سیگاری کشیدم و کون دادم

0 views
0%

سلام من 24 سالمه قیافم معمولیه اما بعضیا میگن شبیه ادمای مظلوم هستی به هرحال من کونم خیلی خوبه یعنی از بس که کیر رفته توش از بچگی استایل خوبی گرفته من ماهی تقریبا 5 یا 6 بار کون میدم دیگه عادتم شده یکی از داستانام اینه که یه روز با ماشین تو خیابون داشتم میچرخیدم یه افغانی کنار خیابون بود سوارش کردم که تو مسیری که میرفتم تا یجایی برسونمش نمیدونم چرا ولی دلم سوخت براش که سوارش کردم بعد تو مسیر گفت شماره ی ساقی پاری عرق بگیرم منم گفتم اره دوستام هستن شماره خودمو دادم که هرموقع خواست زنگ بزنه بعد صادقیه پیادش کردم رفت دوروز بعد تلگرام پ داد گفت سیگاری میک شی منم که حوصلم سر رفته بود گفتم اره گفت بیا پونک به این ادرس بعد رفتم نزدیکه خونمونه رفتم دیدم تو یه شرکت کار میکنه شبا هم اونجا میخوابه غروب بود همه رفته بودن منم رفتم تو یکم حرف زدیم و سیگاری کشیدیم نشه شده بودم خودم شلوارمو پر اوردم با شرت شدم ابم زده بود بالا میخواستم بهش بفهمونم کونی هستم اونم اومد کنارم نشست بعد دست گذاشتم رو کیرش اونم لباساشو در اورد و جفتمون لخت شدیم و براش ساک زدم اونم محکم میزد رو کونم و میگفت جااان چه کونه خوبی داری توو بعدش یه پهلو رو فرش خوابیدم یدونه از پاهامو داد بالا سره کیرشو قشنگ کرم زد اروم کرد تو سوراخم من قبل ا خیلی کون دادم ولی بازم بعضی وقتا دردم میگیره اروم اروم فشار داد و شروع کرد تلمبه زدن منم شروع کردم جق زدن ابه جفتمون باهم اومد خیلی حال داد چون جفتمون نشه بودیم بعد از اون 2 مرتبه دیگه کرد منو محیط کارش عوض شد از اونجا رفتش کلا ولی من نمیدونم چرا اینطوری شدم عادت کردم دیگه کون بدم وقتی نمیدم انگار یه چیزی کم تو زندگیم از این میترسم که اگه ازدواج کنم هم کونی بمونم و زنم بفهمه ولی خودم ترجیح میدم تا 30 سالگی فقط بکننم مرسی از اونایی که خوندن تا اخر نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.