سکس اتفاقی با فاطی

0 views
0%

با سلام این خاطره مال یک سال پیشه اوایلی بود شماره یه دخترو از دوستم گرفتم که مخشو بزنم ولی اون همش پشت گوشی فهش میداد ی روز فهش بدی بهم داد و گفتم دستم بهت برسه میکشمت که دیدم گفت اگرم برسه چیزی نمیشه چکارم میکنی هااان دیدم خندیدو گفتم خودت میفهمی چکار گفت باشه منتظرم گفتم باشه اگ واقعا نمیترسی ادرس دیدم ادرس داد باورم نمیشد راست گفته باشه اما امتحانش ضرری نداشت رفتم و اونجا ک رسیدم بهش زنگ زدم گفت کجایی گفتم تو کوچتون گفت بیا جلوتر یه در کرم اگ جرات داری بیا منم رفتم و درو زدم تا در واشد دیدم بله خودشه حالت تهدید گفت عه اومدی که برو برو داداشم بیاد میکشتت گفتم بزار بیاد اصن خودم بش میگم که فهش دادی دیدم گفت بفرما ولبی پا خودت رفتم داخل دیدم کسی خونه نیس ک دیدم با حالت شیطنت داره دستبندمو در میاره و میگه چه قشنگه گفتم دوسش داری مخایش گفت چیووو گفتم ی چیز خوب گفت مثلا گفتم ی چیز خوب دگ گفت خو چ چیزی گفتم چشاتو ببند تا چشاشو بست ارووم از پشت چسبیدم بهش گفت باز کنم گفتم نه گفت پس زود باش یکم خودمو کیرمو مالیدم بهش دیدم گفت پس چیشد گفتم نفهمیدی گفت چیو گفتم دستتو بده داد و گذاشتم رو کیرم تا گذاشتم دیدم فشارش داد و گفت مسخرههه دیدم تو بغلم شیطونه گفتم منو مهمون نمیکنی داخل گفت ن همینجا بسته شر میشی تا اینو گفت شرو کردم به خوردن لب هاش تا لبامو رو لبش گذاشتم دیدم گفت بتررکی پ بگو اقا راست کرده حالا چجوریه اصلا چیزت گفتم بریم داخل گفت باشه فقط زود بردمش داخل و تا شرتو زدم کنار کیرمو دید گفت وااااااای بدبخت زنت گفتم چرا زنم بدبخت تو گفت وای من میمیرم این تو کسم بره گفتم کست مگ بازه گفت ب تو چه فضوولی تا اینو گفت لباامو رو لبش گذاشتم و سینشو مالیدم ک اه یواشی کشید و گفت اییی محمد زشته دیدم خودشو جا کرد تو بغلم و حسابی مالیدمش شرو کردم لباشو خورردن و اونم اه میکشید و هوس کرده بود تاپشو زدم بالا و جفت سینشو اینقدر خوردمو مالیدم که ب قول خودش هنوزم قرمزه جاش کم کم لختش کردمو یکم دستمو روی رونش مالیدم دیگه بی اختیار شد و شرو کرد اه کشیدن و منو گرفت بغل و مالید ب خودش ی پوزخندی زد و کیرمو دراورد و ی گاز زد ک دادم هوا رفت گفت حقته گفتم باشه دارم برات گفت محمد چی داری گفتم بخاب تا بگم گفت باشه بگو ارووم سرکیرمو مالیدم ب کسش و اه کشییید گفتت واای چ کادویه بزرگی و خندید و گفت منو یکشی که با این کیرت و همینجور خندید ارووم گذاشتم داخل کسش که ی جووون گفت و حالت شوت برام ناز کرد و گفت اییی محمددد منم با صداش شهوتی تر شدمو تا اخر کردم توش و اه میکشید و موهامو بهم میریخت و میخندید میگفت تا الان میخاستی منو بکشیااااااا گفتم کی دلش میاد تورو بزنه و قفل شد تو بغلم و با صدای نازش ارضا شدم و ابمو ریختم رو دلش نوشته

Date: July 9, 2019

One thought on “سکس اتفاقی با فاطی

 1. سلام
  محمودم 35 ساله از تهران
  من دنبال یه زن بیوه و بی درد سر میگردم که خرجی هم نداشته باشه و تازه اگه براش امکان داره کمکم هم کنه
  منم در عوض از نظر سکسی براش کم نمیزارم و تا میتونم ارضاش میکنم و آبش و میخورم و بعدش 2 الی 3 ساعتم در سکس در خدمتشم
  من شخصا عاشق خوردن و لیسیدن کس هستم
  اگر کسی بود بنده با کمال میل و بدون هیچ دردسری در خدمتم
  09377369941

Leave a Reply

Your email address will not be published.