خاطرات یک جقی

0 views
0%

من نه هیکل سکسی دارم که جذابیت چندان و دلربایی تنها خوبی من تو جذب دخترها شوخی و خندان بودنمه من به شدت جق میزنم ینی روزی 4 الی 6 بار به قول دوستام پدر جق ایرانم تو جایی که من کار میکنم یک خانمی هست که اسمشو میزارم ندا ندا 1 سال از من بزرگتره و قیافه معمولی داره از شوهرشم طلاق گرفته از شانس ما این خانم شد مدیر بخش ما چون منم شوخ و خندان بودم از من خوشش اومد این رابطه ما چند ماهی همینطوری ادامه داشت من چون دوست دختر نداشتم فکر میکردم این اخرشه و منو دوست داره چون برخوردش با من خیلی عالی بود حس خوبی داشتم رابطه ما از اونجا جدی شد که امپر من زد بالا و گفتم هرچی بادا باد این با رفتاراش داره نشون میده میخواد منم باید استفاده کنم چرا نکنم یک روز تو پارکینگ شرکت داشتیم صحبت میکردیم دیدم کسی نیست و لبشو بوسیدم این اغاز رابطه ما بود به من چسبید از اون روز عشق بازی لب بازی های پنهانی ما شروع شد من فکر میکردم زندگی و ایندم تو این شخصیت خلاصه میشه از همه زندگیم بهش گفتم میگفت روراستیو دوست داره و به من فکر میکنه و منه ساده باور کردم خلاصه گذشت تا یک روز تونستم خونمونو خالی کنم و باهاش هماهنگ کردم که بیاد اومدش و شروع کردیم به لب بازی کم کم لباسشو دراوردم با بدترین صحنه عمرم روبرو شدم از من هم پشمالوتر بود چون با تیغ زده بود مثل سوسک شده بود اونجا بود که گفتم کیر تو این زندگی و کیرم تو شانس گفتم باید بکنمش نکنم سوخت دادم چشامو بستم رو همچی و شروع به عشق بازی کردم سینه هاشو خوردم سایزش میگفت 90 هست ولی از بس لاغر شده بود همش ترک بود رفتم پایین سراغ کسش شروع کردم به لیسیدن خیلی حال میکرد و لذت میبرد حالا نوبت من بود لباسامو داوردم دراز کشیدم و شروع به ساک زدن کرد قشنگ تخمامو میخورد و کیرمو لیس میزد قلقلک تنها حس کیرم بود و واقعا لذت نمیبردم چراغ رو خاموش کردم که بدنشو نبینم تو تاریکی اتاقم اومد رو کیرم و شروع به بالا پایین کردن کرد تنگ بود و داغ ولی کیرم هیجی حس نمیکرد چون هیکل سکسی و ورزیده ندارم مدل دیگه نتونستم بکنم بجز چند دقیقه داگی از تایم شروع تا پایان 3 ساعت طول کشید دیگه خسته شده بودم و طرف 5 بار ارضا شد ولی ابم نمیومد گفتم برام ساک بزن شروع به ساک زدن کرد ولی بازم ابم نیومد خودم فهمیدم چرا اینطوری شدم با دستم شروع به جق زدن کردم بعد از چند دقیقه ابم اومد و همرو ریختم تو دهنش واقعا مونده بودم چرا باید اینطوری بشه چرا باید من با جق ابم بیاد یک تقویت کوچیک کردیم بعد کیرم دوباره راست شد اومد روش و شروع کرد تلمبه زدن بدنم سر شده بود ولی کیرم راست بود 30 دقیقه بالا پایین پرید اخرم ابم نیومد دوباره شروع به ساک زدن کرد و من جق زدم و ابم اومد حس هیچ کاری نداشتم فقط میخواستم از خونه بره بیرون بعدش به خودم فحش دادم که بیخیالش بشم و بدبختی های من تازه از اون روز شروع شد این ندای داستان ما ول کنه من نیست و من تو دوراهی کار داشتن و بیکاری گیر کردم از طرفی میترسم که بخواد خودشو بندازه بهم از طرف دیگه بیکار میشم و زیر قسط ها بگا میرم دیروزم دیدم تو گوشیش با یکی چت میکنه و اسنیکرای سکسی میفرسته بهش گفتم و دست اخر من مقصر شدم بهانه ای که برای کات کردن میخواستم پیدا کردم و اخر این هفته هم بیکار میشم این دردو دل من بود با شما قلمم زیاد جالب نیست موفق باشید نوشته

Date: August 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.