طعم خوش کیر

0 views
0%

سلام بچها این خاطره که میخوام براتون بگم این حقیقت عموم اینه رفتن مشهد کلید خونشون دادن به من که شبا برم اونجا بخوابم شب با دوستم مهدی رفتیم خونه من با مهدی یک سالی بود دوست بودم از من قد بلند تر هیکلی تر رنگ پوستش سیاه باور کنی همیشه دوست داشتم دختری بودم شوهر میکردم بهش یه جورای دوست داشتم باهاش سکس داشته باشم قبلا یکی دو بار بهش انداخته بودم خلاصه من زودتر رفتم خونه عمومینا دوش گرفتم اومدم بیرون ارایش کردم زیاد تابلو نبود ارایشم خوب به خودم رسیدم بعد نیم ساعت مهدی اومد سلام کرد اومد نشست خوب نگام کرد گفت عجب جگری شدی منم گفتم خوب اینه دیگه خولاصه چای میوه ای خوردیم نشستیم پای فیلم سوپر دوتامون حشری شده بودیم بعضی موقع نگاهی به هم مینداختیم ولی هیچ کدوممون رومون نمیشد من رو شکم خوابیدم جلوش به زمین زور میزدم وتو دلم میگفتم مهدی بیا شروع کن بیا کونم جر بده ولی نیومد که نیومد حالم خراب شده بود کیر میخواستم راستی نگفتم من قبلا کون داده بودم کاملا امادگیشو داشتم ولی مهدی اینو نمیدونست دیگه ساعت 12شب شد گفتیم بخوابیم برقارو خاموش کردیم منم دیگه بی خیال شده بودم 10 دقیقه ای نگذشته بود یه چیز سنگین احساس کردم رو باسنم یه لحضه به خودم اومدم دیدم دست مهدی داره با کونم ور میره تجربه داشتم گفتم تکون بخورم فرار میکنه پس بدون حرکت وایسادم تا خوب حشری بشه اگه تکون خوردم ولم نکنه خولاصه خوب باهام ور رفت منم داشتم میمردم اروم دست دیگشو اورد کیرم گرفت باش بازی میکرد این کارش بهم فهموندکارش بلده منم اروم کیرشو گرفتم وایییی همون جوری بود که فکر میکرد بچه ها باور کنید دروغ نمیگم خیلی بزرگ بود مهدی کاملا حشری شده بودداشت شلوارم میاورد پاین منم کمکش کردم بایه دست با کیرم بازی میکرد با یه دست دیگه با سوراخ کونم یازی میکرد کانلا اب دهن میزد خوب کونم امدهکرد منم با کیر ش بازی میکردو دخترا خدانسیبتون کنه انجور کیریرو قشنگ کونم دادم بیرون نوک کیرش کذاشتم رو سوراخ کونم اروم فشار داد وایییییییییی مهدی یواشششش ایی اروم رفت تو در اوردش دبار اب دهن زد رو کیرش دوبار گذاشت رو سوراخ کونم با یه تلمبه تامماس با بیضه هاش کردش تو کونم شرو کرد به تلمبه زدن اییی صدام داشت بالا میومد تسلیم تسلیم بودم من دوست دارم موغه کسی میکنتم بهم فش بده داد میزدم مهدی فشم بده مهدیم کم نزاشت مهدی بکن تند تند مهدی کونی من میکنم کونتو تو کونی منی بکن کونم جر بده ایییییییییییییییییی کیرررررررر من کیر میخوام مهدی کونت گایدم مادر جند مامانتو هم میکنم باشه دوتامون با هم بکن مهدی با تمام وجود تلمبه میزد منم این خر حال میکردم بعد گفتم مهدی بزار قمبل کنم این جور کون دادن خیلی دوست داشتم گفت بیا حالت سگی قشنگ کون دادم بالا واسش سرم اوردم پائن تا خوب باز بشه اونم نوک کیرش گذش رو سوراخم با یه فشار شرو به تلمبه زدن کرد اییییییی چه حالی میداد این نر خر که مادش میکنه افتاد بود به جونم الی ضربه میزد منم خونم عقب میدادم بهد از دو سه دقیقه ای یه اه بلد کشید چنان تو بغلش فشارم داد گفتم استخونام شکست ابش خالی کرد رو کمرم اون شب یه بار دیگه سکس داشتیم مهدی بهم قول داده تا اخر عمر شوهرم بمونه الان داریم با هم زندگی میکنیم و من مثل یه شوهر خوب دوسش دارم لطفا هرکسی پیغام میزار حتما فوشم بدهه به خدم به مامانم نوشته

Date: September 5, 2018


سایت سکسی ایرانی sex0098.com

 


سایت سکسی جدید پورن فا pornfa.com

 


سایت سکسی ایرانی ClipSeksi.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.