دختر داغ صاحبخونه

0 views
0%

سلام دوستان این یه خاطره هست از من که مربوط به 5سال پیش زمانی که 24 سالم بود میش من یه پسر به تعریف دیگران خوشتیپ با قد 184 و بدن تقریبا ورزشکاری هستم داستان من مربوط به دختر صاحبخونمون و دوستیمون میشه 5سال پیش اواخر شهریور ماه جلو در خونمون تو کوچه وایساده بودم ساعت حول و حوش 8 شب بود که یه ماشین مدل بالا اومد جلو خونه وایساد یه دختر از در پشتی پیاده شد و با دوستاش خدافطی کرد و اومد سمت من خوب که دقت کردم دیدم دختر صاحبخونمون هستش من که خیلی وقت بود تو نخش بودم و قبل از این فقط یبار دیده بودمش چون دانشجوی شهر دیگه بود خیلی کم میومد خونه دیدم بلاخره فرصتی که منتظرش بودم نصیبم شد باهاش سلام و علیک کردم و به دروغ گفتم که یه سری سوال در مورد دانشگاه شهری که شما دانشجو هستید دارم اگه میشه شمارتون رو داشته باشم که مخالفت کرد و گفت شما شمارتون رو بدین و در ضمن من درسم تموم شده خلاصه فردا اونروز تو ازمایشگاه بودم که دیدم یکی داد که سلام خوبی بعد از چند تا فهمیدم خودش هست و خلاصه هر چی تو زبون بازی بلد بودم واسه اینکه میخم رو بکوبم استفاده کردم و جالب اینکه هیچی راجع به درس و دانشگاه صحبتی نشد شبش بهش زنگ زدم و گفت من عاشق قلیونم این چند روز که اومدم خونه نمیتونم قلیون بکشم و کف کردم حسابی من خودم اهل دود نیستم ولی دیدم موقعیت مناسبی و گفتم باشه عزیزم من برات درست میکنم فردا شب بیا پایین پیشم و اونم خیلی سریع اوکی داد خلاصه فرداش با کلی ترس و لرز مخفی کاری اومد پیشم و اتفاق خاصی نیوفتاد و فقط قلیون کشید و رفت فرداش دوباره دعوتش کردم به قلیون وقتی اومد با هم گرم تر برخورد کردیم من رو تختم نشسته بودم اونم بغل دستم داشت قلیون میکشید که خیلی اروم از پشت سر رفتم سراغش و موهاش رو اروم زدم کنار و پشت گردنش رو بوسیدم یهو یه بلندی کشید و یکم شل شد نزدیک گوشش شدم و با صدای اروم و جوری که نفس گرمم به گوشش بخوره ازش پرسیدم دوست داشتی گفت اره خیلی خووووب بود منم با یه حرکت سریع رفتم پشت سرش نشستم و پاهامو از بغلش چسبوندم بهش و دستامو از پشت دور شکمش حلقه کردم و شروع کردم به بوسه های اروم از پشت گردنش احساس کردم نفساش به شماره افتاد و قلیون کشیدنش متوقف شد دستاش رو گذاشت رو دستام و سرش رو اروم با یه حالت خواستنی به چپ و راست میبرد منم اروم اروم دستم رو بردم بالا و سینه های خیلی خیلی خوش فرم و سفتش رو گرفتم تو دستام اروم اروم شروع کردم به مالوندن فقط نفسای بلند میکشید و شکمش عقب و جلو میشد شروع کردم به خوردن گوشش و اروم یکی از دستهام رو بردم پایین یکم تاپش رو دادم بالا و با انگشتم با دور نافش بازی کردم و اروم اروم دستم رو کردم تو شلوارش و با نوک انگشتام چوچولش رو حس کردم کوسش داغ داغ بود وقتی چوچولش رو گرفتم زیر لب یه اه طولانی کشید کوسش خیس خیس بود و منم کیرم حسابی راست شده بود تاپش رو از تنش در اوردم و شلوارکم رو در اوردم و کیر داغم رو از پشت گذاشتم رو کمرش وقتی