سکس من و زنم با دوست صمیمیم

0 views
0%

من ۲۹ سالمه و زنم ۲۸ سال شاید باور کردنی نباشه ولی خب حقیقت داره الانم نمیدونم چرا دارم مینویسم ولی خب من و زنم تقریبا هر شب سکس داریم و خیلی گرمیم و معمولا قبل از سکس فیلم پورن میبینیم یمدت بود که همش فیلمهای دو مرد و یک زن میدیدیم هم من و هم زنم خیلی دوست داشتیم این جور فیلمو که یواش یواش تبدیل شد به فانتزی سکسمون همش تصور میکردیم یه مرد دیگه هست باهامون تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که این فاتتزیو عنلیش کنیم چون نمیتونستیم بریم خارج از کشور تنها راه تو ایران بود بالاخره چند ماهی با این فانتزی گذشت و من و زنم تصمیم گرفتیم با یکی از دوستامون این قضیه رو عملی کنیم وقتی از تصمیممون مطمئن شدیم این قضیه رو با یکی از دوستامون که خیلی هم صمیمی بودیم گفتم مسلما اون اولش قبول نکرد ولی خب بالاخره راضیش کردم که با هم یه سکس سه نفره داشته باشیم زن من یکم تپله با سینه های ۸۵ و باسنی خوشفرم و وحشتناک لوند و سکسی روز قرار رسید و اون اوند خونمون اولش با هم نشستیم یه فیلم معمولی دیدیم و خانم یه لباس خیلی سکسی پوشیده بود من و دوستم دراز کشیده بودیم و خانمم وسط زنم همیشه عادت داشت وسط فیلم دیدن با من ور بره و باهاش قرار گذاشته بودیم که وسط ور رفتندبا من کیر رفیقم که اسمشو میزارم محسن رو بگیره هر دوتاشون اول خجالت میکشیدن وقتی داشت با نن ور میرفت هی میگفتم بگیر کیرشو اونم هی طفره میرفت که یدفعه خود نحسن سینه های زنم که اسن اونم میزارم زیبا گرفت زیبا یکم جا خورد ولی خب خودمون برنامه شو ریخته بودیم زیبا که نامردی نکرد و کیر محسن از تو شرتش در آورد و گرفت تو دستاش برای اولین بار بود دوتا کیر دو دستاش بود و بازی میکرد من و محسن هم با سینه هاش بازی میکردیم یواش یواش زیبا شل شد و چشاشو بسته بود و من و محسن هم خورد با سینه هاش ور میرفتیم بعد من دستم گذاشتم رو کسش و باهاس بازی میکردم و محسن هم با سینه هاش بعضی وقتا هم جای دستامون عوض میشد یدفعه دیدم زیبا لباشو برده سمت محسن مشغول لب گرفتنن و زیبا همچنان با کیر ما بازی میکرد دیگه نمیتونستیم جلو خودمونو بگیریم تلویزیون و خاموش کردیم و رفتیم تو اتاق خواب طبق فیلمایی که دیده بودیم زیبا از جلو چسبید به من محسن هم از عقب چسبید به زیبا و دوتایی کیرامونو گذاشتیم لا مای زیبا و شروع کردیم به تلمبه زدن محسن با سینه هاشم بازی میکرد و زیبا هم داشت حال میکرد و از من لب میگرفت بعد زیبا برگشت و منواز پشت گذاشتم لای پاهاش محسن هم از جلو بعد که کیرامون حسابی سیخ شد زیبا نشست و کیر منو شروع کرد ساک زدن و کیر محسن هن زمان باهاش بازی میکرد همینجوری ادامه نیدادیم و جای منو و محسن عوض میشد ۱۰دقیقه ای گذشت و حسابی زیبا حشری شده بود محسن نشست رو تخت و زیبا دوباره شروع کرد به ساک زدنش من از عقب کیرمو که دیگه سیخ و سفت شده بود کردن تو کسش بالاخره به فانتزیمون رسیده بودیم هم داشت میداد هم ساک میزد چه ناله هایی که زیبا و محسن و من نمیزدیم بعد جامون عوض شد محسن شروع کرد به تلمبه زدن و زیبا کیر منو میخورد بعضی وقتا هم تو چشمام نگاه میکرد که میدیدم غرق شهوته و قشنگ معلوم بود داره حال میکنه پوزیشن های مختلفو روش پیاده کردیم و محسن همش میگفت این زنو از کجا گیر آوردی تو سه نفری تو سکس هنش حرفایی میزدیم که شهوتمون بیشتر میکرد زیبا دراز کشیده بود من روش خوابیده بودم داشتم تند تند لمبه میزدم و زیبا سرش رو بالش بود و محسن کیرشو کرده بود تو دهنش داشت دیگه آب رضا میومد که زیبا گفت میخوام آبتو بخورم درحال ساک زدن آب محسن اکمد و زیبا قشنگ تا قطره آخرشو خورد منم شروع کردم محکم و تند تلمبه زدن که آب منم بیاد داشت نیکمد که زیبا برگشت کیرمو گرفت تو دهنش شروع کرد محکم ساک زدن که آب منم اومد و آب منم تا ته خورد بی جون رو تخت افتاده بودیم و واقعا از تجربه جدیدمون لذت برده بودیم اون شب سه بار سکس داشتیم و زببا فرداش رونای ماش درد گرفته بود سبم تو حال زیبا وسط من و محسن خوابید از اون روز به بعد الان دو ماهه دو هفته یبار محسن برای کردن زن من میاد خونمون میدونم باور نکردنیه ولی خب هر کسی روش زندگی داره و من و زنم از این روش ناراضی نیستیم امیدوارم خوشتون اونده باشه نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.