سکس گی من بعد از مدت ها

0 views
0%

سلام من سکس رو از نو جوانی تجربه کرده بودم وقتی که با پسر دایی هام میرفتیم رو پشت بوم و سکس میکردیم و همیشه من مفعول بودم دوست داشتم بدم کلا از این جریان ها سالها گذاشته بود چون ما به شهر دیگه ای نقل مکان کرده بودیم و اونا هم ازدواج کرده بودن به مرور زمان سالها گذشت تا این که من 29 سالم بود و تو این مدت با خیار بادمجون این اواخر هم دیلدو خریده بودم و تو موقه تنهایی هام ازش استفاده میکردم تا اینکه یکی از هم کارهام راستی یادم رفت بگم شغل من داعما تو ماموریته که گروهی به شهرستان ها میریم اره خلاصه یکی از همکار هام من باهاش خیلی صمیمی شده بودم انقدر که منو خونشون دعوت میکرد اسمش فرهاد بود اره یه روز حشرم زد بالا تو ماموریت بودیم تو اهواز تو یه هتل وسط بازا بود اگه اشتباه نکنم بغل چهار راه احمدی اره خلاصه تو اتاقمون ما دو نفر باهم بودیم مامولا ما باهم تو یه اتاق میرفتیم من راستش از ترس ابروم به هیچکس نمیگفتم تا اون روز که حشری شده بودم بدجور خلاصه مونده بودم چجوری بهش بگم تو همین فکرا بودم قلبم هم داشت از تو سینم کنده میشد وایساده بودم جلو اینه که امد از پشت منو گرفت که قلنجم رو بگیره یهو فهمید تپش قلب گرفتم بهم گفت چطه علی گفتم هیچی اسرا ر کرد که چی شده منم دلو زدم به دریا با خودم گفتم یا الان یا هیچ وقت اخه اشنا بود خلاصه قسمش دادم که بین خودمون باید باشه و گفت در چه مورده گفتم خودم گفت بگو گفتم قسم میخوری گفت اره حتماً گفتم من هوس کیرتو کردم من گی هستم من مفعولم یهو ساکت شد گفتم چیه گفت چی چیه گفتم جوابت گفت چی بگم من روم نمیشه اخه مگه میشه کیرم برا رفیق راست نمیشه منم گفتم میشه من راستش میکنم خلاصه خیلی خواهش کردم و کیرشو ازش گدایی کردم راستش تو اون لحظه حالم از خودم بهم میخورد که دارم برا کیر گدایی میکنم اونایی که این کاره ان میدونن چی میگم خلاصه قبول کرد و گفت تا کی گفتم اگه هر وق ت که بخام میکنی منو گفت به شرتی که فقط تو همچین جاهای باشه گفتم نوکرتم چرا که نه خلاصه لختش کردم خودم هم لخت شدم تا بدنمو دید گفت این چیه این پشمای کونت چی میگه خلاصه کل بدنمو شیو کردم براش تا منو دید راست کرد اخه پوستم خیلی سفیده زیر پشم نشون نمیده خودشو شرو کردم براش رو تخت ساک زدن وای اه اه نمیدونید چه هالی داشتم بعد سال ها کیر تو دهنم بود جوووون راهت نیم ساعت ساک زدم دو بار ابش امد و منم خوردمش سفید و غلیز لزج شور مزه عالی بود بهد بیحال شد من ادامه دادم انقدر ساک زدم که دوباره راست کرد و سفت شد یکم ژل نرم کننده زدم و نشستم روش یهو بد سوخت بلا فاصله ارو م شرو کردم کیر سواری از ترس اینکه بخوابه کم کم بعن یه رب شرو کرد اخ اه کردن خوشش امده بود یهو منو داگی کرد و کیرشو کرد تو وای منم سورتم رو چسبوندم به تشک تخت داشتم حال میکردم چشام رو بسته بودم و تو عوج بودم که بخودم امدم دیدم ابشو ریخته توم و کنارم ولو شد ازش خواستم بلند شه گفت چیه گفتم بریم حموم بشورمت گفت باشه بردمش تو حموم بعد اینکه خودشو شست زیر دوش چشاشو بسته بود و بیحرکت که من زانو زدم شرو کردم به لیس زدن تخماش گفت چطه قهتی زده ای گفتم اره و خوب راست نمیشد لعنتی التماس کیرش میکردم گفت بابا چشمه هم باشه تا الان 100 دفه خشکیده بود منم محل نمیدادم یک ساع ت تمام لیس زدم ساک زدم تا یکم سفت شد سری پاشدم و دلا شدم اونم سریع کرد تو تلمبه زد زد زد تا تموم شد و ابش امد منم زانو زدم پاشید تو سورتم منم خودمو شستم باهم امدیم بیرون تا اتاق رو دیدم خندم گرفت روکش تخت پر اب کیر من شده بود باورتون میشه اسلا نفهمیدم تو اتاق کم ارزا شده بودم خلاصه رفیقم لباس پوشید رفت بیرون منم موندم که اتاق رو تمیز کنم اخه بهش گفتم که از این به بعد من زنتم خندید گفت سکسی که با تو کردم تا حالا با شیرین زنم نکرده بودمو رفت منم ابا رو با دستمال پاک کردم و زنگ زدم رسپشن برای نظافت که یه پسره سبزه امد تو اتاق شیتونه داشت حشریم میکرد که لخت شم یهو بخودم امدم و گفتم نه من دیگه شوهر دارم و به شوهرم خیانت نمیکنم نوشته

Date: June 11, 2019

One thought on “سکس گی من بعد از مدت ها

  1. کسکش تو زن بگیر من بیام واست بچه درست کنم.
    توهم ک زنه اون دوستت باش.

Leave a Reply

Your email address will not be published.