من و داداشم

0 views
0%

سلام اسم من ارمین و 18 سالمه این خاطره ای که میخوام تعریف کنم واسه 1 سال پیشه زمانی که من 17 سالم بود و سوم دبیرستان بودم من یه داداش دوقلو دارم به اسم ارمان که از من 5 دقیقه کوچیک تره منو ارمان تا راهنمایی بچه های سر به زیری بودیم تا این که تو اول راهنمایی با کسی به اسم پویا اشنا شدیم پویاهم به قیافش میخورد بچه سر به زیری باشه ولی اون اصلا این شکلی نبود پویا هم کم کم به ما نزدیک شدو مارو با مسائل جنسی و سکس و فوش و فیلم اشنا کرد هرچند ماهم مثل بچه ها اوبی ها بودیم تا این که سال 3 راهنمایی شدو ماهم مثل بقیه منحرف شدیم و با همجنس بازی اشنا شدیم اون موقع اصلا به داداشم به عنوان یه بچه کونی نگاه نمیکردم ولی خوب میدونستم داداشم با بچه رابطه داره و بهشون کون داده ولی خوب چه کار میتونستم بکنم تا این که سال 3 دبیرستان شد و من بیشتر به گی علاقه پیدا کردم و به داداشم به عنوان یه کون سفید که کوسه هم هست نگاه میکردم وقتی عمه بابام مرد بابام و مامانم مجبور شدن به سمنان برن و از اونجایی که فصل امتحانات بود مارو با خودشون نبردن و مارو به خالمون سپردن خوب ماهم فقط موقع ناهار و شام و خواب میرفتیم اونجا اون روز بعد اخرین امتحان ما رفتیم خونه و مثل عادت همیشه رفتیم سر گوشی مون تا اینکه به سرم زد ارمان رو بکنم ولی خوب چجوری واسه همین رفتم و چنتا فیلم گی دانلود کردم از همین سایت شهوانی آرمان بیا ببین چه فیلمایی دانلود کردم ارمان کوش ببینم منم نشونش دادم مطمعن بودم که وقتی فیلمارو ببینه حشری میشه چون میدونستم خوب نمیتونه خودشو کنترل کنه گوشاش کم کم داشت قرمز میشد و کیرشم کم کم داشت سیخ میکرد و دستشو میمالید بهش دیگه مطمعن بودم زده بالا بدم بالا یکم که گذشت حرفو باز کردم و گفتم تو ایران گی خیلی زیاد شده و اونم حرفای منو تایید میکرد ارمان بیا کیرامونو در بیاریم یکم مکث کردو گفت باش منم که فقط منتظر جوابش بودمو سریع در ابردم باورم نمیشد انقد واسه اون کوچیک باشه یه کیر 10 سانتی وقتی به کیرم نگاه کرد با تعجب گفت این چیه خخخخخخخ کیره دیگه پس چرا واسه من انقد نیس مگه ما همچیمون باید شبیه هم باشه نه بعد اروم دستمو گذاشتم رو کیرشو شروع کردم واسش مالیدن ارمان هم واسه من رو مالید باورم نمیشد انقد خوب بماله ارمان میای شیش و نه بشیم یکم فکر کردو گفت واسه همو بخوریم اره دیگه جنبه داشته باش ارمان باشه سریع لخت شدم ولی معلوم بود ارمان خجالت میکشه لخت بشه ای بابا لخت شو دیگه باشه منم تو لخت شدن کمکش کردم وایییییییییی پسر عجب کونی داشت باورم نمیشد یه همچین کونی داشته باشه شیش و نه شدیمو شروع کردیم به خوردن کیر هم خیلی خوب می خورد باورم نمیشد انقد خوب بخوره تخمامو میکرد تو دهنشو در می ابرد حس خوبی بود تاحالا تجربشو نداشتم بعد از چند دقیقه گفتم ارمان بکنیم سریع جواب داد باشه قبوله سریع به حالت سگیش کردمو شروع کردم به خوردن کونش خیلی تمییز بود با زبونم کونشو لیس زدمو با دندونام کونشو گاز گرفتم ارمان بکنم توش اره بکن توش میخوام حسش کنم منم سر کیرمو گذاشتم دم کونشو شروع کردم باهاش بازی کردن اروم اروم کردم توش یکم که رفت توش گفت نمیتونم بزار بهش وازلین بزنم رفت وازلین ابردو کل کیرمو وازلینی کرد دوباره به حالت سگی شد اروم اروم کردم توش شروع کردم تلنبه زدن اههههههه خیلی درد داره یکم صبر کنی باز میشه اههههههههههههه ارمین میشه بکشیش بیرون شروع کردم کیرشو مالیدن که اروم شه و شروع کردم ازش لب گرفتن حسه خوبی بود تلنبه رو تند تر کردم اونم اه و نالش بیشتر شد برش گردوندمو به روش طاق باز شروع کردم کردن دیگه واسش عادی شده بود انقد واسش مالیدم که دیگه ابش اومد و با اومدن ابش منم ابم اومد نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.