ساک زدن تو خاور

0 views
0%

از بچگی یه وقت هایی دوست داشتم با کیر ور برم و به هر بهانه ای به کیر دوست هام دست میزدم تا این که 6 ماه پبش تو اینستا با یه پیچ گی برخوردم فیل ام یاد هندوستان کرد و گفتم یه کم کرم بریزم ببینم چه خبره بعد کلی چت و دایرکت و عکس و ِ با یکی قرار گذاشتم طرف بچه شیراز بود و یه خاور داشت که بار از این شهر به اون شهر میبرد اون روز خیلی بارون میومد و حسابی همه خیابون ها خلوت و داخل ماشین هم اصلت دید نداشت خلاصه باهاش تو کمربندی نوروزی بابل قرار گذاشتم و رفتم تو خاورش بدون معطلی گفتم درش بیار و تا ته کردم تو دهنم نگاهش که کردم دیدم داره از لذت دیوونه میشه و این حالش منو حشری تر کرد واسه خوردن کیرش کیر گوشتی توپلی داشت خیلی دوس داشتم یه 10 دقیقه ای با ولع تمام خوردم و تا ته میکردم تو دهنم و حلقم ازش پرسیدم دوس داری هی میگفت کشتی منو کشتی منو که خیلی حشری تر میشدم از اینکه راضیه ازم و هم خودم دوس داشتم بعد یک ربع داشت آبش میومد گفت داره میاد داره میاد منم یه چندتا مک محکم زدم به کیر شو همه آب و ریختم تو دهنم یه دو سه دقیقه ای هم بعد ارضا شدنش کیرش و خوردم که حسابی سست و بیحال شده بود بعدش خودم هم جق زدم ریختم رو کیرش بعدش هم سریع خداحافظی و رفتم سوار ماشینم شدم و از محل دور شدم زدم یه کناز و دهنم و شستم بعد چند دقیقه از کنارم رد شد و یه بوق حاکی از رضایت و تشکر واسه من زد بعد اون هم دو بار دیگه رفتم سر قرار ولی هیچی مثل اون کیر شیرازی نشد نوشته

Date: July 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.