کیرم رو حس کرد بدنش به کلی شل شد و اروم خوابوندمش رو تخت و شلوارش رو سوتینش رو در اوردم قبل اینکه شورتش رو در بیارم کیرم رو گذاشتمش لای رونهای گوشتی و پرش و روش خوابیدم شروع کردم به خوردن سینه هاش و بعد اروم شروع کردم به بوسیدن لبهاش اروم اروم تمام بدنش از سر تا لبها سینه ها شکمش و بالی کوسش رو بوسیدم تا رسیدم به کوسش وااای که چه بوی خوبی میداد انگار با بهترین عطرها شسته بودش زبونم رو گذاشتم زیر کسش و لای کوسش کشیدم تا دم چوچولش و چوچولش رو با لبام میک زدم به داخل دهنم وقتی اینکارو کردم کمرش رو با قوس رو به بالا داد دستش رو کرد تو موهام و موهام رو کشید و با صدای بلندی اه کشید من حسابی حالم خراب بود اتاقم گرم بود و حسابی خیس عرق بودم با تمام لذت کوسش رو میخوردم و بعد بلند شدم و کیرم رو بردم سمت صورتش کیر داغم رو اروم کشیدم زیر صورتش کشیدم رو گونه هاش کشیدم رو لبش و تخمام رو اروم گذاشتم رو لباش که لبای خوشگلش باز شد و شروع کردن به خوردن تخمام وای انگار از زمین داشتم کنده میشدم بعد از چند دقیقه اروم تخمام رو کشیدم و کیرم رو از دم تخمام تا سرش اروم اروم کشیدم رو لباهاش و با یه فشار کوچولو کیرم رو تو دهنش جا کردم یه قدری فوق العاده کیرم رو میخورد که اصن دلم نمیخواست کار دیگه ای بکنم بعد از ده دقیقه کیرم رو گذاشتم دم کوسش که اشاره کرد که دخترم به قدری حشری بودم که با یه حرکت چرخوندمش به پشت و وازلین رو از کشوی تختم در اوردم و دم سوراخ کونش رو حسابی چرب کردم کون فوق العاده ای داشت سفت و برجسته اروم انگشتم رو تو سوراخ کونش فرو کردم با صدای اروم گفت تورو خدا یواش انگشتم رو تو سوراخش نگه داشتم و روش خوابیدم و شروع به بوسیدنش کردم و گفتم قول میدم اروم باشه عزیز دلم و هی بوسیدمش و موهاش رو نوازش کردم بعد از پنج دقیقه که مطمئن شدم سوراخش اماده شده سر کیرم رو به ارومی تو سوراخش جا کردم کیرم داشت منفجر میشد دیگه ظرف چند دقیقه بقیه کیرم رو هم جا کردم و با تلنبه های اروم جای کیرم رو تو سوراخش باز کردم وای که چه قدر تنگ و گرم بود سوراخش با هر تلنبه اه و ناله هایی میکرد که هر کدوم واسه اینکه ابم بیاد کافی بود همینطور که میکردمش با دستم چوچولش رو هم میمالیدم که یهو احساس کردم بدنش منقبض شد و پاهاش رو سفت جمع کرد که فهمیدم ارضا شده بعد از اینکه یکم بهش فرصت دادم دوباره تلنبه هارو سریع کردم و چند دقیقه بعد از اون ابم داشت میومد کیرم رو کشیدم بیرون و گذاشتم لای چاک کونش و لپهای کونش رو به کیرم فشار دادم و با یکم عقب جلو ابم تا بالای سرش پاشید انگار تمام وجودم داشت تخلیه میشد ابم قطع نمیشد و با شدت میپاشید بعد خودمون رو تمیز کردیم و بغلش کردم یه خواب دو ساعته عالی هم با هم کردیم تقریبا مدت دوماه هفته ای پنج بار با هم سکس های خیلی خوبی داشتیم تا اینکه دعوامون شد و کات کردیم اینم خاطره من بود امیدوارم لذت برده باشید نوشته پسر همیشه

Date: August 11, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.