عشق من و همسرم

0 views
0%

سلام من نازنین هستم و میخوام تجربه خیلی خوبم رو که با شوهرم داشتم رو تعریف کنم تا شمام لذتشو ببرین البته اینم بگم ک به شوهرم گفتم و گذاشتن این داستان با رضایت هردومون هست ما خیلی عاشق همیم و برای هم میمیریم دو ساله که ازدواج کردیم همیشه در هفته یک سکس رو داریم و اگر هم من پریود باشم از پشت یه شب ک جفتمون دلمون سکس میخواست و خونه تنها بودیم اینم بگم ک بچه نداریم شوهرم که اسمش حمید هست سرشو کرد تو موهای خرمایی بلندم و قربون صدقم رفت و تو همون حال سینه هامم نوازش میکرد منم دستمو گذاشته بودم رو کسم یه کم ک گذشت و کیرشم راست شده بود لباسامونو به کمک هم دراوردیم نشست و مثل همیشه ازم پرسید عشقم عمرم میخوری منم با کمال میل قبول کردم و کیرشو خوردم و اونم اهو اوهش رفته بود هواا عاشق این لحظه ام کیر متوسطی داره ولی با قطره نسبتا زیاد و با استایل خیلی خوشگل ک من عاشقشم بعد از اینکه کیرشو خوردم ازش خواهش کردم ک اونم برام بخوره رفت سمت کسم و شروع کرد به لیسیدن و مکیدن ک من عاشق این کارشم همیشه لذت میبرم و تا مرز ارضا شدن میرم با لیسیدنه حرفه ایش ولی اون خیلی ماهره و هیچوقت نمیزاره من به این زودیا ارضا بشم بعد رفت سمت سینه هام و اونارو خیلی اروم میمالوند معمولا این کار رو زیاد ادامه نمیده ینی تحملشو نداره و سریع میره سر وقته کسم کیرشو گذاشت رو کسم و پرسید اجازه هست عشقم من گفتم اره و چشمامو بستم اونم لباشو گذاشت رو لبام و کیرشو خیلی اروم و ملایم کرد تو کسم و شروع کرد به جلو عقب کردن کم کم داشت ابم میومد ک یه جیغ کوچیک زدم و لبشو فشار دادم و ارضا شدم در نهاایت لذت بعد هم اون کیرشو از تو کسم کشید بیرون و گذاشت بین سینه هام و یکم جلو عقب کرد و ابش اومد تا صبح توی آغوش هم بودیم امیدوارم از این خاطره ی من و شوهرم لذت برده باشین ممنون نوشته

Date: July 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.