سکس من و مزاحم تلفنی

0 views
0%

سلام اسمم کاوس 29 سالمه میخوام از سکس با یه مزاحم تلفنیم براتون بگم یه روز گوشیم زنگ خورد اون ور خط یه خانم با یه صدای خیلی سکسیس گفتس که من با اقای فلانی کار دارم منم گفتم که اشتباه تماس گرفتین بعد پنج دقیقه دوباره تماس گرفت دوباره گفت من با فلانی کار دارم گفتم خانوم اشتباه نماس گرفتین عذر خواهی کردو قطع کرد بعد چند دقیقه اس داد که چه اقای مودبی منم که فک میکردم یکی از طرف دوس دخترم داره منو امتحان میکنه پا ندادم دوباره زنگ زدو مطمین شدم از طرف کسی نیست خلاصه موخشو زدم فهمیدم شوهر داره و خانوم خیلی حشری شوهرش بازاری بود هر چند وقت یه بار میرفن ترکیه جنس میخرید خلاصه با هم هماهنگ شدیم بعد اینکه رفت خارج من برم خونشون یه حالی بکنیم منم از اون جا که خیلی داغ بودم از خدام بود دلو زدم به دریا و رفتم سمت خونشون تا حالا ندیده بودمش به محض اینکه زنگو زدم و رفتم بالا درو وا کرد دیدم یه حوری با قد حدودا 170 وزن حدودا 65 کیلو تو پرسبزه مو مشکی سینه گرد از اونایی که تو ذهنم واسش جق میزنم اومد درو باز کرد بعد سلام علیک و رو بوسی واسم چایی اورد و یه خورده باهم شوخی کردیمو شروع کردیم به خوردن لب همدیگه حسابی همو خوردیم همون جا کیرمو دراوردو یه ساک خوب زدکیرمو خیلی خوشش اومده بود سایز کیرمم 15 از این نوک تیزاس تهش کلفته خلاصه خایمم کلی لیس زد تا حالا کسی این جوری برام ساک نزده بود بعدش بلندش کردم رفتیم رو تخت انقد خیس شده بود که شرتش لزج شده بود منم رو تخت سینه هاشو انقد خوردم که جیقش دراومد سینشم 75 گرد بودد خلاصه کیرمو در اوردم یه خورده مالوندم به چوچولاش بیشتر دیووووونش کردم بعدش یواش یواش کلشو کردم توش یه جیغ کوچیک کشیدو محکم بغلم کرد منم حدود بیست دقیقه ای واسش تلمبه خوب زدمو قبلش یه قرص تاخیری خوردم صدای تالاپ تلوپ کردن کسش کل خونه رو گرفته بود ابمو ریختم توش میگفت لولمو بستم بریز توش یه یه دقیقه ای دوتامون باهم ارضاع شیم انقد خسته شده بودیم که بغل همدیگه یه ساعت خوابیدیم بعد بلند شدیم دوباره واسم ساک زد گفت تاحالا این جوری ارصاع نشده بودم منم که کلی خسته شده بودم اخه دوبار ارضاع شدم خلاصه خداحافظی کردم و رفتم خونه خوابیدمو دیگم ما همدیگه رو ندیدیم یه خاطره سکسی خوبی بود امیدوارم اب از کیر و کساتون راه افتاده باشه نوشته

Date: February 24, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.