خواهر حشری و پسر دایی بکن

0 views
0%

سلام اسم من عباسه یه خواهر دارم به اسم الهام که هیکل سکسی داره یه کون گنده با سینه 80 و پوست سفید خواهر من دانشجوه و هر وقت که میاد خونه موقع لباس عوض کردن اونو دید میزدم البته اونم میدونست ولی به روش نمیاورد تا اینکه یه بار که از دانشگاه اومد حالش خوب نبود عصبی شده بود زنگ زدم پسر داییم بیاد خونمون که با هم فیلم ببینیم وقتی اومد انگار خواهرم اروم شد پدرم که صبح تا شب سر کاره شب میاد مادرمم که رفته بود خرید یکمی به رفتار اکبر پسر داییم شک کرده بودم که اکبر گفت تخمه نداری با فیلم بزنیم گفتم نه الان میرم میگیرم خونه ما تا مغازه حدودا 20دقیقه ای راهه اخه از خیابان اصلی دوره الکی گفتم من رفتم و درو بستم که صداش قشنگ بیاد صدای پای اکبر اومد که داره میره طبقه بالا یواش درو باز کردم و دیدم صدای خواهرم از اتاق بالا میاد که میگه کجا بودی تا حالا رفتم بالا از پله ها یواشکی سر انداختم لای در که دیدم دارن لخت میشن اکبر هی میگفت مزه کونت هنوز خوبه که خواهرم میگفت مزه کیرتو چطور که باهم خندیدن لخت لخت شدن پای تا حالا کون خواهرمو ندیده بودم اکبرم که هیکلش لاغر بود ولی کیرش دراز دراز بود که گرفت جلو دهن خواهرمو گفت بفرمایید خواهرمم کیرشو تا ته کرد تو دهنو شروع کرد به ساک زدن اکبر هی میگفت اره جنده یک ماه نبودی حالا برات میگم کونی که کیرشو از دهن خواهرم دراورد و گفت کون کون من کجاست و خواهرمم به خوابید کف اتاق و یه بالش گذاشت زیر شکمش که اکبر گفت به به و خوابید رو خواهرم و کیرشو راحت فرو کرد تو کونش و شروع کرد به فشار دادن و تلمبه زدن از پشت گوش خواهرمو میخورد و خواهرمم میگفت اره بکن بکن و اکبرم حشری تر میشد که دیدم سرعت تلمبه زدنش کم شد و میلرزید بله آب اومده بود و تو کون خواهرم خالی کرده بود از رو خواهرم بلند شد و بوسش کردو لباسشو پوشید اومد بیرون منم سریع زدم از خونه رفتم و 10دقیقه بعد در زدم اکبر گفت حال ندارم بزار برا بعدو دیگه رفت منم رفتم تو اتاق خواهرم که دیدم لباسشو پوشیده و لای پاهاش بازه و در کونش خیسه که گفت چته منم گفتم هیچی ازون قضیه 1سال میگذره و هنوزم پسر داییم خواهرمو میکنه

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.