ساناز خانم تو بانک

0 views
0%

سلام من مهراب هستم ۳۵ ساله از شیراز من بعد از جدا شدن از زنم مجردم وتنها زندگی میکنم این داستان حدود ۳ماه قبل یعنی شهریور ۹۵اتفاق افتاد حدود ساعت۱۱بود رفتم بانک ملت که خیلی هم شلوغ بود حدود۶۰نفر جلوی من منتظر بودن منم روی صندلی نشسته بودم که کنار صندلی من میزی بود که برای پر کردن فرمهای بانکی گذاشته بودن یه ۲۰ دقیقه ای نشسته بودم که یه خانمی حدود۴۵ساله در حالی که کونش روبه من بود شروع کرد به پشت نویسی چکش کون که نبود اندازه یه کوه بود یه ساپورت سفید ویه مانتو نازک ویه جفت کفش پاشنه بلند وانقدر آرایش داشت که انگار داشت میرفت عروسی همونطور که پشتش به من بود من چشام تو کونش بود ناخواسته یواش گفتم جون به این کون از شانی من شنید ویه نگاهی کرد وخندید یه چند ثانیه بعد گفت آقا اینجا چی باید بنویسم بلند شدم رفتم کنارش دیدم شمارشو که یادداشت کرده بود را بهم اشاره کرد که حفظ کنم خلاصه شماره را سیو کردم وحدودساعت ۱بهش زنگ زدم وفهمیدم طرف جندس واسمش ساناز بود و اومده بود چک یکی از بکناش را پاس کنه گفت از شوهرش جدا شده ویه پسر ۲۲ساله داره که باهم زندگی میکنن نمیشود ازش گذشت با کلی دردسر قبول کرد۱۰۰۰۰۰تومن بگیره وفردا بیاد پیشم فردا بعدالظهر اومد پیشم چه لوبتی بود جا افتاده وسکسی آوردمش تو اتاق خوابم گفتم خودم لختت میکنم مانتو وساپورت سفیدش که داشت کونشو جر میدادرا در آوردم بایه تاپ بود ویه شورت نارنجی سکسی تاپشم در آوردم یه سوتین ست شورتش پوشیده بود گفتم شورت وسوتینت خیلی نازه گفت لباس کارمه وخندید گفتم پسرت میدونه که تو جنده ای گفت آره پس خره گفتم تو کس و کون میدی واون با پولش حال میکنه گفت آره دقیقا دست به کار شدم از لباش شروع کردم به خوردن تا رسیدم به پستونهای گندش که کبودش کردم ازبس که خوردمشون خیلی هیکل توپی داشت با دستم کس وکونشو خوب میمالیدم خیلی حشری بود وهی خپدشو میمالید ویواش یواش ناله میکرد بهش گفتم بیا این پستونک و بزارم دهنت تا آروم بشی گفت بده پستونکمو تا شهوتمو آروم کنم خوب ساک میزد وخوب تخمامو لیس میزد خوب که ساک زد گفت دهنم آروم شد پستونک را بگیر گفتم کجات دیگه ناآرومی میکنه گفت کونم پستونکتو میخواد گفتم پستونکو بده تا بکنم تو کونت کیرمو ول کرد گفتم فقط باید کون بهم بدی گفت اون جونی که تو بانک به کونم گفتی میدونستم باید فقط بهت کون بدم دمرو خوابید رو تخت ولای کونش را باز کرد صاف صاف بدون یه تار مو بود وسفید مثه برف با انگشت سوراخ کونشو میمالوند گفتم چته گفت اگه پستونکمو ندی گریه میکنما منم با یه ژل که از تو کیفش در آورده بود مالیدم به سوراخش وکیرمو گذاشتم دم کونش ویواش یواش کردم تو کونش گفت این ژلو که بزنی هم من راحت کون میدم هم تو قشنگ کونمو میکنی چون قبلا خیلی کون داده بود راحت تا تهشو کردم کونش اما کونش تنگ بود گفتم منم شیر میخوام اگه نه گریه میکنماااا سینشو آورد بالا منم پستونش را گرفتم وسرشو میمالیدم خیلی زیر کیر حال میداد کونشو میداد بالا تا بیشتر بره تو کونش یه دو دقیقه کردمش وبهش گفتم بلند شو من طاق باز خوابیدم گفتم بشین رو کیرم اومد رو به من وسر کیرمو تنظیم کرد دم کونش ویواش یواش کیر سفتمو کرد تو کونش خیلی حال میکردم کیرم دقیقا تا تخمام تو کونش بود و هی کونشو تو کیرم پایین بالا میکرد که هی این سینه هاش بالا پایین میپرید برای اینکه بیشتر حشریم کنه لبشو گاز میگرفت وقیافشو جوری میکرد که مثلا دردش داره میاد هراز گاهی هم دستشو میکرد لای موهاش آدمو حشری میکرد پستونشا میمالید وچشاشو خمار میکرد گفت کیرت داره کونمو جر میده درش بیار دیگه زن خوبی میشم کس نمیدم که نو اینطور