دوست دختر سکسی و داغ من

0 views
0%

سلام دوستان اول ازهمه بگم که من تازه عضو این سایت شدم و خیلی خاطره نویس ماهری نیستم اما خب تاجایی که میتونم سعی میکنم همه چیو اونطوری که واقعا اتفاق افتاد تعریف کنم _ این داستان کاملا واقعیه من علیم۲۴سالمه و دارم فوق لیسانس مهندسیمو میگیرم تو شهری که ما هستیم پدرم یه ادم خیلی سرشناسه بخاطر شغلش و وضع مالی خوبیم داره بخاطر تیپ و ماشینی که زیر پام بود به هردختری که اشاره میکردم تقریبا هشتاد درصد نه نمیگفتن تااین سن سکس خیلی داشتم و دخترای زیادی اومده بودن و رفته بودن اما این یکی واقعا فراموش نشدنی بود توی اینستا یه مدتی یه دخترو زیر نظر داشتم اسمش غزاله بود عکسی که رو پروفایلش گذاشته بود واقعا بنظرم جذابو خوشگل میومد ولی عکس دیگه ای از خودش تو پیج نداشت به هرحال چون همشهرم بود دلم میخواست بیشتر باهاش اشنا بشم واسه همین سرصحبتو باهاش باز کردم تااونجایی که فهمیدم اونم دانشجوی ترم دو بود و توی دانشگاه قبلی من درس میخوند اصرار کردم باهم بیشتراشنا شیمو یه قراری بذاریم اولش هی میپیچوند و دیقه نود قرارارو کنسل میکرد منم واسم خیلی جالب یود ینی میشد گفت اولین دختری بود که اینجوری نسبت بهم بی محلی میکرد واسه همین بیشتر دلم میخواست ازنزدیک ببینمش بار آخر که قرارو کنسل کرد خیلی عصبانی شدم بهش زنگ زدم معلومه چه مرگته تو یه بار مث ادم بیا همو ببینیم دیگه اه اگه نمیخوای بگو دیگه انقد منو اسکل نکن اووه باباچخبرته کر شدم مگه نمیبینی چه بارونیه مث موش ابکشیده شدم قیافمم خیلی تخمی شده بزار یه روز دیگه خب عزیزم اشکال نداره خب بگو کجایی من بیام دنبالت قیافه امروزتو ندید میگیرم خوبه دانشگام کلاسم تازه تموم شده خیلیم خسته م اخه الان خفه دیگه بابا من اومدم در دانشگاه دنبالت اوکی خدافس سریع پریدم یه دوش گرفتمو بهترین تیپمو زدم پریدم پشت فرمونو دِ برو که رفتیم بارون خیلی شدید بود واقعا اون شب یادم نمیره هیچوقت بهش دوباره زنگ زدم صداش خیلی سکسی و لش بود گفتم کدومه تویی گفت همونی که بارونی مشکی پوشیده دیدمشو یهو ماتم برد اصن انتظار نداشتم این شکلی باشه قدش بلند که بعدا گفت ۱۷۷ کمر فوق العاده باریک با یه کووون برجسته و پهن که واقعا توجه هرکسیو جلب میکرد و پاهای کشیده هیکلش کاملا ورزشکاری بود اما قیافه ش چشمای درشت مشکیییی با ابروهای کشیده و دماغ عملی و لب های قلوه ای و موهای مشکی ینی واقعا یه داف تمام معنابود سوارماشینم شد و یه لبخند خیلی خوشگل زد هرکاری کردم چشم ازش ببرم نشد تموم فکرم پیشه اون اندام فوق العادش بود باسینه های درشتی که از بارونیش بیرون زده بود ینی باکونم گردو میشکوندم یکم باهم چرخ زدیمو کسشر گفتیم اخرسرم درخونشون پیاده ش کردم بدجوری گلوم پیشش گیر کرده بود رابطمون باهم اوکی شده بود دیگه سعی کردم مخشو برنم که بتونم یه بارم که شده باهاش سکس کنم فک میکردم کارسختی باشه اما دیدم که بعللله خانوم از من داااغ تره طوری شد که دو هفته نگذشته بود اوکی رو داد و قرار شد صبح یک شنبه که مامانمو بابام سرکار بودن بیاد پیشم بالاخره اون روز رسید دل تو دلم نبود اولین باری بود که واسه یه سکس انقد هیجان داشتم میخواستم هرچی زودتر لختشو ببینم و حسابی جررررش بدم اومد یه شاه کس واقعی بود این دفه یه ارایش تووپ کرده بود که از هرسری خوشگل ترشد بود پاشو که گذاشت داخل خونه سریع اومد تو بغلم خیلی عشوه و ناز داشت و لوندی میکرد اخ صداشم که دیوونه کننده بود بغلش کردمو لبامو چسبوندم به لباش اووووم داغو شیرین بود فضا بابوی عطر ملایمش پرشده بود واقعا داشتم واسه خودم عشق میکردم نشستیم رو کناپه زل زدم بهش چته بیشرررف جوووون بخورممممتتتت اخه چقد توسکسی دیووث خنده ی خوشگلی کردو شالشو برداشت و موهاشو باز کرد اخ باورم نمیشد هوری بهشتی بود موهای لخت لخت تا روی کمرش من عاشق دخترای موبلندم دیگه نتونستم طاقت بیارم سریع رفتم سمتشو شروع کردم به خوردن لباشو لباساشو دراوردن انقد هول بودم که ندیدم چی زیر مانتو پوشیده بود همه رو کندم تا رسیدم به لباس زیرش اوووووووف یه ست آبی فیروزه