دادن به هم دانشگاهیم

0 views
0%

دانشگاه اصفهان بودم که ترم آخر با یکی از همشهری هام که یه ترم بالاتر از من بود آشنا شدم تو کلاس کامپیوتر بود که با هم آشنا شدیم باید یه پروژه میدادیم این شد آشنایی من و محمد یه پسر سبزه که از من کوتاه تر بود و اندام معمولیی داشت منم اون موقع ها 80 کیلویی وزن داشتم و قدمم هم 187 هست اون تو خونه اش کامپیوتر داشت و یه خونه مجردی ولی من با چند نفر خونه گرفته بودم من و محمد یه گروه شدیم واسه انجام پروژه شب ها میرفتم خونش که برنامه بنویسیم و خسته که میشدیم یه فیلمی میدیدیم که بعضا صحنه دار بود در حین فیلم دیدن بود که بحث دختر وسکس و این ها شد که فهمیدم دوست دختر نداره چند شبی رو در طول هفته پیش اون خوابیدم واسم جا مینداخت کنار خودش تو رخت خواب صحبت سکس و این ها که میشد میدیدم کیرش نیم خیز میشه البته من از قدیم یه سری تجربیات سکسی با پسر داشتم ولی اون زمون تو فازش نبودم بیشتر با عکس و فیلم سوپر جق میزدم البته کیر منم نیم خیز میشد ولی سعی میکردم دمر بخوابم تا نشون نده ولی محمد اصلا پنهون نمیکرد اون جوری که نشون میداد حتی شورت هم پاش نبود چون واضح میشد کیرش و تشخیص داد شب سومی که خونه محمد موندم فیلم سوپر گذاشت که هر دومون حشری شدیم و از احوالاتمون مشخص بود چون ناخودآگاه دسامون میرفت سمت کیرمون بعد فیلم که رفتیم بخوابیم با حرف سکس و تجربه ی سکی و این ها شد که سر حرف اینکه قبلا با پسر بودم و باز کردم تو این مدت هم بدم نمیومد سکی داشته باشم ولی روم نمیشد چیزی بگم تازه خوابم برده بود که دیدم محمد داره کیرم و میماله و کیرم و سیخ کرده از روی شلوار میمالوند کیرم و سعی کردم به روی خودم نیارم ولی فهمیده بود بیدار شدم کیرم و درآورد و شروع کرد به بوسیدن سرش و سرش و گذاشت تو دهنش من که دیگه طاقت تموم شده بود یه آهی کشیدم که نشون داد بیدار شدم دارم حال میکنم چراغ ها خاموش بود و از پنجره نور کمی وارد اتاق میشد یه باد خنک بهاری هم داشت میومد که حسابی حالی به حالم کرده بود خواستم شلوار و شورتم و در بیارم که دیدم خودش کمکم کرد و درشون آورد و خودشم لباس شو درآورد تو همین فرصت منم تیشرت مو درآوردم و لخت جلوی هم بودیم بدون هیچ حرفی شروع کردیم به خوردن کیر هم به پهلو دراز کشیدیم و کیر هم و میخوردیم گفتم محمد اول تو شروع میکنی یا من گفت بذار من شروع کنم زود ارضا میشم بعد تو منو بکن گفتم باشه تاق باز دراز کشید و من پشت و کردم بهش و نشستم رو کیرش کونم خیلی تنگ بود ولی به خاطر پوزیشنش کونم باز شده بود تو اولین حرکت تونستم سر کیرشو جا کنم تو کونم خیلی درد داشت درشآوردم و یه تف انداختم رو کیرش و دوباره نشستم رو کیرش ایندفعه راحتر تونستم کیرشو تو کونم جا کنم تا نصفه کردم تو کونم یه کیر سیاه ولی زیاد کلفت نبود سایزش حدود 16 میشد کیر منم حدود 15 ولی سفید و از اون کلفتر بود به هر زوری بود یواش یواش کردم تو کونم تموم کیرش و بعد آروم آروم بالا پایین میکردم کیرم داشت میترکید رگ هاش زده بود بالا و به بالاترین حد خودش هم کلفت شده بود و هم سیخ شده بود داشتم حسابی با کیرش حال میکردم که محمد گفت بیا حالت و عوض کنیم دمر خوابیدم و اومد رو کونم به سر کیرش یه تف انداخت و داد سر کونم سوراخ کونم داشت ذوق ذوق میشد همش نبض کونم و حس میکردم جای خالی کیرش و تو کونم احساس میکردم گفتم محمد جون چرا نمیکنی پس که دیدم سرش و گذاشت دم کونم واااااای چه حالی داشتم لذتی داشتم میبردم که تا حالا تجربه نداشتم همه ی کیرش و کرد تو کونم و تلمبه میزد همه س نگینیش رو انداخته بود رو کونم داشتم حسابی حال میکردم کونم و دادم بالا و به حالت سجده داشت منو میکرد که احساس کردم کیرم داره نبض میزنه و یهو دیدم آبم ریخت رو فرش اتاق اصلا نتونستم جلوی خودمو بگیرم وااااای چه لذتی داشت این ارضا شدن زیباترین حالت ارضا شدن و تجربه کردم و اون وقت بود که فهمیدم چرا کون دادن لذت بخشه چند دقیقه بعد محمد همه آبش و ریخت تو کونم و بیحال افتاد کنارم گفت بیا حالا نوبت توه به صورا سجده بود که بکنم تو کونش ولی دیگه کیرم راست نشد که نشد چون لذتی که از دادن و ارضا شدن در حال دادن برده بودم خودمم بیحال و سست بودم گفتم نمیتونم بکنم راست نمیشه آخه موقع کردنت ارضا شدم محمد یه بوس از لپ کونم گرفت و گفت بریم دوش بگیریم تا اون رفت دوش بگیره من خوابم برد همون جوری لخت و عریون صبح که بیدار شدیم اصلا یه روی هم نیاوردیم که چیزی شده بعد اون شب هم دیگه جور نشد با هم تنها باشیم و باهم حال کنیم اون اولین و آخرین سکس من یا محمد بود اولین بار بود که لذت کون دادن و احساس کردم و خواستم بعدش هم احساس کنم ولی دیگه نتونستم به کسی اعتماد کنم با کسی قرار بذارم فقط چند ماه پیش تو اینستا با یه غیر شمالی آشنا شدم و تونستم باهاش قرار بذارم و تو ماشینش واسش ساک بزنم که بعد از 15 سال سیر کیر خوردم و آبش و ریختم تو دهنم امید وارم از خاطره اولین و آخرین کون دادنم لذت برده باشد اگه خوشتون اومد بگید تا خاطرات سکسی دوران دبیرستان و نوجونی مو واستون تعریف کنم نوشته

Date: March 7, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.