داستان کون دادن من به پسر داییم

0 views
0%

سلا دوستان این یه خاطره فراموش نشدنی و واقعیه که براتون تعریف میکنم چندین سال پیش بخاطر مسئله شغلم ناچار شدم دور از خانواده در اهواز برای مدتی منزل داییم باشم حدود 40سال سن داشتم و پسر داییم تازه خدمت سربازیش رو تموم کرده بود شبهامن و پسر داییم تو ک اتاق میخوابیدیم همیشه دلم میخواست یه کیر رو بکنم تو دهنم ببینم چه مزه ای میده که خیلی از دخترها و زنها هلاکش هستند ناگفته نمونه همیشه یه تصویر از دوران کودکیم یادمه که پسر عموم کیرشو جلوی من میمالوند تا آبش بیاد برا همین یه شب تو کف کیر بودم و نیمه های شب وقتی پسر داییم خواب بود خودمو کشیدم کنارش و از رو شلوار کیرشو بو کردم وای که دیونه کننده بود آروم از رو شلوار دستمو بردم سمت کیرش و اونو گرفتم با اینکه خوابیده بود خیلی با حال بود قلبم تند تند میزد و عشق کیر ول کنم نبود دلمو زدم به دریا و دستمو کردم تو شورتش و کیرشو گرفتم اووووووف که چقدر گرم بود یه کم فشارش دادم ولی حس کردم بیداره و به روی خودش نمیاره برا همین فشارش دادم یه کم شق شد فهمیدم بیداره آروم شورت و شلوارش زو کشیدم پایین و تا خواستم کیرشو بکنم دهنم بلند شد نشست و گفت چکار میکنی گفتم دوست دارم کیرتو بخورم با عصبانیت بلند شد و جاشو عوض کرد و رفت طرف دیگه اتاق خوابید دلمو زدم بدریا و رفتم سمتش و با التماس ازش خواستم بزاره کیرشو دست بزنم و بلیسم بلاخره رام شد و گذاشت ولی نگذاشت آبش بیاد یعنی فقط برا چند لحظه بود فردا صبح بدون اینکه ببینمش رفتم سر کار ولی همش تو فکرش بودم و فکر میکردم دیگه شب نمیاد تو اون اتاق ولی شب که شد اومد و خیلی عادی خوابد رفتم سمتش و سعی کردم باهاش طوری حرف بزنم که باهام راه بیاد دیدم اینبار مقاومت چندانی نکرد و منم کیر خوش فرمش رو سیر خوردم و لی خودشو نگه داشته بود که آبش نیاد این گذشت تا اینکه از طرف محل کارم بهم جا دادند و من از منزل داییم رفتم و اونجا ساکن شدم یه روز رفتم خونه داییم و ازش خواستم بیاد و بهم سر بزنه یه شب اومد و چند ساعت پیشم بود منم که دیگه جلوش راحت بودم شلوارشو باز کردم و کشیدم پایین و نشستم جلوش و کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم ساک زدن بعد خودش گفت پشت بکن منم بحالت سگی شدم و و اونم تف زد و گذاشت در سوراخ کونم تا اونموقع کیر تو کونم نرفته بود ولی خودم گاهی اوقات هویج یا خیار میکردم تو کونم برا همین کیرشو راحت کرد تو آخ که چه حسی داشت از خود بیخود شده بودم و اونم با دو دستش کمرمو گرفته بود و تند تند تلمبه میزد تا اینکه تمام آبشو ریخت تو کونم و من گرمی آبشو حس کردم حس خوبی بود تجربه فراموش نشدنی چندین بار میومد و من اول براش ساک میزدم و آبشو میخوردم و بعد دو باره کونم میگذاشت زمانی که کیرشو میخوردم دستمو میکشیدم رو سینه هاش و رو کونش و همین باعث میشد لذت زیادی ببره تا اینکه یه روز که منو کرد برگشت به پشت و به من گفت بکن توش منم معطل نکرده و کردم توش فکر کنم اونم کونی بود چند وقت با هم حال میکردیم تا اینکه گفت دیگه نمیاد و قطع رابطه کردیم این داستان کاملاً واقعی بود و الانم خیلی دوست دارم کون بدم و کیر ساک بزنم هر کس تمایل داشت بیاد نوشته

Date: August 26, 2018

One thought on “داستان کون دادن من به پسر داییم

Leave a Reply

Your email address will not be published.