ماجرای کونی شدن مهدی

0 views
0%

سلام بچه ها مهدی هستم میخوام جریان اینکه چجوری کونی شدم رو واستون تعریف کنم میخوام زود برم سر اصل قضیه داستانهای سکسی خیلیا مینویسن که معلومه خیلیا از خودشون ساختن ولی جریان کونی شدنم وسکس با اون که تا الان فقط با یکنفر سکس داشتمو براتون میگم تو دوران مدرسه ابتدایی یکی از بچه ها که تقریبا تو یک محل بودیم وتو مدرسمون دوستیمون شکل گرفت اسمش عباس بود من سمت راست رو نیمکت و اونم وسط مینشست یروز که معلممون اومد سر کلاس و مبصر برجا گفت تا اومدم بشینم عباس دستشو گذاشت زیر کونم و رو دستش نشستم نگاش کردمو اونم گفت شوخی دوستانه بود منم لبخند زدمو حرفی نزدم این کارهاش رو همیشه انجام میدادومنم باهاش اینکارو میکردم دو سه ماهی اینکارها رو ادامه دادیم دیگه اون کاملا کونمو با دستاش میگرفت ومنم یجورایی احساس میکردم خوشم اومده روبروی بوفه مدرسمون ی دالانی بود که یکسری میزونیمکت اونجا بود ما که تازگی داشت اینکارا برامون خیلی لذت میبردیم عباس و من تا اوضاعو خلوت میدیدیم باهم اونجا میرفتیم و اون از روی شلوار کیرشو بهم میمالید این جریان فقط تا همین حد بود وتو اون دوران اونا بعداز پایان سال از محلمون رفتند چند سالی گذشت ومن19 سالم بود که سر محلمون عباسو دیدم بعد روبوسی واحوال پرسی رفتیم یکم قدم بزنیم یجورایی رو نمیشد بهش بگم راجع به دوران مدرسه و شیطنتهامون کلی حرف زدیم و بهش گفتم بازم شیطونی میکنی یا نه که گفت فقط یکبار یکیو کرده داشتم میمردم که چجوری بهش بگم که ازم پرسید تو چی اهل این کارها هستی گفتم اگه شرایطش باشه شاید انجام بدم شماره های خونمونو دادیم بهم و خداحافظی کردیم درست فرداش خونمون زنگ زد وگفت برم پیشش نا گفته نمونه خودم با کونم ور میرفتم چه تو حموم چی رو تختم همیشه با خودم ور میرفتم گشاد کردن مقعدمو از انگشت کردن کونم شروع کردم تا پایه لاکی پنکه که قطرش 5 سانته البته قیل از اینکار خودمو تخلیه میکردم وبعد با انگشتمو اب گرم تو مقعدمو تخلیه میکنم که تمیز تمیز میشه اونایی که کونی هستن میدونن چی میگم به هر حال رفتم خونش زنگو زدمو درو باز کرد ی گن پوشیده بود که برجستگیه کیرش کاملا مشخص بود بعد سلام کردن رفتم تو درست سر ورودی در یهو از پشت بهم چسبیدو کیرشو به کونم میمالید ی لحظه جا خوردم ولی میدونستم که تو این خونه باید کون بدم با دستش دگمه شلوارمو باز کردو کیرمو گرفت منم کیرم با مالشش کاملا شق شده بود شرتو شلوارمو همزمان پایین کشید گفت اوف چه کونی از رو جا کفشیش کرمو برداشت وبه سوراخ کونم مالید اونم گنشو در اورد کیرشو دیدم که شق شق بود از کیر من یکم بلندتر ولی کلفت بود میدونستم که از پس کیرش راحت بر میام و ترس دیگه نداشتم با دستاش لپای کونمو گرفت وشروع کرد باهاش بازی کردن کونو که میلرزوند کیرم اینور اونور میرفت عباس بلند شدو انگشتشو تو کونم اروم انداختو منو برد سمت اتاق خوابش منو سمت ستون کنار پنجره نگه داشت و کیرشو گذاشت رو سوراخ کونم منم کیرشو گرفتمو کونمو به سمت کیرش هول دادم خیلی ارام خودمو جلوعقب کردم تا سوراخ کونم باز شدو کلاهک کیرش تو کونم فرو رفت اون با دست راستش گردنمو گرفتو اروم کیرشو تا ته تو کونم کرد حس خیلی خاصی هستش وقتی کون میدی با اینکه منم یکبار کردمش ولی اصلا مثل دادن از کون بهم حال نداد عباس اروم شروع کردبه تلمبه زدن و بهم گفت دیدی اخرش کونت گذاشتم دیدی کیر کلفتمو تو کونت انداختم اون مدام تلمبه میزدو واسم خیلی جالب بود که دیگه انگار کونم حس نداشت و راحت داشتم میدادم اون کیرمو گرفت وکیرشو تا ته تو کونم نگه داشت تمام نبض کیرشو حس میکردم کیرشو در اوردو منو رو تخت رو شکم خوابوند پاهامو جمع کردم اونم اومد روکونم نشست با کیرش به کونم چندتا سیلی زدو بعد گذاشت تو کونم این حالتو خیلی دوسدارم اون لپای کونمو بادستاش گرفتو تو کونم تلمبه میزد با هر تلمبش به سمت بالا میرفتم وزمانیکه به عقب میومدم همزمان دوباره تو کونم تلمبه میزدو باعث میشد کونم بلرزه منم واقعا داشتم حال میکردم بهش گفتم با کونم بیشتر ور بره و به کونم با دستاش سیلی بزنه اونم مدام کونمو میلرزوندو سیلی به کونم میزد بهم گفت میخوای جرت بدم کونی با سرم بهش اشاره کردم اره اونم روم خوابیدو گردنمو گرفت و چنان کونی ازم گایید که هیچوقت یادم نرفته اون خیلی وحشیانه منو میکرد با اینکه سن زیادی نداشتیم ولی خیلی ابش طول کشید تا بیاد هر لحظه سریعتر تلمبه میزد که بهم گفت ابم داره میاد ابم داره میاد که یهو اهی کشیدو ابشو تو کونم ریخت توکونم تمام پمپ زدن کیرشو حس میکردم صدای نفسش در گوشم اروم اروم کمترشدو خودشو کاملا روم انداخت یکم اروم شدیم باهم بلند شدیم و رفتیم دوش گرفتیم البته اونروز منو دوبار گایید که اگه وقت شد یروز براتون مینویسمش من الان 25 سالمه و هنوزم منو عباس باهم هستیم هفته ای سه چهار بار پیشش میرم و هربار دو سه بار منو میکنه قیافه باحالی ندارم اما کونم واقعا خوش باره نمیدونم چرا از دادن سیر نمیشم اینم بگم با هیچکس سکس ندارم فقط با دوستم عباس امیدوارم خوشتون اومده باشه این داستانم واقعی بود نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.