لذت کون دادن به احمد ۲

0 views
0%

9 84 8 0 8 9 9 88 9 86 8 8 7 8 9 86 8 8 9 87 8 7 8 9 85 8 قسمت قبل سلام من نیما هستم قبلا اتفاقایی که باعث شد من کونی بشم رو در داستان قبلیم تعریف کردم که اسمش هست لذت کون دادن به احمد امروز میخوام خاطرات سکسم با دومین بکن زندگیم رو براتون تعریف کنم بعد از یک سال کون دادن به احمد و اونهمه آب کیری که توی کون من خالی کرده بود من تبدیل شده بودم به یه کونی تمام عیار که باید هفته ای یه بار کون میدادم وگرنه بی قرار میشدم ولی متاسفانه احمد تو یه تصادف بدجوری زخمی شد و بعد یک ماه کما فوت کرد من هم احساسی هم جنسی بهش وابسته بودم ولی هیچوقت دل خوشی ازش نداشتم چون منو با تهدید و زور کونی خودش کرد چند ماه بعد از فوتش من که شدیدا نیاز به سکس داشتم و جق و فرو کردن خیار و بادمجون و ارضام نمیکرد تصمیم گرفتم یکیو پیدا کنم که بتونم روش کنترل داشته باشم و یه بکن قابل اعتماد برام باشه همونطور که توی داستان قبل گفتم من اون دوران فوتسال میرفتم توی کلاسم یه پسره بود که خیلی خجالتی و به اصطلاح بچه مثبت بود ولی اندام درشتی داشت اسمش حامد بود حامد کلا یه فاز جالبی داشت مثلا وقتی باهام حرف میزد خجالت میکشید و زیر لب میخندید و هیچوقت تو چشمام نگاه نمیکرد شاید تو کفم بود ولی قابل اعتماد بود تصمیم گرفتم یه کاری کنم که بشه فاعلم و همیشه بتونم بهش کون بدم یه روز بعد تمرین که نزدیکای غروب بود بهش گفتم حامد میای بریم یه دور بزنیم قبول کرد رفتیم تو یه پارک نشستیم خواستم یخشو باز کنم پرسیدم حامد دوست دختر داری سرخ شد و گفت نه بابا کی با من دوست میشه با این که 17 سالش بود ولی خب ظاهرش بیشتر نشون میداد گفتم بییییخیال تو به این خوشتیپی چجوری دوست دختر نداری من اگه دختر بودم بهت میدادم خندیدیم بعد گفتم جدی میگم تو به این جذابی چرا دوست دختر نداری نکنه همجنسگرایی گفت نه بابااااا چی میگی من فقط خجالتی ام وگرنه خیلی هم داغم گفتم چه خوب برگشت گفت توام یه چیزیت میشه ها انگار میخوای بهم بدی گفتم بدم نمیاد باز هر دو خندیدیم خواستم یه مرحله بریم جلو گفتم پسر تو چی فکر کردی من کیرم اندازه ی هیکله توعه تو اگه کیرت از من بزرگتر باشه همینجا برات ساک میزنم اینجوری گفتم چون میدونستم 100 کیرش از من بزرگتره کیر من 13 سانت بود دیدم یه جوری نگاه کرد گفت حیف دیگه حیف که خجالتی ام وگرنه شک دارم کیرت از من بزرگتر باشه وقتی دیدم اینجوری گفت دستمو بردم رو کیرش یهو شکه شد گفت نکن نیمااا زشته گفتم نه تو زیادی ادعات میشه بزار ببینم چجوریاس یکم مالیدم از رو شلوار براش دیدم بزرگ شد بزرگ شد دیدم زیادی قلمبه شد شلوارش ترسیدم از رو شلوار انگار 20سانت بود نگاه متعجب منو که دید گفت روت کم شد حالا مردشی ساک بزن اون روز یه جورایی فهمید که من میخارم و اتفاقا یخش زودتر از اون چیزی که فکر میکردم آب شد چند روز بعد تمرین که تموم شد گفت مامان بابات رفتن خونه عموم که برای عروسی دختر عموم کمک کنن شب تنهام میای پیشم شب کانتر بازی کنیم و فیلم ببینیم من که دیدم بهترین موقعیته سریع قبول کردم زنگ زدم خونه گفتم شب میمونم خونه دوستم حامد رفتیم خونه گفتم من میرم دوش بگیرم قبل حموم رفتم دسشتشویی خودمو کامل خالی کردم و بعدش دوش گرفتم و با یه حولم که تو ساک باشگاهم بود خودمو