دیوار به دیوار

0 views
0%

به نام خدا این داستان واقعی فقط اسماش رو تغییر دادم من اسمم احمده مغازه دار هستم بیست و یک سالمه داستان من از پانزده سالگی شروع شد ما یه دختر همسایه داریم به نام الناز که من خیلی تو کفشم اینم بگم ما تو روستا زندگی میکنیم اون دختر شانزده سالشه یه کم بلنده سینه های پهن و زیاد بزرگ نیست از وقتی پدر بزرگم فوت کرد چون اون دو تا زن داشت یکی از زنهاش یه دختر همسن الناز داشتن الناز همیشه میرفت پیش اون و منم برادر اون دختره عمومه منم هی میرفتم پیش برادرش یه روز رفتم پیشش گفت شارژ ندارم میخوام بسته بگیرم چیکار کنم گفتم این کد رو بفرست به این شماره بعدش برا من ده هزار تومان میاد برات انتقال میدم پنج تومنشو خلاصه شارژ اومد گفتم شمارتو بده تا برات انتقال بدم شمارشو داد براش انتقال دادم و داستان ما از اسم ام اس بازی شروع شد اولین بار ختی میترسیدم بهش یه علامت چشمک بفرستم بالاخره یه چشمک فرستادم چیزی نگفت یه قلب فرستادم چیزی نگفت خلاصه خودشم برا میفرستاد و شروع کردیم به اس ام اس ها ی عاشقانه و یه روز بهش گفتم بزار بهت یه چشمک واقعی بزنم اما قبول نکرد بالا خره بعد التماس کردن قبول کرد و بهش چشمک زدم بعد چند روز بهش گفتم بزار بغلت کنم اما هی میگفت نه یه روز به یکی از بچه ها گفتم گفت بهش بگو فلان پسر فلان منم گفتم باشه یه شب داشتم باهاش پیامک بازی میکردم که بهش گفتم بزار بغلت کنم گفت نه گفتم فلانی رو چرا اجازه دادس بغلت کنه گفت اگه به بابات نگفتم گفتم اگه همچین گوهی بخور پیش بابات میگم کی کردتت گفت تورو خدا نگی گفتم باید بزاری بکنت بالاخره قبول کرد یه روز اومد به بهانه ی اینکه میخواد بره پیش دوستاش مامان و بابام اینجا نبودن اوردمش تو مغازه درو بستم و شروع کردم باهاش لب گرفتن اما خوب بلد نبود شلوارشو کشیدم پایین اما چون پرده داشت نگردم تو کسش کونش خیلی سفید بدون خط و حال و سینه هایی عالی شروع کردم یه خوردن سینه هاش گفتم بزار کونتو بکنم گفت درد داره گفتم نترس درد نداره میدونم چجوری بکنمت اول یه انگشتی کردم توش بعد دو انگشتی بعد سه انگشتی کردم توش گفت درد داره تف انداختم رو کیرم و کردم تو کونش اشک تو چشاش جمع شد ولی بعد چند دقیقه گشاد و شد ساکت شد و من شروع کزدم به تلمبه زدن بعد ده دقیقه اب اومد و کسرمو دز اوردم یه دستما اوردم ریختم رو دستما و اون لباساشو پوشید و رفت فحش هم دادید بدید ندادید هم هیچی من که با فحش نمیمیرم پس تا دلتون میخاد فحش بدید

Date: June 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.