحت تر بره تو و منم یه تف گنده انداختم رو سوراخش و اونم صورتش رو جوری گذاشت رو بالشت که اگه صدایی خواست ازش دربیاد یجورایی خفه شه روی زانو وایستادم و کم کم خم شدم رو لیلا خواهرم دستامم دو طرف بدن آبجیم گذاشتم و یواش یواش روش دراز کشیدم چند بار سعی کردم ولی کیرم لیز می خورد و روی کسش میرفت چند بار سعی کردم تا بالاخره موفق شدم سر کیرم رو وارد کون خواهرم بکنم که تو یه لحظه لپ های کونش رو ول کرد و دستاش رو روی بالشت می کوبید و بالشت رو گاز می گرفت و دستش رو آورد تا من رو از خودش دور کنه ولی من حرکتی نکردم دوست داشتم تا ته بکنم توش آخه تنگی کونش با اون گرمایی که به کیرم می رسید خیلی تحریکم می کرد دیگه نمیتونستم به قولم عمل کنم دم گوشش گفتم ببخشید کمی فقط تحمل کنی الان تموم میشه و نصف کیرم رو به آرومی هل دادم تو می دونستم دوست داره داد بزنه ولی نمیتونست اونقدر بالشت رو گاز گرفته بود که ترسیدم پاره شده باشه کیرم از لیزی ای که تف ام مهیا کرده بود به راحتی لیز میخورد فقط مشکل تنگی کونش بود که سد کارم می شد حالا دیگه نصف کیرم توی کونش بود دو سه بار عقب جلو کردم دیگه چیزی نمی گفت و فقط بالشت رو گاز گرفته بود و با دستاش تشک رو چنگ می زد کم کم خودش رو ول کرد و منم به یه دقیقه نرسیده بود که احساس کردم داره آبم میاد و همش رو توی سوراخ کونش خالی کردم توی اون سن و سال هرچند آب چندانی نداشتم ولی خالی شدنم فکر کنم بخاطر تنگی کونش یکمی بیشتر طول کشید و توی اون لحظه مثل کسایی که چیزی رو درونشون احساس کنند و علامت سوال بشه سرش رو به بغل چرخوند و یه نگاه خاصی که پر از سوال بود کرد وقتی آبم تخلیه شد کیرم خوابید و خودش به آرومی از توی کون آبجیم به بیرون سر خورد برای اینکه آبم نریزه بیرون شورتم رو برداشتم و لای کونش گذاشتم دستش رو روی شورتم رو کونش گذاشت و به پهلو برگشت و برای چند لحظه چشم تو چشم هم رو نگاه کردیم ولی هیچ حرفی بینمون رد و بدن نشد ولی توی نگاهش کلی حرف بود چند برگ دستمال کاغذی برداشت و لای کونش گذاشت و سعی کرد شورت آبی من رو توی اون نور چراغ خواب یه نگاه بندازه کمی بعد از رو تختش شورتش رو که فکر کنم موقع پوشیدن لباس خواب درآورده بود رو برداشت و روی همون دستمال کاغذی ها تنش کرد و به منم اشاره کرد که بلند شم و روی تختم برم منم که خیلی ترسیده بودم بلند شدم و رفتم سر جام بخوابم نمی دونم ساعت چند بود که خوابیدیم صبح وقتی بیدار شدم سر جاش نبود نمی دونستم چه اتفاقی می خواد بیفته توی نور صبحگاهی دنبال شورتم گشتم ولی پیدا نکردم سریع پا شدم و یه شورت تنم کردم و رفتم سمت کمدش و باز کردم دیدم شورتم رو اونجا گذاشته تا بعدا شوره برداشتم نگاه کردم احساس کردم آبم که روش خشک شده بود به کمی نارنجی می زد که احتمال میدادم کونش کمی زخمی شده بوده رفتم مدرسه و برگشتم خونه ولی خواهرم خونه نبود ترسم بیشتر شده بود که نکنه گذاشته رفته ولی حدود ساعت ۴ اینا بود که اومد و منم با ترس سلام کردم ولی جوابی نداد و رفت طبقه ی بالا توی اتاقمون تا چند روز باهام قهر بود ولی یواش یواش اوضاع عادی شد و انگار همه چی رو فراموش کرده بود من فکر می کردم که دیگه روابط قبلیمون به پایان رسیده و دیگه نزدیکی ای در بین نخواهد بود ولی نزدیک ۱۰ روز بعد اون ماجرا دوباره خواهرم ازم خواست روابط من و آبجیم تا نزدیک به سه سال طول کشید تا اینکه خواهرم نامزد کرد و به همدیگه قول دادیم تا گذشته رو فراموش کنیم و توی آینده فقط از تجربیات خوب و بدی که در گذشته کسب کردیم استفاده کنیم من دیگه ۱۶ ۱۷ سالم شده بود و وقتی به گذشته فکر می کردم و می دیدم چه اشتباهی کردم خودم رو ملامت می کردم دوست ندارم تقصیر کسی بندازم ولی وقتی کمی عمیق تر به ماجرا نگاه می کنم احساس می کنم ما اونقدرها هم مقصر نبودیم خواهرم تا زمان ازدواجش هیچ دوست پسری نداشت هرچند من به خاطر آزادی بیشترم بعنوان یه پسر بعد از ۱۷ سالگیم شیطنت زیادی داشتم ولی تنها تجربه ی من از خواهرم بود که روابط بعدی همان تجربه ها کمکم می کرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ میدونم که این موضوع جذاب نیست و حتی شاید برای بعضی ها حال به هم زن باشه و حتی خیلی ها فحش میدن ولی از جمله ی واقعیتهایی هست که توی جامعه و بخاطر محدودیتها و عدم آموزشهایی که توی کشورمون هست و محدودیت هایی که خانواده ها ایجاد می کنند وجود داره