خشک کردم و اومدم بیرون حوله رو پیچیده بودم دور کمرم ولی چون حوله خیلی کوچیک بود حسابی قلمبگیه کونم مشخص بود دیدم حسابی داره دید میزنه گفتم حامد خجالت نکشا میخوای بیا بکن خخخ گفت ببخشید دست خودم نبود راستم میگفت من پاهام سفید و خوش فرم بود و کونمم قلمبگی خاصی داشت که همراه با قوس سکسیه کمرم منو واقعا تماشایی میکرد رفتم نشستم پیشش یکم نگاهش کردم دلو زدم به دریا و در گوشش گفتم اگه قابل اعتمادی میتونی باهام سکس کنی سه فاز پروند خیلی شوکه شده بود گفت قابل اعتماد که میدونی هستم ولی هم خجالت میکشم هم اینکه بلد نیستم اینو که گفت لبامو گذاشتم رو لباش و نشستم بغلش حوله از کمرم باز شد و من کاملا لخت تو بغلش بودم دستمو گذاشتم رو کیرش دیدم داره بزرگ میشه رفتم زیر شلوارش گرفتمش تو دستم وااااای دوباره گرمای کیر آوردمش بیرون دیدم راسته راست شده واقعا تعجب کردم یه کیره 17یا 18 سانتی به کلفتی یه اسپری زیربغل چشمام 4 تا شد خیلی کلفت بود کلفت تر از خیار ها و بادمجونایی که توی سوراخم فرو کردم گذاشتمش تو دهنم به زور جاش دادم تو دهنم یه ساک حرفه ای زدم براش دیدم حسابی داره حال میکنه بهش گفتم وازلین داری گفت اره رفت از اتاقش آورد زدم رو سوراخم و گفتم انگشتم کن منم همزمان ساک میزدم بعد که یکم انگشتم کرد همون جوری که نشسته بود رو مبل رفتم نشستم رو کیرش و تنظیم کردم رو سوراخم باورم نمیشد کیرش داغ و خیلی سفت بود کلفتی کیرشو روی سوراخم حس کردم سرشو به زور کردم توی کونم و آروم تا نصفه نشستم روش و صبر کردم جا باز کنه یکم بعد بلند شدم و دوباره نشستم روش و ایندفعه تا آخر گذاشتم بره داخلم با اینکه کلفتیش یکم بهم احساس درد داده بود ولی داشت قند تو دلم آب میشد بعد مدت ها یه کیره واقعی و کلفت حسابی که جا باز کرد روش مینشستمو بلند میشدم هر بار کیرش از کونم در حال خارج شدن بود انگار داخلم خالی میشد و با ورودش دوباره پر میشد حامد که حسابی داشت حال میکرد پوزیشنو عوض کردو منو به حالت سگی روی مبل نشوند و از پشت داخلم کرد تلنبه های محکم باعث شده بود منم آهو اوهم در بیاد و حسابی سوراخم کیرشو ببلعه و داخل کونم احساس قلقلک و خارش و درد و لذت داشته باشم باید تجربش کنین تا بفهمین چی میگم بهش گفتم کیرتو کامل در بیار بعد دوباره کامل بکن تا ته اینجوری کیرشو روی پروستاتم کشیده میشد و لذت وصف نا پذیری بهم میداد من چشماموو بسته بودم و حال میکردم باز پوزیشنو عوض کردیم اینبار من خوابیدم رو زمین و کونمو دادم بالا و حامد خوابید روم بدنش کامل با پشتم چسبیده بود و کیرشو گذاشته بود لای پام چسبیدن بدنش بهم خیلی لذت میداد تا میتونستم به کمرم قوس میدادم تا کونم بیاد بالا بالاخره کیرشو انداخت تو سوراخم و کلی تلنبه زد دیدم حرکاتش تند شد بهم گفت آبم داره میاد چیکار کنم گفتم خالی کن داخلم منم همزمان کیرمو میمالیدم و با تند تر شدن حرکاتش منم تند تند جق زدم تا با چند تا تلنبه محکم داخلم پره آب کیره داغش شد منم همزمان آبم اومد تو دستم همینجوری روم خوابیده بود تا اینکه بلند شدیم و باورم نمیشد فاعل به این توانمندی پیدا کردم من معتاد ریخته شدن آب کیر داغ توی کونمم و دوست دارم با کون دادن آبم بیاد یه بار فقط یه بار تجربش کنید نوشته نیما

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.