شکسته شدن طلسم کون من

0 views
0%

سلام قبل از هر چیزی باید بگم این داستان گی هست و عزیزانی که دوست ندارن وقت خودشونو تلف نکنن که بخونن و آخرشم زحمت بکشن فحش بدن اسم محمد الان ۲۱ سالمه و این خاطره مربوط میشه به ۳ ماه پیش اول از خودم بگم من به قول خیلیا بچه خوشگلم حالا شاید نه خوشگل ولی خب حرف مردمه دگ از چند سال پیش حدود اوایل راهنمایی به بعد به خاطر اینکه توپول و سفید بودم و مجهز به یک فروند کون گرد و نرم خیلیا از همکلاسی و هم محله ای گرفته تا پسرای فامیل دنبال گاییدنم بودن توی کلاس از پشت انگشتم میکردن توی صف واسه پشت من وایسادن نوبت داشتن که کیراشونو بچسبونن بهم یکی از پسرای فامیل هم چند باری میخواست زوری منو بکنه ولی از ترسش و مقاومت من اینکارو نکرد یکبار هم لاپایی رو دادم چون دگ واقعا حریف نبودم گذشت و گذشت این حس برام جالب بود که وقتی مردا یا دوستام منو میبینن با شلوار های تنگ لی و تی شرت های کوتاه آب از لب و لوچه هاشون آویزون میشه یه حس خاص مثه رضایت قاطی با شهوت خیلی دوست داشتم خودمو در اختیار یکی بذارم که همه جوره منو بکنه ولی خب تجربش نبود ترس بود از آبرو و دلایلی مثه این اینا باعث شد همیشه هر شب هر وقت خونمون خالی میشد خودمو لخت میکردم و جلوی آیینه انگشتمو فرو میکردم توی سوراخم تا تصور کنم دارم کون میدم اوایل یک بند انگشت به زور میرفت بعدها توی دبیرستان دگ دوتا انگشت راحت میرفت و گاهی هم از خیار لذت میبردم البته اینم بگم من به جنس مخالف هم کشش وحشتناکی دارم ولی خب کون دادنم دوست دارم این ماجراها گذشت و گذشت و کسی موفق نشد قفل کون منو باز کنه تا رسیدم به دانشگاه توی یک شهر دگ مدتی تو خودم بودم خب غریبه بودم تا با اینستاگرام آشنا شدم مدت ها خیلی ساده میرفتم پست ها رو میدیدم و برمیگشتم تا اینکه یه روز تو اوج خواهش واسه کرده شدن و نبودن راه واسه اینکار توی اینستاگرام کلمه گی رو سرچ کردم تعجب کردم از اونهمه پست و کامنت البته قبلش با اینجا و داستان هاش آشنا بودم ولی خب خیلیاشون تخیلی بود حین گشتی که توی اینستا زدم زیر چندتا پست نوشتم که دنبال فاعل و بکن قابل اعتماد میگردم موجی از پیام اومد توی دایرکتم با عکس کیرهای جور واجور که واقعا دهنمو آب مینداخت با خیلیاشون صحبت کردم ولی اصلا کنار نیومدم بین اونا یه آقایی شمارشو داد بهم منم دل رو زدم به دریا و بهش زنگ زدم صداش مال یه مرد جا افتاده بود گفت ۳۶سالشه مردای سن بالا باشخصیت ترن و میشه بهشون اعتماد کرد توی صحبتا فهمیدم باز اولیه که میخواد پسر بکنه از زنش جدا شده بود و تنها زندگی میکرد و میگفت کیر بزرگی داره من باور نشد اینو بعد کلی صحبت راضی شدم که باهاش بخوابم قرارو تنظیم کردیم روز قبلش من عین یه دختر خودمو مرتب و تمیز کردم و تمااااام موهای بدنم رو با کرم زدم که حتی اذیت نکنه کلی هم خودمو انگشت میکردم و بدجور دلم کیر میخواست نمیدونستم قراره چی بشه ولی دل دل میزدم واسه کیر روز قرار رسید به خودم رسیدم و زدم بیرون اون آقا هم تا من برسم ۵۰باری زنگ زد رسیدم میدونی که قرار داشتیم زنگ زد گفت بیا توی فلان کوچه رفتم چندتا کوچه رو پیچوند تا آدرسو بهم بده مثه اینکه میترسید کلک باشه تا رسیدم به آخرین آدرس یه ماشین جلو پام نگه داشت و گفت بیا