زن برادر باربی و معضل روز قیامت

0 views
0%

نمیدونم روز قیامت چه جوابی باید بدهم و خیانتم را چگونه پاسخ خواهم داد زن برادرم جزو کیس های مورد علاقه من هست قدش بلند و خوب باربی نه زیاد ولی همه جوره فیکس بامن هم خوب بود و یه روز رفتم خونشون و ازمن پرسید که نمیخوای ازدواج کنی هیچ صدایی ازت نیست جواب دادم که آخه دنبال کسی هستم که پیدا نمیکنم گفت چطور جواب دادم که کسی که اندام و هیکلش مثل شما باشه این حرف من خوشش آمد و کنار دستم نشست و پرسید اندام من کجاش خوشت آمده که پیدا نمیکنی چیزی نگفتم اما اونکه خیلی خوشش آمده بود از حرفم گفت راستش برادرت تو خوش گذرونی ها و رابطه های پنهونیش سکسشو میکنه و منهم هیکلم رو سعی میکنم با نرمش خوب نگه دارم گفتم نه داداش فقط بادوستانش مشروب میخورن و اونم گفت میدونی الان شش ماه هست باهم نخوابیدیم و محلم نمیذاره توکه غریبه نیستی من میلم رو باید ببرم کجا و زد زیر گریه و من برای اینکه آرووم کنمش تو بغلم گرفتم و ناچار شدم مثل بچه ها کمی نازکنمش و نمیدونم چطور شد که باهاش رفتم تو حموم زیر دوش رفت و بعد منم زیر دوش رفتم و لخت بودیم آب دوش باز بود ما کنارش و لب تو لب بودیم و اونم نشست جلوی من و کیرمو که داشت از پوستش میزد بیرون از شق و سنگ شدن و آرام داخل دهانش برد و برام حسابی خورد و من جاتون خالی چه حالی میکردم و گاهی هم با صدای کمی ناله میکردم و بعد لب وان حمام نشستم و اونم داخل آب وان شد کم آب داشت اما آب نیمه گرم بود و من دیدم چیزی مثل ژل به کسش مالید و من رفتم داخل و روش خوابیدم و با دستم روکسش گذاشتم وداخلش شد داشتم میکردمش واونم خسته شده بود ولی تازه من اول کارم بود از وان خارج شدیم و از پشت کردم تو کسش و از لذت آخ و اوی میکرد و با سوراخ کونش بازی میکردم و گفتم میشه از اونم بکنم اولش مخالفت کرد ولی بعد گفت زیاد تو نکنم که دردش بگیره و منم برای اینکه دفعه بعد هم باشه زیاد نکردم تو که دردش بگیره و کشیدم بیرون پرسید چیشد پس گفتم میخوام از کس بکنم ولی میخوام لب تو لب باشیم و همینطور که لب تو لب بودیم تند تلمبه میزدم از لذت دوبار ارگاسم شد و من تو موقع اومدن آبم کمی با دست جلق زدم که خواست بریزم رو بدنش و آبم ریختم رو شکم و زیر سینه هاش و بعد هم لب و پایان سکس تاحالا یازده بار باهم بودیم بیشتر تو سوییت خودم و حتی مسافرت ترکیه شش شب پیش اون رو تخت باهم تو هتل خوابیدیم و اونجا هم خیلی حال کردیم و راستش من از یک روحانی پرسیدم واونم گفت که توبه کنم که این عمل زنا است ولی یکیشون گفت توبه کن ولی ثواب کردی و نمیدونم این ثواب را چگونه توبه کنم اگر ثواب داره ادامه بدهم اگر گناه داره منکه نمیکردم میرفت بیرون ممکن بود آبروی خانواده هم بره نمیدونم شما بگین لااقل زبان منو همسن و سال ها میدونن که من چه حس و حالی داشتم مرسی وقت خودتون رو بر روی این ماجرا گذاشتین سپاسگزارم پایان نوشته 1354

Date: August 14, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.