تنبیهم کنی گفتم باید تنبیه بشی باید از کون بکنمت تا ادب بشی هی برام ناز میکرد ولباشو میزاشت رو لبم منم میخوردم با یه دستمم ممه ها شو فشار میدادم بهش گفتم به پهلو بخواب وپالاتو بیار تو سینت از پشت کیرمو کردم تو کونش اونم دست چپشو ستون کرده بود ویه حالت نیم خیز گرفته بود منم راحت سینهاشو گرفته بودم ومیمالیدم وهراز گاهی لباشو وپشت گردنشو لیس میزدم و میمکیدم میرم تو کونش فیت فیت بود جای اندازه یه تارمو نبود کنارش گفت تا حالا کسی این طوری به کیرت حال داده بود گفتم نه والا گفت حتی زنت گفتم اون خیلی خوشگل وخوش هیکل بود خوب کس میداد اما اصلا بهم کون نمیداد ومیترسید گفت ترس هم داره منم از بس که کون دادم راحت بهت کون میدم گفتم جون جوووونم به این کون دادنت گفت هر وقت بخوای بهت کون میدم کون مال توست این کون مال کیرته هر وقت بخوای میتونی بکنیم آبم داشت میومد که تا فهمید کونشو تنگ گرفت ومیگفت آبتو بریز تو کونم تا آبت کونمو بشور دلم میخواد کونم پر از آب کیر کلفتت بشه این کون مال کیرته بکنم تا سیر بشی آبت باید از کیرت بیاد نه از چشات که اینقدر حشری زود آبتو بریز تو کونم تا چشات کور نشده سینه هاشو سفت گرفتم میگفت کیرتو تا ته بکن تو کونم من دارم بهت کون میدم گفتم تو چی من گفت من کونده توام من کونی توام من سانازه کونی توام سانازتو پااااره کن کونمو بکن کون سانازتو جر بده آبم اومد که با جیغ میگفتم بخور اب این کیرمو بخور کونی بخور کونده من بخور کسده بخور جنده بخور سانازم وآبمو تا قطره آخر خورد خیلی حال داد گفت میشه یه دوش بگیرم آخه میخواست بره یه جا دیگه هم بده گفتم میخوای اضافه کاری بری گفت اره باید شب وروز کار کنم تا یه پژو برای پسرم بخرم گفتم حالا به کی میخوای بدی گفت به یه کارمندای همون بانک گفتم کیرم دهن این پسرت که حاضره تو به هر کسی بری بدی خندید وگفت کیرت تو دهن من تو کس من تو کون من وکیرمو فشار داد وگفت ژست این آدمای غیرتی را نگیر اگه اون بی غیرت نبو تو امروز کون کی میزاشتی تو کونتو بکن وحال کن اونم ماشین سواریشو میکنه گفتم به شرطی که با هم بریم حموم وتو حموم دوباره بکنمت گفت خرج داره گفتم این دفعه اشانتون سری قبلی گفت باشه کیرمو گرفت واون جلو میرفت ومنو میکشوند پشت سرش منم دستم رو کونش بود بردمش تو حموم گفت منو بالیف بشورم منم همه جاشو شستم ولی بیشتر لای کس وکونشو گفتم نوبته توست که منو بشوری همه جا را شست غیر از کیرم گفتم پس کیرمو بشور گفت اون لیفش مخصوصه نشست وکیرمو کرد تو دهنش دوباره راست کردم گفت بزار کیرت تو دهنم بخیسه تا بعد تو کسم بشورمش کیرم شق شق شده بودکمرشو چسبوندم به دیوار ویه پاشو آوردم بالا وکردم تو کسش خیلی گشاد بود کسش گفتم خیلی گشاده کست گفت از بس که کس دادم میخوام برم تنگش کنم تا زود بازنشست نشم تابوندمش وپشت به من دولا شد پاهاشو چسبوند به هم یه کم تنگتر شد وکردم تو کسش یه دودقیقه کردمش که کیرمو تو همون حالت کردم تو کونش من زیر دوش آب گرم بودم وآبگرم میریخت رو کمرم وتلنبه میزدم گفت میخوای آبتو بخورم گفتم باشه شروع کرد به ساک زدن وآبمو همشو خورد با اینکه بار اولبود که میکردمش اما خیلی صمیمی شده بود باهام میگفت به یه کم سنتر از خودم که میدم وحشریش میکنم خیلی حال میکنم خلاصه دوبار کردمش وانصافا ۱۰۰۰۰۰تومن می ارزید تو این سه ماهه ۴ دفعه دیگه کردمش چون مشتری شدم دیگه ۷۰۰۰۰تومن حساب میکنه قرار شده بره پیش یه دکتر که تنگش کنه اول هم خود دکتره افتتاحش میکنه میگه کس هم خرج داره اگه بخوای ازش پول در بیاری باید پولم خرجش کنم مرسی که خوندید نوشته

Date: October 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.