بالا صداش همون آدم پشت تلفن بود یه کم نگام کرد و دست کشید به سینه هام باور کنید حشرم روی سقف بود اونم معلوم بود خوشش اومده ازم رفتیم و رسیدیم به خونه اول نشستیم به حرف زدن و در حین حرف همش پاهای منو میمالوند گفت پاشو لخت شو ببینم چی داری ازش اجازه گرفتم برم سرویس بهداشتی چون میدونستم لخت شدن همانا و کرده شدن همان از دسشویی که برگشتم دیدم لخت جلوم وایساده و یه کیر کلفت و سیاه واااااقعا بزرگ ازش آویزونه منم فقط شرت پام بود و با دیدن من گفت جووووووون قربون پر و پاچه ی سفیدت برن کونی از این حرف خوشم اومد گفت بیا بشین باهات بازی کنم نشستیم رو مبل و منو گذاشت روی پاهاش با رون پام ور میرفت و بوسم میکرد از زیر کیرش داشت کم کم بزرگ میشد و داغیشو روی پام حس میکردم نمیدونستم این کیر قراره تا کجا بزرگ شه چون وااااقعا بزرگ بود همیشه دوست داشتم ساک بزنم و بهش پیشنهاد دادم و اونم با کمال میل قبول کرد نشستم جلوی پاش کیرشو گرفتم تو دستم و یه کم باهاش بازی کردم گذاشتمش توی دهنم و مکیدم طعم گس آبی که از کیرش درمیومد و بوی خوبش و مزه ی خود کیر خمار خمارم کرده بود و داشتم تماااام لذت رو از خوردن اون کیر بزرگ میبردم واقعا ساک زدن لذت داره چند دقیقه خوردم کیرشو و تخماشو لیس زدم و انصافا کیف کردم اونم تو حال خودش نبود داشت آه و ناله میکرد که گفت دراز بکش بیام روت دراز کشیدم شرتمو از پام نصفه کشید پایین چند لحظه ساکت شد نگاش که کردم دیدم خیره شده به کونم اصلا حواسش نبود دست انداخت روی کپلای سفید و نرم من از هم بازشون کرد یک نفس عمیق کشید و گفت چه کووووونی جووووووون چون واقعا سفید و تپل و نرم بود دستای سبزه ی اون روی کون سفید من منظره ی فوق العاده ای داشت تف کردم کف دستم و گذاشتم روی سوراخم انگشتمو کردم توش که باز شه و چون انگشت راحت رفت توی سوراخ بلند گفت بازه و خودشو انداخت روم و با ی حرکت تمام اون کیر بزرگو فرو کرد توی بدن من از حق نگذریم واقعا جر خوردم و درد عجیبی پیچید تو تمام بدنم التماس میکردم که نگه داره تا عادت کنم اونم داشت آروم آروم تلمبه میزد نمیدونم چند دقیقه طول کشید تا عادت کردم ولی این مدت به معنای واقعی کلمه گاییده شدم درد کم کم جاشو داد به حس لذت حس داغی و کلفتی یه کیر توی بدنم توی سوراخم اونو توی شکمم حس میکردم که داره راهشو باز میکنه و عقب و جلو داره منو میکنه دگ صدای ناله ی دردم به آه و اوه لذت تبدیل شد اون لحظه ها برام واقعا خاطره شده چند دقیقه ای به اون حالت منو کرد و گفت برگرد پاهاتو بده بالا کیرشو که دراورد انگار خالی شدم نمیخواستم دربیاد دست که به سوراخم زدم دیدم بازه بازه برگشتم پاهامو دادم بالا دوباره عین وحشیا کیرشو فرو کرد توی کون سفید من پاهامو چسبونده به هم و گرفته بالا و فقط صدای آه و ناله ی من و اون بود که قاطی صدای شلپ شلپ تو فضای خونه بود بدون اینکه دست به کیرم بزنم آبم پاشید روی خودم چند دقیقه بعد اونم تمام آبشو خالی کرد توی کون من و افتاد روم صدای نفس نفس زدنش توی گوشم بود کیرشو کشید بیرون و همراهش کلی آب ریخت بیرون و داستان کون من اینجا تموم نشد 8 4 9 8 3 8 9 87 8 4 8 9 86 8 7 9 84 8 3 9 85 9 9 88 9 86 9 85 9 86 2 ادامه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.