و این یه نمونه از اون واقعیتهاست من و خواهرم که از ترس خانواده اطرافیان جامعه دولت پلیس و غیره نمیتونستیم اسم دوست دختر و دوست پسر ببریم تا چه برسه به اینکه داشته باشیم بخاطر نیازهای جنسی خودمون ناخواسته به گناهی بزرگ دست زدیم که البته بغیر از عذاب وجدان که برای هر دوی ما داشته کمکمون هم کرده تا بعد از ازدواج با یک غریبه توی زندگی مشترکمون موفق تر عمل کنیم و خوشبخت باشیم الان هر دو صاحب فرزندیم فضا رو طوری برای فرزندانمون آماده کردیم که دچار گناههایی که ما شده ایم نشوند پسرم نزدیک ۱۶ سال و دخترم ۱۴ سال سن دارند من به همراه دوستانشان به پیک نیک میرویم خونه دعوتشان می کنیم و همه ی شرایط براشون روشن شده و توضیح دادیم چیزی برای آزمایش و خطا ندارند آزادند و از این آزادی سوءاستفاده نمی کنند درد دلهاشون رو با ما در میون میزارند مطمئنم بچه هامون هم پدر و مادری خواهند بود در آینده که فرزندان خوشبختی را تربیت خواهند کرد ما من و خواهرم تجربیاتی رو که توی مدارس باید بهمون آموزش داده می شد به همدیگه آموزش دادیم چه بسا زندگیهای که در جوامع کنونی بخاطر عدم آشنایی زوجین در نحوه ی برخورد با جنس مخالف نه فقط از لحاظ نزدیکی جنسی بلکه ابراز عواطف معمولی و روزمره و برخورد با همسر در جمع از هم پاشیده می شوند و یا به سردی می گرایند حتی خود برادران من هر دو مشکلات زیادی در زندگی مشترکشون که حتی تا مرحله جدایی هم رفته اند من و خواهر گناهکارم از زندگیمون راضی هستیم همسرانمون رو از صمیم قلب دوست داریم و توی زندگیمونم خوشبختیم و تمام سعیمون رو میکنیم که فرزندان صالحی برای جامعه تربیت کنیم نه یک مشت عقده ایه کمبودداره بیماره روحی روانی جسمی و جنسی میدونم بعضی از پدرهایی که وسط پیشونیشون جای سیاه یه سنگه برای ارضا خواسته های درونیشون از خوانندگان این سایت هستند چون بخاطر شغلی که دارم توی تاریخچه ی لپ تاپهاشون عملا علاقمندی هاشون رو دیدم و خیلیهاشون تا آخر این خاطره فقط لذت برده اند کمک کنید به فرزندانتون تا مثل خودتون بیمار بار نیایند نوشته شاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امروز ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶ که من این خاطره را به اتمام رساندم متوجه شدم دیشب خاطره قبلیم انتشار داده شده و تعدادی از دوستان من رو مورد لطف قرار دادند و از آنجایی که حساب کاربری توی سایت ندارم نتوانستم پاسخ بدهم پس از همین جا پاسخی براشون می فرستم پاسخ به کامنتهای قسمت اول بله خاطره خواهرم هم توی اون دوران باورش نشد شاید هم بعضی قسمت ها بخاطر تجربه های بعدی الان که نقل کردم رنگ و لعاب گرفته باشه دوستی که فحش دادین من همه چیزایی که نوشتین رو بر می گردونم به خودتون مشکل جامعه ی ما اینه که به غیر از خودمون هیچی رو باور نداریم میگیم کجای جامعه فقر هست دموکراسی فقط دموکراسی ما خودفروش ما نداریم اصلا معتاد کجا بود حاضر هم نیستید یه تحقیق آمارگیری و نظرسنجی توی جامعه انجام بدید و هیچ آماری رو بغیر از اونی که از خودتون می سازید رو قبول ندارید امکان نزدیکی خواهر با برادر زیاد نیست ولی توی جامعه وجود داره خود شورای نگهبان کسایی که سلب صلاحیت میکنه برای بعضیها میگه به دلیل نزدیکی با در ضمن این خاطره رو با سال و تاریخش بسنجید من نخواستم و نمی خوام با این خاطره کسی رو بدبخت کنم برعکس می خوام چشم و گوش ها بازتر شه کونی و تخم حرامی هم جد و آبادته ذهن من کثیف و ذهن شمایی که توی اینچنین سایتهایی پرسه می زنید تمیز باشه پیام جان مسلما انسانهایی که الان وجود دارند فقط حاصل کردن نیستند والدینشون مسلما لذتهای دیگه ای از نزدیکیشون می بردند زمان ما هم واجبی بود ولی توی بقالی ها تو محلمون میفروختند بوشم به قدری زیاد بود که وقتی میزاشتی کل در و همسایه ها و خانواده ها میفهمیدن که یکی کس و کون و یا کیرش رو صفا داده تیغم که مشکلات خودش رو داشت مثل بریدن و جوش چرکی ماشین اپیلاسیون هم نبود تنها چیزی که یه دختر میتونست از یه داروخونه از دست یه فروشنده خانم بخره موم بود نه وکس امروزی که شاید کسهای دختران اونروزی به دلیل عدم استفاده اونقدر پر مو بودند که بهتر بود با قیچی اول کوتاه تر بشه تا با موم گره نخوره و خوب کنده شه احتمالا الان دخترها همیشه در آماده باشند و کسهاشون صیقلی شده و

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.