فوت جاب دوست دختر بدنساز

0 views
0%

اسم من کاویان فیتنس کار میکنم اهل تهرانم از باشگامون خیلی مقام اوردم تقریبا تو باشگاه چه مرد چه زن همه منو میشناسن تا اینکه یکی از دخترای اون باشگاه که اسمش رویا بود و هم دانشگاهیم بود از من برنامه بدنسازی خواست و چندتا مکمل برام سوال بود که چرا از مربی خودش نگرفته و اومده پیش من گفتم حتما میخواد باهاش دوس شم برای تحویل مکملا باهاش توی رستوران قرار گذاشتم اون روز خیلی سکسی شده بود منم که عشق پا و اونم ساپورت مشکی پوشیده بودو لاک مشکیم زده بود با کفش جلو باز مشکی رنگ چشماش عسلی بود موهاشم باچشاش ست کرده بود خیلی تو کفش بودم بدن خیلی خوبی داشت خیلی عضله ای نبود اما روفرم بود سفید خلاصه باهم یه دنیا لاس زدیم و گذشت بعد از چند قرار دیگه حسابی دوست شدیم ولنتاین همین ساله پیش که خیلی ازش نگذشته براش یه جفت کفش جلو باز قرمز بایه خرس و یه دسه گل خریدم و بهش گفتم فردا که میریم بیرون همینارو بپوشه فردای اون روز سوارش کردم وااای خیلی سکسی شده بود دلم میخواست اینقدر پاهاشو بلیسم اخه پاهاش خیلی سفیده تازه لاک قرمزم زده بود خیلی خوب بود ممه های سفتشم انداخته بود بیرون یدفعه پاهاش گذاشت رو کیرم و تکیه داد به در ماشین و گفت کفشایی که خریدی تو پامچجوره منم حسابی ازش تعریف کردم دیگه داشت حالم بدمیشد اون فهمید راست کردم و شروع کرد به پاشو تکون دادن گفت انگار با پاهام خیلی حال میکنیا منم دیگه کارو یه سره کردمو زدم کنارو کیرو در اوردم یه ذره مکس کرد و بعدش یه توف انداخت رو کیرم و شروع کرد بادستش جق زدن منم کفشاشو در اوردم تا میتونستم اون پاهای کوچولو سفید و خوش فرمشو لیسیدم بعد پاشو گذاست رو کیرمو شروع کرد به فوتجاب ضربان قلبم رفته بود بالا شروع کرد به ساک زدن و یه جوری عین عقده ای ها میخورد که کیرم پر شده بود ازاب دهنش بعد شلوارشو اروم دراوردم و هم زمان با خوردن کیرم شروع کردم به کون سفید و خوش فرم و توپول ورزشیش چک سکسی زدن بعد ش با پوزیشن سگی شروع کردم به گائیدن کونش با تمام وجود موهاشو میکشیدمو میکردمش اونم ناله میکشید و از زیر کوسشو میمالید منم کیرمو ازکونش در اوردم که بکنم تو کسش اما نمیذاشت محکم زدم تو صورتش و شروع کردم به گائیدن کس صورتیه توپولش شاید بگید چرا اینقدر وحشی ولی شمام جایه من بودید و اون بدنو میدید دیگه حال خودتونو نمی فهمیدید اون ممه های سفید و گندش که سرش جای صورتی سیاه و قرمز بود اون کون گنده و سفیدش اون چهره ی زیباش و بگذریم اونقدر کردم تو کسش تا ابم اومد بعد به سرعت کیرمو در اوردم و ابمو ریختم رو انگشتای پاش و اونم از روی انگشتای پاهاش شروع کرد به خوردن اب منی ام خیلی حال داد اون روز هیچ وقت از یادم نمیره نوشته کاویان

Date: July 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.