ای که سینه هاش از تو سوتینش زده بود بیرون کیرم حسابی شق شده بود همون مدلی که روی مبل نشته بود فقط تونستم ببینم که چقد بدنش سفید و بلوریه هیکلش عالی بود بدون یک ذزه شیکم صافه صاف و بدون مو اونم مث وحشیا لباسامو دراورد حسابی داغ کرده بود بردمش روی تخت و دراز کشیدیم از پشت چسبیدم به کون نرمش اخ دلم غش رفت خودشو هی میمالید بهم و عشوه میومد حرکاتش دیوونه کننده بوددد لبام رفت روی گردنش با دستمم سوتینش از پشت باز کردم سینه هاش تو مشتم جا نمیشد اخ عالی بود واقعا چون تجربه سکس زیاد داشتم میدونستم باید چطوری پیش برم که حسابی حشری بشه شروع کردم به خوردن سینه هاش اول ارووم بعد وحشیانه نوکشو گاز زدم صداش درومده بود و باناز اه و اوه میکرد رفتم پایین شرتشو کشیدم بیرون خدایا مث پورن استارا بود واقعا داشتم جلوش کم میاوردم یه کس تپللل و سفید وداغ انگارهیچوقت اونجاش مو نروییده بود نرمه نرممم من پاستیل بالاشو بوس کردم بوی فوقالعاده خوبی میداد یهو سرمو گرفتو فشارش داد به کسش اووووففف مث اتیش بود باجونو دل شروع کردم به خوردن اون چوچولای صورتیه خوشمزه مث دیوونه ها شده بودم فک میکردم این اخرین سکسه و میخواستم نهایت استفاده رو ببرم جیییغ میکشید اخ ایییییی علییییییی جووون واستتتتت بخورش جرش بده ااااه صداش خودش به تنهایی ارضا کننده بود واقعا همه چیش محشربود کسش اب انداخته بود و حسابیییی داغ شده بود پرده داشت و نمیشد از جلو رابطه داشته باشیم واقعا حیف از اون کس که نتونستم بکنم به پهلو دراز کشیدو منم اومدم پشتش کونشو قمبل کرد سمتم یکم تف زدم سرکیرم و یکمم در سوراخ کونش مث وحشیامیگفت بکککککن زووود باشششش ایییی علیییی بدووو منم کیرمو گذاشتم درکونشو هلش دادم تو اولش بزور و یواش یواش رفت تو الحق کونش تنگ تنگ بود بعدش یهویی بدنش شل شد و منم کیرمو تاته کردم تو کووونش اوووفففف تو عمرم همچین کون گنده و کمر باریکیو از نزدیک ندیده بودم انگار فتوشاپ بود دیوث دستمو گذاشتم رو سینه هاش و شروع کردم یه تلمبه زدم اول ارووووم بعد تند تند جیییغ میکشیددو مث پورن استارا اهو اوووه میکرد اب اولم زود میاد همیشه سریع کشیدمش بیرونو ریختمش رو کمرش کیرم هنوز راست بود غزاله هم جیییغ میکشید میگفت بدو بکککن توووو تاته دوباره کردمش تو اوووف مث دیوونهه ها شده بودیم تند تند تلنمبه میزدمو محکم بادستم میکوبیدم روکونش وایییییی تو چشام زل زده بود و از حشر میلرزید واقعا همه چیش سکسی بود حتی نگاه کردنش لباشو مث سگ میخوردمو سینه هاشو بادستام میمالیدم کیرمم تاته تو کونش بود چرخید و روی شیکم دراز کشید و منم روش خوابیدم حالا نکن کی بکن تو رویا یودم واسه خودم یهو یه اه ظریفی کشیدو شل شد ارضا شد انقد این صحنه بهم حال داد که منم واسه بار دوم ارضاشدم دوباره برگشت و لش گفت علیییی دوباره میخواممممممممم انقد سکسی بود که کیرم بازم شق مونده بود واسه بار سوم رفتیم مدل داگ استیایل از اون زاویه واقعا هیکلش دیدنی بود ای کاش میشد ازاون لحظه فیلم میگرفتم واقعا حیف شد کیرمو اول مالیدم به کسش یهویی کیرمو گرفتو دوباره کرد تو کونش خودشم کونشو به عقب فشار داد که حسابی کیرم تاته رفت تو دوباره دیوونههه شدم و باتموم قدرتم شروع کردم به تلمبه زدن صدای برخورد پاهام با لپای کونش توی اتاق پیچیده بود انقد تند تند تلمبه میزدم که نزدیک بود از رو تخت پرت بشه پایین ینی واقعا عالی ترین سکسی بود که داشتم بعد ده دیقه کیرمو کشیدم بیرونو ابمو دوباره ریختم رو کمرش دیگه جون واسم نمونده بود ولی اون دیووث بازم میخواست تو بغلم دراز کشیده بود منم از پشت چسبیدم بهش واقعا بدنش داغو نرم بود همیشه بعد سکسایی که داشتم از طرف زده میشدم ولی این انگار فرق میکرد لذت میبردم بغلش کنمو نوازشش کنم خیلی ملوس و اروم بود بعداز اونم خیلی سکس داشتیم که هردفه بهتر از قبل بود تااینکه به دلایلی ازهم جداشدیم هموز که هنوزه هیچ دختری مث اون نیومده تو زندگیم امیدوارم از این فرشته ها یه روزیم نصیب شما بشه نوشته

Date: February 18, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *