خونه دانشجویی

0 views
0%

سلام امیدوارم داستانم زیاد بد نباشه دفعه اولمه که می نویسم من شهره 23 ساله قد 170 وزن 55 سایز سینه 80 رنگ پوست سبزه و هیکلم کاملا باربی موضوع بر می گرده به 3 سال پیش که تو یه دانشگاه تو یه شهرستان قبول شدم اما من خوابگاه نرفتم و خونه گرفتم تو اون خونه ما 6 نفر بودیم که هر دو نفر یه اتاق داشتیم من اونجا بود که با روشنک آشنا شدم و هم اتاقی شدیم روشنک یه دختر با پوستی سفید مثل برف و اندام توپ قد 170 و وزن 60 سایز سینه هاش 85 بعدا فهمیدم و یه قمبل بزگ که حتی از زیر گشادترین شلوار هم دیده میشد و البته عضو یه خانواده مذهبی که البته خودش و لباس پوشیدنش اینو نشون نمی داد اون همیشه تو اتاق لباسای راحت می پوشد لباسایی با یقه های باز که وقتی خم می شد اگه با دستش نمی گرفت سینه هاش کاملا میومد بیرون البته فقط تو اتاق بیرون جلو بقیه بچه ها لباس بسته می پوشید هر روز که می گذشت ما بیشتر به هم وابسته می شدیم یه جورایی من عاشقش بودم و واسم مثل بت مقدس بود و واسه ذره ذره وجودش میمردم انگار نه انگار که من یه دخترم اونم همیشه می گفت تو مثل پسرایی و من اذت می ترسم اما من واقعا نمی تونستم جلو خودمو بگیرم که با دیدنش حشری نشم کمکم روی ما بهم بازتر شد و اون دیگه کمکم تو اتاق با سوتین و شورت راه می رفت وقتی راه می رفت کونش همچین بالا و پایین میرفت که قلبم با دیدنش از سینه می خواست بزنه بیرون یه شب که خواب بود البته الکی خودشو بخواب زده بود رفتم کنارشو شروع کردم به خوردن لباش که دیدم اونم داره لبای منو می خوره اما چشماشو باز نکرد کمکم سوتینشو باز کردم درش آوردم و انداختم کنار شروع کردم به مالیدن سینه هاش و بعد از خوردن لاله گوشش و لیسیدن گردنش نفساش تند تند شده بود داشت لذت می برد من سینه اش رو گرفتم تو دهنم و با دستم کمکم به کسش نزدیک شدم اول از روی شورت کسشو مالیدم و بعد با دستم سینه اش رو ملیدم و از روی شورت باا زبونم لیسش زدم بعد با یه دستم و به کمک خودش البته هنوز چشاشو باز نکرده بود شاید خجالت می کشید شورتشو دراوردم و از منظره ای که میدیدم چند دقیقه مات موندم یه کس تپل که البته قبلا از روی شورت حدس زده بودم تپله و سفید که حتی به مو هم نداشت روشنک خیلی به این اهمیت میداد که بدنش تمیز باشه من حتی دستاشو ندیده بودم که مو داشته باشه با لبای صورتی روشن که خیلی هم خوش بو بود که یه هو دیدم با دستاش سرم رو به کسش نزدیک کرد و منم با کمال میل شروع به خوردم کسش کردم خیلی خوش مزه بود وقتی مست بود اینقدر قشنگ آه و اوف می کرد که داشتم از شدت حشر میمردم و حدود 4 ساعت خوردم و خوردم تو این مدت 3 بار ارضا شد اینقدر قشنگ میلرزید و ابش از کس قشنگش می ریخت بیرون که لذت منو 100 برابر می کرد و منم نمیذاشتم حتی یه قطره از اب خوشمزه اش هدر بره و همشو می خوردم خیلی حال میداد اما اون هیچوقت حاضر نشد کس منو بخوره اما من با خوردن کسش خیلی حال می کردم ما مدتها همینطوری حال کردیم تا اون ازدواج کرد اما بعد ازدواج هفته ای یه بار میاد خونه ما و حالا که پرده نداریم البته پرده من براثر یه تصادف پاره شد با دست تو کس هم می کردیم بیشتر حال می کردیم تا 10 ماه پیش که یه روز زنگ زد و گفت خودتو برسون که مستم منم خوشحال سریع رفتم حمام و خودمو تمیز کردم و راه افتادم نیم ساعت بعد رسیدم در زدم رفتم بالا که شوکه شدم دیدم شوهرش خونه است ساکت نشستم گفتم حتما الان می