مالیده شدن های نامزدم

0 views
0%

با سلام نامزد من 20سالشه با پاهای تپل و رون گوشتی و کون قلمبه سینهای 70 میخام چنتا از خاطرات مالیده شدنشو بگم معمولا نامزدم هر لباسی بپوشه چون کونش گندست قشنگگگگ قلنبگیش از رو هر لباسی دیده میشه تو خیابون همه چشمشون به کونشه همشه تو جاهای شلوغ مردا از پشت میچسبن بهش و دست مالیش میکنن و انگشتت میکنن یبار که تو مترو بودیم چنتا مرد از پشت دورش کرده بودنو میمالیدنش و یکی از مردا دستش لای چاک کونش بود یبار دیگه هم داشتیم قدیم میزدیم و دوتا پسر داشتن از روبرومون میاومدن وقتی از کنار ما رد شدن نامزد گفتم اخخخخ گفتم چی شد گفت لب راست کونمو فشاااار داد ن اخ درد میکنه یبارم رفتیم دکتر دکتر برا معاینه گفت شلوارشو دربیاره با شذت خابید رو تخت دکتر هم پاهاشو باز کرد و مشغول معایته شد قشنگگگ روناشو میمالید من دیدم که کیر دکتر راست شده بعد گفت ببخشید شرتشونم باید دربیارن شرتو دراورو کس لخت نانزدم جولوش بود با دست بازش میکردو توشو نگاه میکرد و میمالید کسشو یه رب مشغول معاینه بود و اب کس نانزدم راه افتاده بود بعد رفت سراغ سینهاش سینهاشو معاینه میکرد و میمالید و گفت خانومتون شیر میدن به بچه گفتم نه گفت نوک سینشون خیلی باد داره بعد نوک سینشو گرفت و فشااار میداد ناله نامزدم بلند شده بووود دکترم تند تند فشار میداد یبار توی مجلس عروسی بودیم نامزدم دامن کوتاه پوشیده بود جوریکه میشست شرتش معلوم میشد با کلییی مرد رقصید و همه مردا میچسبیدن بهش و چند بار دیدم یه مرده از پشت تو رقص سینشو میگیره و فشار میده بعد شرو کرد با دوتامرد رقصیدن خیلیی مست بودن جفتشون کون و سینه نامزدمو میمالیدن و دست مالیش میکردن اخر سر با یه پیر مرد رقصید پیره مرده دستشو برد زیر دامنش قشنگگگ مشغوول حال کردن بوووود نوشته

Date: August 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.