خاطره یه گی گروپ نا خواسته

0 views
0%

سلام اسم من آرین و این خاطره واسه زمانی که من 22 سالم بود یه روز داشتم تو یا هو مسنجر روم گی ها چرخ میزدم که یه پسر پی ام داد و خلاصه مخ ام رو زد گفت تنهاست و مجردی زندگی میکنه 32 سالش بود من اوکی گفتم آدرس گرفتم و رفتم به سمت مکان تو راه همش یه استرس خاصی داشتم ولی همش سعی میکردم که به یه سکس خوب فکر کنم آخه من خیلی محتاط ام و به راحتی با هر کسی سکس نمی کنم واسه همین همیشه دیر به دیر سکس میکنم اون موقع هم خیلی وقت بود که نداده بودم خلاصه به مکان رسیدم و رفتم تو دیدم همون پسره که عکسش رو تو مسنجر فرستاده بود در رو باز کرد باهم احوال پرسی کردیم و دست دادیم تابستون بود و هوا گرم بود رفت آشپزخانه واسه من شربت خنک اورد یواشکی نگاهی به شلوارش کردم و دیدم کیرش از زیر شلوار راست کرده خودم رفتم جلو دست انداختم رو شلوارش و بی مقدمه شروع کردم به مالوندن کیرش آخه خیلی تو کف بودم اونم هیچی نگفت و شروع کرد لب گرفتن خلاصه زیپ شلوارش رو باز کردم و کیرش رو دستم گرفتم وای که چقدر داغ بود کیرش حدود 17 بود دولا شدم و رفتم پایین شروع کردم آروم آروم به خوردن کیرش اون هم دستش رو انداخته بود توی شلوارم و کونم رو مالش میدادند کمی همینجور گذشت تا اینکه تا به خودم اومدم دیدم لخت لختیم و من دارم با ولع خاصی ساک میزنم یه دفعه ای گفت برگرد بکنم منم گفتم باشه یکم کیرش رو چرب کرد و سوراخمم آب دهن زد و کیرش رو آروم کرد تو سوراخم یکی دوتا تلنبه نزده بود که یه هو سه نفر دیدم از اتاق اومدن بیرون لخت با کیرهای سیخ و آماده کردن اولش خیلی تو ذوقم خورد و ناراحت شدم اما از طرفی هم ترسیدم اگر مخالفت کنم احتمالا بلایی سرم بیارن چیزی نگفتم و سرم رو انداختم پایین که یه دفعه ای اونی که سنش از همه بیشتر بود و خر کیر بود گفت نترس فقط میخواییم حال کنیم بعدش اومد جلو من که به حالت قنبل بودم سر کیرش رو مالوند به لبام منم آروم دهنم رو باز کردم و براش شروع کردم به ساک زدن یکم که ساک زدم کیرش رو در اورد از دهنم و اون پسره هم که داشت میکرد من رو کیرش رو در اورد مرد سن بالا که اسمش امیر بودرفت پشت و کیرش رو گذاشت رو سوراخم یه جوووون گفت و کیرش رو کرد تو کونم آخ که چه دردی داشت فکر کنم 20 سانت قشنگ بود خیلی هم کلفت بود همین که اومدم بگم آخ یه پسره دیگه که اسمش سلمان بود و هم سن خودم بود کیرش رو کرد تو دهنم وای که چه وضعیتی شده بود امیر هر بار که تلنبه میزد انگار از درد میخواستم منفجر شم امیر معلوم بود سکس بلد یه چند تا تلنبه محکم زدم کیرش رو در اورد و یکی دیگه که نفر آخر بود کیرش رو کرد تو سوراخم کیرش دراز نبود اما کلفت بود اون همش محکم با دست میزد در کونم و هی میگفت جوووون نفر آخری که اسمش مهدی بود یه چند تا تلنبه زدو گفت آبم داره میاد آبش رو ریخت رو کمرم یه چند دستی که کشید کنار و نکرد اما بعدش دوباره به گروه ملحق شد خلاصه این روند تا نزدیکی های صبح ادامه داشت اولش چون خفتم کرده بودن و ناراحت شده بودم زیاد حال نمیکردم اما کم کم ناراحتی جاش رو داد به لذت خیلی زیاد طوری که شد بهترین سکس من بخصوص وقتی اون آقا سن بالا ینی امیر وقتی میکرد با اون کیر بزرگ و کلفتش از همه بیشتر هم امیر کرد سری اول که آبش اومد ریخت توی دهنم و سری آخر هم که آبش خیلی کم شده بود البته ریخت تو کونم این بود خاطره اولین سکس گروهی من که البته ناخواسته هم بودش نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.