عرفان حشری و پسر همسایه

0 views
0%

سلام اسم من عرفان است ۱۷ سالمه داستان من از اون جایی شروع می شه یه پسر تپل توی محلمون بود که من به خاطر دسترسی نداشتن به دختر می خواستم اونو بکنم اونم که ۱۴ سالشبود خیلی فیلم سوپر دوست داشت منم چند گیگی روی کامپیوترم داشتم یه روز که اون اومده بود بیرون مت دیدمش و صداش کردم اومد گفتم محمد خونمون خالیه میای بریم سودر ببینیم اونم گفت باشه گفتم کسی که دنبالت نمی یاد گفت نه خلاصه رفتیم تو خونه فیلمو گذاشتم هر دو شق کردیم من پیش نهاد دادم که واسه هم جغ بزنیم اونم گفت اره اول اون واسم زد منم بعد ۲ دقیقه ابم اومد حالا من داشتم واسش جغ می مزد گفتم دراز بکش تا رل حت تر جغ بزنم واست اونم دراز کشید منم شلاوارشو کخ تا زیر تخماش بود تا مچ پاش کشیدم پایین بعد رفتم روی شکمش و دستاشو گرفتم گفت چی کار می کنی گفتم هیچی فقط می خوام حال کنیم بعد گفتم کون میدی بهم بعد بهم فوش داد منم چند تا زدم زیر گوشش و گریه کرد و گفت باشد منم گفتم فقط سرشو می کنم داخل بعدش وقتی ۴ دست پا شد می خواست که فرار کنه منم گرفتمش و چند تا مشت زدم تو سرش و پشتش بعد کیرمو با هزار زور کردم تو کونش بعد دیگه نفهمیدم که چی شد تلمبه می زدم که ابم اومد و تو کونش خالی کردم وقتی کونشو دیدم دیدم که پاره شده و یه کمی خون داره میاد ازش که چند تا دستمال کاغذی گذاشتم رو سوراخش بعد واسع این که لو نده واسش ساک زدم تا ابش اومد بعد اون ماجرا هر فرصتی که می شه یا می کنمش یا واسم ساک می زنه نوشته عرفان

Date: August 14, 2019

One thought on “عرفان حشری و پسر همسایه

Leave a Reply

Your email address will not be published.