من و جنده در حال فرار

0 views
0%

سلام دوستان من اسمم ارشياست چند وقت پيش هوس كوس كرده بودم رفتم ارياشهر يه كوس چرخي بزنم ببينم كسي هست تورش كونم خلاصه بعد از چند دور تو صادقيه اومدم تو ستارخان چشمم به يه هلو اوفتاد كه كنار پارك زنبق كنار باجه تلفن واستاده بود من تا اين صحنه رو ديدم تو كونم عروسي شد اينم بهتون بگم من قدم 190 با 100 كيلو وزنم پوست برنزه ورزشم ميكنموخلاصه تريپم بد نست سريع از ماشين پياده شدم رفتم سمتش با چرب زبوني و كس ليسي مخشو زدم در زمن من ماشينم بي ام و هستش نه از اين سري جديدا 518 ولي اسپرت خلاصه سرتونو درد نيارم 2تايي رفتيم سمت مكان اولش خودشو چوس ميكرد ناز ميكرد ميگفت جلسه اول درست نيست بريم خونه بزار يه روز ديگه منم داشتم از شق درد ميمردم با هر كونده بازي بود اومديم خونه اون روز خونمون خالي بود خيالم راحت بود تا عصرش مامانم اينا نميان خلاصه تا رفتيم بالا 5 دقيقه نشده بود كه يدفه ديدم زنگ خونمونو زدن اين جنده خانم تازه مانتوشو در اورده بود رفتم كنار پنجره ديدم يه نفر پشت دره از اون بالا گفتم كيه گفت اين ماشين مال شماست گفتم بله گفت يه لحظه تشريف بياريد پايين منم مونده بودم چيكار كنم از اونورم نميتونستم اي جنده خانمو تو خونه تنها بزارم چون ميترسيدم چيزي بلند كنه خلاصه دلو زدم به دريا رفتم دمه در تا درو باز كردم ديدم يه اقا 40 ساله اومد سمتم يه دفه از زير كتش يه بيسيم در اورد بهم گفت خيلي اروم با اون خانوم كجا تشريف بردي تا اومد دستشو بزاره لاي در سري دستمو گذاشتم درو كوبيدم نميدمنم چتوري پله هاي خونرو رفتم بالا تا رسيدم درو باز كردم به جنده خانوم گفتم زود لباستو بپوش گفت چي شده گفتم مامور دنبالمون كرده سريع جفتمون رفتي پشت بام از شانس خوب من خونه ما قديميه و از پشت بام ما راه داشت به خونه همسايه از اونجام پريديم از ارتفاع 4 متري تو پارك نيمه جنگلي پشت خونمون واسه من راحت بود پريدن ولي اون دهنس سرويس شد تمام لباساش خاكي شد پاهاش زخمي شد پيش خودم گفتم حقته بهش گفتم همين مسيرو برو بيرون ميرسي به خيابون خلاصه هر جوري بود در رفتم به خير گذشت بعد چند ساعت زنگ زدم خونه امار گرفتم ديدم ابا از اسياب خابيده اومدم خونه اصلا تابلو نكردممممممم پايان اين داستان ميخام اينو بهتون بگم سره يه كوس بگا نريد خيلي هواستون جمع باشه هر كسيو نيريد تو خونتون حالا يا اين 2تا با هم بودن ميخاستن اخازي كنن يا اينكه مامور بوده امارمونو گرفته بوده اميدوارم خوشتون امده باشه نظر بديد نوشته مستر

Date: August 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.