دردسر های بلوغ

0 views
0%

اسم من بهروزه در حال حاضر 21 سالمه و دانشجوام همونطور که از عنوان معلومه داستان من از جایی شروع شد که به سن بلوغ رسیدم خوب یادمه زمانی که اولین بار خود ارضایی کردم اون موقع یه فیلم سکسی ایرانی خیلی معروف بود که همه دیده بودنش و اینجوری شروع میشد که یه عده توی یه مهمونی چند نفره درحال رقصن و آخرش دو نفر دست همدیگه رو میگیرن میرن طبقه بالا برای سکس توی پذیرایی دراز کشیده بودم و درحال درس خوندن بودم که به ذهنم رسید الان که کسی خونه نیست این فیلم رو که یکی از دوستام با بلوتوث برام فرستاده نگاه کنم فیلم که به صحنه های سکسی رسید دستم رو از روی شلوار روی کیرم گذاشتم و چند بار روش بالا پایین کردم که برای اولین بار آبم اومد خیلی برام جالب بود در همون روزای اول آشناییم با خود ارضایی بود که شوهر عمم در اثر تصادف مرد چند روز درگیر عزاداری بودیم و بعد از خوابیدن سر و صدا ها قرار شد که من برای یک مدت خونه عمم بمونم تا عمه و دختر عمم تنها نمونن در روزهای اول همه چیز خیلی بی حال و خسته کننده و غصه دار بود عمم که عزادار بود همش توی اتاق خودش بود و در رو روی خودش میبست ولی دختر عمم که یکم آروم تر شده بود همش پیش من بود و من بهش کار با کامپیوتر رو یاد میدادم دختر عمم یه دختر سبزه با بدن خوش فرم و چشم و ابرو مشکی بود که یک سال و اندی هم از من بزرگتر بود یه شب که تا دیر وقت باهم پای سیستم نشسته بودیم دختر عمم یه آهنگ غمگین گذاشته بود منم که کنارش روی صندلی نشسته بودم سرم رو گذاشتم روی شونش اولش کاملا بدون منظور بود ولی کم کم سرم از روی شونش لیز میخورد و به سمت سینش میرفت اینجا بود که احساس کردم یه حس شدید نسبت به مینا داره توی من به وجود میاد نفس کشیدن برام سخت شده بود و تو دلم شور افتاده بود صورت مینا رو نمیدیدم ولی چیزی که برام جالب بود صدای نفسهای اون بود که به شماره افتاده بود به زحمت سرمو به سمت صورش چرخوندم که ببینمش و یک لحظه باهاش چشم تو چشم شدم ترسیدم و از روی صندلی بلند شدم کیرم شق شده و بود و از زیر شلوارک به راحتی قابل دیدن بود خودمو جم و جور کردم و گفتم من میرم بخوابم اونم گفت پس بزار منم سیستم رو خاموش کنم با هم میریم برای خواب سیستم رو که خاموش کرد ایستاد و دوباره چشماش به چشمام گره خورد برای یه لحظه کنترل خودم رو از دست دادم و لبم رو گذاشتم رو لباش ولی خیلی زود لباشو ول کردم و شروع کردم به معذرت خواهی و توجیه این موضوع که دست خودم نبود و غیر ارادی بود یهو اون لباشو گذاشت رو لبام و شروع کرد منو بوسیدن منم با شدت سرشو تو دستام گرفتم و بوسیدمش خیالمون از بابت عمه راحت بود چون اون توی طول روز به ندرت از توی اتاق در میومد چه برسه به اون موقع شب همینجور که لباش رو میبوسیدم اومدم پایین تر گوشه های صورتش بالای گردنش روی گردنش انگار میخواستم سر تا پاشو ببوسم به خط سینش که رسیدم سعی کردم سرمو پایین تر ببرم و اون خودش تیشرت رو در آورد و سر منو به سینه هاش چسبوند سوتینش رو دادم بالا و شروع کردم به خوردن سینه هاش تا اون لحظه جذاب ترین چیز بود برای من در حین خوردن سینه هاش شلوارکم رو در آوردم که اون ترسید و گفت داری چیکار میکنی بهش گفتم که این شلوارکم تنگه و دارم اذیت میشم و به کیرم اشاره کردم اون که کیر قلمبه من زیر شورت نظرشو جلب کرده بود دستشو روی کیرم گذاشت و شروع به مالیدنش کرد من که از این کارش یکم تعجب کرده بودم سریع دستمو زیر دامنش بردم و چون تا اون موقع کُس هیچ دختری رو لمس نکرده تمام کُسش رو توی دستم گرفتم و فشار دادم مرطوب و داغ بود و منم حسابی داغ کرده بودم دوتایی روی زمین خوابیدیم و من کاملا لختش کردم ولی خودم هنوز تیشرت و شورتم تنم بود کیرمو از تو شرت در آوردم و آروم رو کُسش مالیدم چه حال خوبی داشت چشماشو بسته بود و ناله میکرد منم کیرمو بین کُسش میکشیدم و حال میکردم یه لحظه منو کشید سمت خودش ک من ترسید کیرم بره تو کُسش و منجر به شر بشه سریع شرتم رو روی کیرم کشیدم و با شرت شروع کردم بالا و پایین کردن رو کُسش که با یه جیغ کوتاه ارضا شد منم کیرم رو از تو شرت درآوردم و دو سه بار دستمو روش کشیدم که منم آبم اومد و بیحال تو بغلش ولو شدم بعد از اون قضیه چند بار دیگه هم در همین حد با هم حال کردیم تا بلاخره یه دوس دختر واقعی پیدا کردم و اونم با یه پسر دیگه دوست شد شاید خیلی سکسی نبود ولی امیدوارم خوشتون اومده باشه نوشته

Date: July 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.