معلم متجاوز

0 views
0%

سلام من محمود هستم 19 ساله اهل تهرانم داستان مال وقتی هست که 13سالم بود و چهره خوشکلی داشتم درسم هم خوب بود یه معلم ریاضی داشتیم که 32سالش بود و قد بلندی داشت و به بچه های خوشکل کلاس توجه میکرد یه روز دم در مدرسه منتظر بودم بابام بیاد دنبالم هر چی وایسادم نیومد تقریبا بیشتر بچه ها رفته بودن که یهو معلممون با ماشینش از در مدرسه بیرون اومد منو دید بوق زد برام رفتم کنار ماشینش گفت منتظر کسی هستی گفتم اره مسیرمو پرسید بهش گفتم اونم گفت مسیرمون نزدیکه بیا تا جایی برسونمت منم سوار شدم تو راه هی هندونه میذاشت زیر بغلم که تو دانش اموز خوبی هستی من بهت امیدوارم و این حرفها و باید بیشتر باهات کار کنم تا بتونی رتبه اول بشی و تو مسابقات شرکت کنی و این حرفها تا سر کوچ منو رسوند قبل از این که پیاده بشم گوشیشو گرفتم و به بابام زنگ زدم که اقای باقری منو رسوند پیاده شدم تشکر کردم ازم پرسید بعد از ظهر ها چکار میکنی معمولا منم گفتم روز های زوج میرم باشگاه بقیش بی کارم اونم گفت اگه خاستی هفته ای یه روز برات کلاس بذارم که بیشتر پیشرفت کنی هزینه هم نمیگیرم منم از خدا خاسته گفتم باشه و نمیدونستم چه نیتی داره تا چند روز بعدش خودش یادم انداخت که امروز روز فرده منم بعد از ظهری کاری ندارم اگه خاستی بگو تا برات کلاس بذارم بعد از ظهرش خودم دیدم کاری ندارم به معلم زنگ زدم گفتم میتونم بیام اونم گفت بیا سر کوچه بیام منم اماده شدم دفتر کتاب بر داشتم رفتم سر کوچه چند دیقه بعد اومد دنبالم رفتیم خونشون یه خونه کوچیک بود با حیاط کوچیک تعجب کردم پرسیدم شما با خونواده تو این خونه کوچیک زندگی میکنید گفت نه خونه ما جای دیگه هست اینجا کلاس خصوصی میذارم رفتیم تو نشستیم من دفترمو باز کردم کتاب رو هم به معلممون دادم یکم شروع کرد درس دادن بهد هی کیرشو میمالید شلوارش کتون بود بعد گفت من اینجور راحت نیستم پاشد شلوارشو در آورد با شورت نشست دوزاریم افتاد هی شروع کردم بهونه اوردن که باید چندتا کار انجام بدم الان بریم پس فردا کلاس بذاریم اونم هی میگفت بشین نیم ساعت دیگه میریم که منو خودم پاشودم رفتم سمت در که جلومو گرفت در رو قفل کرد گفت یا هر کار میگم انجام بده یا نمره درست میدم صفر بعد شرتشو داد پایین کیرش مثل فنر زد بیرون دستشو برد طرف کمر بند من و شوارمو در اورد بعد لختم کرد مرتب هم میگف جوووووووون خودش هم لخت شد منو بغل کرد و شروع کرد به خوردن لبهام و گردنم منم بغض کرده بودم و اشک تو چشمام بود بعد منو خوابوند شروع کرد همه جای بدنم لیس زدن تا به کیرم رسید و شروع کرد به ساک زدن کیرمم شق شد حسابی ساک میزد منم بهم حال میدادتا چند دیقه ساک زد بعدش گفت حالا نوبت تو هست کیر کلفتشو گذاشت تو دهنم حالم بدشد درش اوردم از دهنم و تف کردم باز ول نکرد و کیرشو مالید به لباس یکم بزور ساک زدم براش بعد منو سگی خوابوند وسوراخمو شروع کرد لیسیدن بعد بعد گفت باید سرراختو بشوری منو برد دستشویی گفت بشین و شلنگ بکن تو کونت بار کن منم شلنگو گرفتم رو سوراخ گفت اینجوری نه خودش شکنگو گرفت کرد تو سوراخم و باز کردبعد هر چی داخل بود خالی کردم بع د اومدیم دوبارهمنو خوابوند سگی و اینبار با لیسیدن زبونشم تو سوراخم میکرد که بهم حال میداد بعد با انگشت شروع کرد یه ربع ساعتی شد انگشت میکرد که بعد اسپره اورد حسابی به کونم زد کرم هم مالید بهش من هم دیگه تسلیمش شده بودم بعد کیر کلفتشو اورد در کونم مالید و یواش سرشو داد تو درد شدیدی گرفتم خاستم در برم منو گرفت کشید که باعث شد یکم دیگه از کیرش بره تو کونم منم جیغ کشیدم و شروع کردم به گریه اونم دید دیگه جیغم در اومده یکم دیگه کیرشو داد توچند دیقه ای نگه داشت که دیگه دردش کم شد یواش یواش تلتبه میزد داشت بهم حال میدادتو حال تلنبه زدن رون پاش خور به پشت رون من فهمیدم تا ته رفته تو ده دیقه ای تلنبه زد دردش خیل کم شده بود و فقط حال میداد بهم بعد کیرشو در اورد پاهامو داد بالا دوباره کیرشو کرد تو که یه کم درد گرفت این حالت بعد شروع کرد لبامو خوردن و هی میگفت مال خودم شدی دیگه بعدگفت من بچه های دیگه رو هم کردم اگه تو هم مرتب بهم بدی همه جوره هواتو دارم بعد اسم اونایی که کرده بود رو هم گفت چندتاشون همکلاسیم بودن چندتاشونم کلاسهای پایین تر و بالا تر و میگفت تو درسهای دیگه هم سفارششون رو میکنم ولی من بهش گفتم نباید به کسی بگی منو کردی اونم گفت خیالت راحت نمیگم بعد یهو تلنبه زدن رو شدید تر کرد که باعث شد دردم بگیره بعد کیرشو در اورد و کلی آب داغ ریخت رو شکمم بعد رفتیم حموم و بعد آماده شدیم اومدم خونه تاشش ماه بعدش بهش میدادم تا اینکه شنیدم گند کارهاش در اومده وبه جای دیگه انتقالش دادن اما من کونی شدم و تا الان به افراد زیادی کون دادم نوشته

Date: April 13, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.