ره سرکار که دیدم روشنک لخت شد و اومد گفت امروز سه تایی حال کنیم کاملا تو شوک بودم من تاحالا با مرد سکس نداشتم اونم در حضور زنش روشنک لخت لخت بود و کمکم لبسای منو دراورد و من فقط یا شورت و سوتین بودم که آرش شوهر روشنک از اتاق اومد بیرون فقط شورت پاش بود اولش خجالت کشیدم و دستام رو سینه هام و کسم گذاشتم اما دیدم روشنک دراز کشید و منو کشید تا کسشو بخورم و با دستاش شورت آرش رو در آورد وای یه کیر بزرگ و خیلی کلفت مثل مال خارجی ها که تو عکسا دیده بودم و کیر اونو کرد تو دهنش شروع به خوردن کیرش کرد من هنوز تو شوک بودم و کس روشنک رو می خوردم آرش واققعا خوش هیکل و زیبا بود با یه کیر بزرگ و کلفت کمکم حشرم داشت میزد بالا و روشنک هم با خوردن کسش اه و ناله می کرد که برای اولین بار آرش کمر منو گرفت و همونطور که داشتم کس روشنک رو می خوردم منو چرخوند و شورتم رو کنار زد وبا زبونش شروع به لیسیدن سوراخ کونم کرد تا زبونش و زد انگار که یه شی خیلی داغ کذاشتن رو کونم خیلی حس خوبی داشتم اما اولش خجالت می کشیدم و بی حرکت مونده بودم و تکون نخوردم اما یکم که گذشت منم داشتم حال می کردم و کمکم منم تکون می خوردم و اه و ناله می کردم که جامون رو عوض کردیم و ارش دراز کشید و روشنک نشست روی کیرش و کیر ارش رو هدایت کرد به داخل کسش و ارش منو نشوند روی دهنش و شروع به خوردن کس من همیشه فکر میکردم لیسیدن روشنک خیلی باحاله اما اون موقع فهمیدم خوردم ارش خیلی خیلی باحال تره کرد و منو روشنک هم سینه های همو میمالیدیم و میخوردیم یه مدت کس منو خورد و بعد جابجا شدیم و اینبار کس روشنک رو خورد و می خواست تو کس من بذاره اما من دفعه اولم بود و من می ترسیدم و نمیذاشتم بذاره که بعد از کلی اصرار و تعریف از اینکه اروم میذاره و نمیذاره دردم بیاد کمکم نرم شدم و خودم رو در اختیارش گذاشتم اول اروم کیرش رو روی درز کسم عقب جلو کرد تا من خوب مست شدم دیگه حواسم به هیچی نبود که یهو حس کردم یه چیز خیلی داغ رفت تو شکمم ز یه فریاد بلند زدم و بعد یکم نگه داشت تا دردش اروم شد بعد یواش یواش شروع به تلمبه زدن کرد وقتی تلنبه میزد انگار رو زمین نبودم و مدام داد میزدم بکن بکن ارش جونم جرم بده کیرت الان مال منه تو کسه منه که یه دفعه داغ شدمو لرزیدم و ارضا شدم و بعد چند دقبقه کیرشو از کسم در اورد و سریع تو دهن روشنک گذاشت شروع به تلمبه زدن تو دهن روشنک کرد و همزمان کس منو می خورد که من خیلی از این کار خوشم میاد و بعد از چند مین با یه داد بلند ابشو تو دهن روشنک خالی کرد و بعد هر سه همونطور لخت کنار هم دراز کشیدیم و خوابمون برد وقتی بیدار شدیم یه 2 ساعتی گذشته بود و ارش اول لباسای روشنک و بعد لباسای منو تنم کرد و باهم یه چیزی خوردیم و ارش منو رسوند و تو راه بهم گفت که بهترین سکسی بود که داشته و من خیلی بهش حال دادم و بهم گفت بازم باهم حال خواهیم کرد بعد از اون روز ما یک روز در میانبا هم سکس سه نفره داشتیم روشنک پیشنهاد داد تا علی دوست آرش به ما بپیونده تا دوبه دو و ضبدری سکس کنیم اما ارش حاضر نبود کس دیگه ای من رو بکنه و می گفت فقط خودش دوست داره منو بکنه تا بعد از چند ماه روشنک حامله شد و کمکم سکس منو ارش دو نفره شد حالا هر سه منتظریم تا بچه اونا بدنیا بیاد تا باز سه نفره حال کنیم امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: August 7, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.