سکس با اقوام سببی و نسبی طنز

0 views
0%

سلام به دو3تان شهوانی از آنجایی که داستانها بسیار با مفهوم و پر معنا بود بر خود واجب دیدم من هم دستی به قلم ببرم فقط لدفن تا آخرش بخونین داستان من صد در صد واقعی شک نکنید ضمانتی من اسمم ممرضا گلزاره قد 199 وزن 99 و دور بازو 55 با یه کیر نا قابله 30 سانتی از نظر قیافه چی بگم جاستین بیبر گوه خورده هر دخدری منو میبینه سینه هاش سیخ میشه که سکس کنه باهام تو یکی از محله های پایییییین شهر زندگی میکنم بچه ها بهم میگن آرنولد بگذریم من خیلی پسره سر به زیریم خلاصه بریم سر اصل مطلب من یه عمه دارم که 40 سالشه واااااای چیه این عمم همیشه تو مهمونیا جوری لباس میپوشید که همه به جماعت یه جلق میزدیم خلاصه این عمه بدجور آمار میداد یه روز شوهر عمم زنگ زد که ممرضا اگه میتونی بیا اینجا کولرمونو باهم درست کنیم منم ک سررشته داشتم گفتم باشه تو راه فحشش میدادم که کسکش نوکر گیر آورده خلاصه رسیدم خونشون عمم دور باز کرد وای خدا چی میدیدم چی فک میکنین عممو میدیدم دیگه با چادر خلاصه تعارف کرد رفتیم تو با شوهر عمه رفتیم بالا پشت بوم سراغ کولر یه نگاهی بهش انداختمو دیدم کلا سیم پیچیش بگا رفته گفتم شوهر عمه بپر یه 3 4 متر بگیر بیا گفت باشه دقیقا سر کوچشون اتحادیه سیم برق فروشان طهران بود همینطور منتظرش بودم که دیدم عمعععع با یه سینی شربت اومد رو پشت بوم از حرکاتش معلوم بود شهوتی شده یه لحظه باد خورد چادرش رفت کنار وووووووووووووو چی میدیدم عمم هیچی زیر چادر نپوشیده بود وااای چه امدامی سینه هاش سایز 1375 با اون کون گرد و سفیدش یه دفه گفت ممرضا من دووووست دارم تا اینو گفت لبی بود که تو لب میرفت یه 10 دیقهای فقط لب میگرفتم بعد چون وقت کم بود رفتم سراغ سینه هاش مثه توله سگی سینه هاشو گاز میزدم خیلی حشری شده بود با دستش سرمو گذاشت رو کسش وووووووووووووووووا چه کسی داشت همشو براش خوردم دیگه آب کسش راه افتاده بود و آه وناله میکرد منم کیرمو با جرثقیل از تو شلوارم در آوردم یه تف فوتبالی انداختمو افتادم روشو مشغول تلمبه زدن شدم واااااااااای با اون کیر ناقابل من دیوونه شده بود عمم خلاصه یه نیم ساعتی تند تند تلمبه زدم که حدس میزدم آبم بیاد که دیدم بعله بدون مقدمه آمد و همه رو خالی کردم تو کسش خیلی حال کرده بود اونم ارضا شده بود از روش بلند شدم یه بوس از پیشونیش کردم و همونجا نشستیم شربتارو خوردیم که چشم به کونش افتاد باورم نمیشد لامصب سه نسبتی با جنیفر داشت نتونستم از کونش بگذریم یهو پریم کونشو گرفتم شروع کردم سوراخشو به خوردن بعد سری کیرمو کردم توش فک کنم اینکاره بود چون اصن درد نکشید خیلی حال میکرد همونطوری کسشم میمالیدم که دیدم یه نیم لیتر آبی از کسش اومد منم یه 45 دیقه ای تلمبه زدم و کیرمو درآوردم کردم تو دهنشو همه آبم رو با اشتها خورد بعدشم خدافظی کرد و رفت از اون روز به بعد روزی سه بار صب ظهر شب باهم سکس داریم خلاصه شوهر عمه اومد و اصلنم به هیچی شک نکرد کولرو درست کردم خدافظی کردمو رفتم بجان کی همش عین واقعیته اگه خوب بود و دوس داشتین بگین سکس با بقیه اقوام دور و نزدیکم براتون تعریف کنم قبلا از اینکه حوصله گذاشتینو خوندین ازتون تشکر میکنم هدفم این بود که واسه یه لحظه هم که شده رو لب هموطنام خنده ببینم نوشته

Date: October 4, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.