شكلات با طعم کُس

0 views
0%

از ساعت 9 صبحی با هم بودیم از با هم بودن همه جور لذتی برده بودیم هردو لخت لخت بودیم من زیر پتو دراز بودم اون نشسته بود و داشت ماهواره می دید و گاهی یك شكلات می خورد شكلات مغز دار شوكوپارس با طعم نارگیل و نعنا دیدن هیكل لخت این باربی ناز و خوش تراش تحریكم كرد كه باز بغلش كنم از پشت بغلش كردم و شروع كردم بوسیدن باسنش و بعد هم ستون فقراتش یكی از شكلاتائی كه برا خوردن برداشته بود به من داد با دست راست از پشت سر ازش گرفتم و دست چپم حالا داشت با قلمبه كوچوله روی دروازه بهشتش ور میرفت در حالی كه شكلات رو گذاشتم دهنم انگشت وسطی دست چپمو آروم فرستادم وسط گرما یك لحظه یك فكر واسه شوخی از ذهنم گذشت بهش گفتم پس این چی اینم شكلات می خواد پرسید كی انگشتم رو بیشتر فرو كردم اون تو با تكون تكون دادنش گفتم این گفت آهان لابد بعدشم تو می خوای بخوریش فكری كردم چشام برقی زد و گفتم چرا كه نه پاشو بشین رو مبل با ناباوری بلند شد و نشست رو مبل سریع یك شكولات از تو ظرف برداشتم و رفتم نشستم بین دو تا پاهای خوش تراشش شروع كردم بوسیدن كسش هیچی مو نداشت لبای داخلیش مثل لبه دو تا ورق كالباس اشتها برانگیز بیرون زده بود و من هی اونا رو می مكیدم شروع كردم مالیدن شكلات رو پوستش اما سردی اتاق و سفتی شكلات مانع این بود كه اثری از شكلات رو پوستش بمونه تو فكر این سردی بودم كه داغی چیزی كه تو دهنم بود منو بخودم آورد سریع شكلات رو آوردم لای دو تا لبای داغ بهشتیش عطر شكلات بلند شد گرماش كار خودشو كرد منم با انگشتم آروم همشو فرو كردم اون تو وقتی دوباره لبام رو گذاشتم بین لبای كسش یك هو شوكه شدم باورم نمی شد چه تركیب شیرینی شده بود چه طعمی داشت عطرش با عطر شكلات مخلوط شده بود و صد برابر هر دوتاش خوش عطر بود شروع كردم با حرص و ولع بیشتری بوسیدن و لیس زدنش چه عالی بود مكانیزم اتوماتیك واژنش به بهترین وجه به عملیات كمك می كرد با هربار باز و بسته شده دروازه لذتش كمی شكلات كه حالا هم در اثر گرما و هم در تركیب با شهد اون روان شده بود بیرون می زد و به متعادل ترین شكل شیرینش می كرد حسابی تحریك شده بودم و با ولع تمام لیس میزدم می مكیدم و می خوردم اونم خوشش اومده بود و داشت با ناله هاش دیوونم می كرد ترسیدم شكلاته زود تموم شه دو تا دیگرم فرو كرم اون تو تا ته تهش فروشون كردم و به لیس زدن ادامه دادم گاهی زبونم رو فرو میكردم تو شكلاتا و كمیشو میاوردم بیرون و اول با زبونم می مالیدمش دور كسش و بعد باز با لیس زدنام پاكشون می كردم جالبیش این بود كه بعضی وقتا طعم نعنا یا نارگیل هم قاتی ماجرا می شد و لذت رو صد چندان می كرد واقعا تجربه شیرینی بود هر دومون حسابی كیف كردیم من كه مصمم شدم بعد از این حتما این كار رو تكرار كنم شما هم امتحان كنید حتما لذت می برید اما یادتون شه سه تا شكلات زیاده تا حدود 4 ساعت بعدش كه با هم بودیم بازم هم عطر شكلات داشت و هم طعمشو ممممممممممممممممم چه عالی بود نوشته

Date: June 14, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.