مادرزن جان

0 views
0%

سلام به همه ی دوستان خوبین اسمم ؟ 19 سالمه بچه ی مازندران. می خوام یه خاطره از سکس خودم با مادرزنم براتون تعریف کنم بزارید از مادر زنم بگم یه زنی 40 ساله با کونی بزرگ و کس تپل که یه خال مو روش نداره با این که سه تا بچه زائید اما بدنش خوش فرم بود از حالتش خارج نشوده بود.
من تو سن 17 سالگی نامزد کردم این داستان مربوط میشه به 18 سالگی یعنی سال 1388 دلیل ازدواج خیلی زودم این بود که پدرم آرزو داشت زوردتر دامادیم ببینه بخاطر همین زود ازدواج کردم
اوایل نامزدیم خیلی زیاد خونه مادر زنم میرفتم چون عمل کرده بود رحمش بسته بود اونا هم بخاطر آخرین داماد بودم من خیلی دوست داشتن جلوم راحت بودن 2 تا خواهر زنم دارم یکی از یکی خوشکل تر با ادب تر پدر زنم نقاش ساختمان 10 سال با مادر زنم اختلاف سن داره چند یالی هم هست که از مردانگی افتاده از بحث خارج نشیم داشتم میگفتم من خیلی خونه مادرزنم می رفتم اونم پیشم راحت بود با هم شوخی های بدنی می کردیم یا اون به کونم دست میزد جلوم لباس راحت می پوشید اوایل حسی نسبت بهش نداشتم تا اینکه نظرم عوض شد روزها که پدر زنم خونه نبود پیشه من با تاپ شلورک تنگ میگشت شب که پدر زنم میومد با بلوز دامن. یه روز وقت نهار بود که سفره پهن کردم من کنار سفره نشسته بودم که مادر زنم زنم وسیله های ناهار می آورد که یه چیزی نظرم به خودش جلب کرد مادر زنم که خم میشد وسیله ها روی سفره بزاره سینه هاش آویزون میشدن عین هلو بودن سفید سفید یه لحظه کیرم راست شد داشت شلوارم پاره میکرد که مادر زنم کیرم دید یه چشمک بهم زد خندید من میگی قرمز خون شدم از خجالت رفتم دستشوئی دستم شستم برگشتم دیدم همه سر سفره نشستن غذا رو که خوردیم کمک کردم وسیله هارو جمع کردیم بعد شستن ظرف ها خانمم گفت که با دوستش قراره برن تولد شب میاد خونه مادرزنمم گفت من میرم حموم حمومشون تو اتاق خواب بود مادر زنم رفت تو اتاق من صدا زد رفتم تو دیدم شلوارش در آورده با یه شرت توری بهم پشت کرده بهم گفت که میشه بند کرستم باز کنی عین آفتاب پرست رنگ عوض میکردم از خجالت مرده بودم گفتم باشه کیرم دیگه داشت شلوارم پاره میکرد رفتم جلو بند کرستش باز کنم یهو یه فکری به سرم زد یه خورده خه خه کردم تا بند باز نشه یواش از پشت کیرم به کونش میمالیدم چیزی نمی گفت کونش خیلی بزگ بود سر کیرم لای کونش بود بند باز کردم برگشت من تو بغلش فشار داد بوسم کرد رفت تو حموم رفتم نشستم پای ماهواره زدم شبکه HUSTLER داشت یه فیلم سکس میداد کیرم داشت شرتم پاره میکرد تو حال خودم بودم که مادر زنم صدام زد ؟جان بیا پشتم کیسه بکش گفتم باشه کیرم بد جور راست شده بود گفتم چیکار کنم چیکار نکنم کیرم گذاشتم لای شرتم ولی بازم معلوم بود رفتم تو مادر زنم گفت شلوارت در بیار خیس میشه گفتم نه خوبه از این اسرار از من انکار که بالاخره شلوارم در آوردم کیر شق شده ی من دید خندش گرفت بهم گفت این چیه که داره شرتت پاره میکنه ماله منه من از خجالت آب شدم سرم انداختم پائین که مادر زنم اومد جلو دستش گذاشت رو کیرم بغلم کرد داغ کرده بودم منم دیدم موقعیت جوره در مورد علاقم با هاش صحبت کردم که چقدر دوسش دارم اونم بهم گفت من خیلی دوست داره آزروی بزرگش با هام سکس کنه خلاصه لبش گذاشت رولبام از هم لب میگرفتیم زبونم تو دهنش میچرخوندم اون تو فضا بود کم کم اومدم پائین تر روی گردنش طوری می خوردم که ناله میکرد سرم فشار میداد سینه هاش کردم تو دهنم مک میزدم میخوردم ناله میزد اومدم پائین رو کسش خیلی تپل بودن زبونم گذاشتم لاش گشیدم یه ناله کرد لرزید که ارضا شده بود یکم کسش خوردم پاشد گفت نوبت منه کیرم کرد تو دهنش شروع کرد به ساک زدن خیلی خوب ساک میزد تقریبا 5 دقیقه کیرم خورد بعد خابوندمش کف حموم کیرم کردم تو کسش خیلی تنگ بود مادر زنم یه جیغی زد که فکر کنم بچه همسایشون بلند شد کیرم تو نگه داشتم یکم عادی بشه آروم شروع کردم عقب جلو کردن سرعتم زیاد کردم عین سگ داشتن تلنبه میزدم صدای ناله هاش زیاد شدن میگفت جرم بده پارم کن جون کیر دامادم …. کلی حرف های سکسی از کس کردن خسته شده بودم بهش گفتم برگرد می خوام بکنم تو کونت که گفت نه نمیشه من تا حالا به پدر زنت از کون ندادم درد داره گفتم نه من آروم میزارم دردت نیاد قبول کرد رفتم از روی میز آرایش کرم آوردم زدم سر کیرم یکمی هم زدم به سوراخ مادر زنم او دو انگشتی کردم تو کونش از جاش پرید گفت نمی ذارم گفتم تحمل کن دردش زیاد نیست کلی زبون ریختم تا خم شد دو انگشتی کردم تو کونش هی عقب جلو میکردم دیدم سوراخش باز شد سر کیرم گذاشتم دم سوراخش یواش هل دادم تو که سر کیرم رفت تو تمام تنش سفت شد گفت در بیار مردم در آوردم دوباره گذاشتم تو تا نصفه کیرم کردم تو از درد ناله میزد دو دقیقه کیرم تو نگه داشتم تا سوراخش کامل باز بشه یواش یواش تلنبه میزدم دیگه ناله نمیکرد میگفت محک بکن جرم بده چه کیری داری ماله منه منم محکم میکردم وقتی شکمم میخورد با کونش شالاب شالاب صدا میداد با کف دستم میزدم رو کونش کونش سرخ شده بود وحشیانه میکردمش خیلی سریع تلنبه میزدم که احساس کردم آبم داره میاد بهش گفتم دارم میام کجا خالی کنم برگشت دراز کشید رو زمین گفت خالی کن تو کسم منتظر نذاشتمش کیرم کردم تو کسش آبم خالی کردم توش میگفت جون داغه دارم میسوزم بی حال شدم افتادم روش یه 5 دقیقه رو هم بودیم بلند شدم دستاش گرفتم بردمش زیر دوش آب سرد تنش شستم فرستادمش بیرون رو تخت ،خودم هم دوش گرفتم اومدم کنارش خوابیدم بهم گفت باید قول بدی هر موقع خونه خلوت شد با هم سکس کنیم گفتم چشم تا باشه از این قول ها امید وارم خوشتون اومده باشه بای ………….

Date: February 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.