سکس تو خونه ی دایی

0 views
0%

اسم من آرمین 22 سالمه داستانم واسه 6 ماه پیشه با یه دختری به اسم لیلا آشنا شدم لیلا همسنمه بعد از 1 ماه دوستی حرف از سکس باز شد باهم سکس چت می کردیم سکس تل می کردیم هر وقتم که با ماشین می رفتیم بیرون اون کیرمو می مالیدو من کسو سینه ی اونو لیلا یکم تپلو گوشتیه بعد بهش پیشنهاد دادم که یه روز بریم خونه ی دایم که چند روز خالی بود اونم راضی بودو یه روز صبح رفتیم خونه داییم همین که رفتیم تو خونه بغلش کردمو ازش لب گرفتمو بدنمو به بدنش می مالیدم بعد دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم لیلا عاشق کیر و ساک زدن من خوابیدم رو زمین و لیلا شروع کرد به کیر خوردن وااااییییی که چه حالی می داد تا تهش می خورد منم بعضی وقتا سرشو می گرفتم فشار می دادم به سمت پایین اوووقققق می زد همیجور که ساک می زد پاهامو به سرش می چسبوندم و فشار می دادم خیلی حال می داد بهم بعد پا شد جلوم وایساد تا من کسشو بلیسم منم یکم کسشو خوردم و بعد باهم رفتیم رو تخت من شروع کردم به انگشت کردنش با سوراخ کونش بازی کردم تا باز شه اولش یکم دردش می گرفت ولی بعد دردش کم شد اولین بار کیرمو گذاشتم در کونشو یکم فشار دادم تا سرش رفت تو اولش آروم جلو عقب کردم تا کونش باز شه بعد شروع کردم به تند تند کردن دیگه اصلا دردی نداشت واسش منم دیگه امونش ندادمو وحشیانه می کردمش لیلا هم آیییییی و اووووووووییییی راه انداخته بود که من بهش گفتم بابا آروم تر صدات میره بیرون بعد آوردمش رو زمین یه ور خوابیدم منم از پشت می کردمش تا اینکه احساس کردم ابم داره میاد لیلا رو به بالا خوابید منم نشستم جلو صورتش هم جق می زد واسم هم ساک می زد بعد خودم شروع کردم به جق زدن و آبمو ریختم رو سینه ها و صورتش لیلا آب کیر خیلی دوست داره می گفت مزش شیرینه بعد از این سکس رفتم دسشویی که بشاشم چون بعد ارضا شدن همیشه شاشم می گیره دره دسشویی باز بود که لیلا یواشکی اومد گفت می خوام جیش کردنتو ببینم بعد اینکه جیش کردنم تموم شد سارا اومد نشست جیش کند بعد اینکه جیش کرد من کسشو واسش شستم بعد رفتیم باهم 2 ساعت خوابیدیم تو بغل هم بودیم همش بعد از اینکه بیدار شدیم باهم ناهار درست کردیمو خوردیم بعد ناهار نشستیم باهم فیلم ببینیم که منم هی کونو سینشو می مالیدم کیرمو می مالیدم به کونش واااااااایییی که چه حالی می داد لیلا هم که باز حشری شده بود دوباره شروع کرد به ساک زدن اینبار دیگه تخمامو هم میلیسد وایییییییی وقتی زیر تخممو می خورد چه حالی می داد حتی 2 بار هم به سوراخ کونم لیس زد که خیلی حال داد بهم بعد از اینکه حسابی کیرمو خورد به حالت سگی خوابوندمش کونشو دادم بالا باز با سوراخش بازی کردم و بعد از اینکه یکم باز شد کیرمو کردم تو کونش ایندفه دیگه خیلی داشت حال می کرد اه اه می کرد و ناله می کرد که من فکر کردم داره درد می کشه و بهش گفتم درد داری گفت نه خیلی حال میده منم که دیدم اینجوریه بیشتر ضربه می زدم این دفه یکم ابم دیر تر اومد ولی وقتی می خواست بیاد کیرمو گذاشتم تو کونشو آبمو ریختم تو کونش ولی یه خیلی از آبم از کونش ریخت بیرون بعد از این ارضا شدن با هم رفتیم حموم و همدیگرو شستیمو بعد از خونه زدیم بیرون و رسوندمش تا یه جایی که بره خونشون نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.