من و علی و زنش باهم

0 views
0%

اسامی که می گم مستعار هستند اسم من حمید و علی پسر عموم از بچگی باهم سکس داشتیم و هروقت فرصت پیدا می کردیم باهم حال می کردیم تا زمانی که علی زود تر ازدواج کرد و منم رفتم سربازی و روابط مان کمتر شد یه مدتی گذشت تا اینکه یه روز باهم با ماشین علی رفتیم بیرون شهر که صحبتهامون به سکس کشیده شد و هردو حشری شده بودیم و دلمون می خواست یه حال حساب کنیم آنروز گذشت و ما باهم تلفنی در ارتباط بودیم و بخاطر اینکه توی یک شهر نبودیم دیر هم دیگه را می دیدیم یه مدتی با پیامک و تماس باهم حرفهای سکسی می زدیم در این مدت علی که با زنش ر خیلی راحت بود روابط من و خودش را به او گفته بود و منهم از این موضوع خبری نداشتم یه روز که رفتم خونشون متوجه شدم که هردوشون یه جوری دیگه صحبت می کنن و خیلی راحتند و شوخی های سکسی مکردند من علی رو کشیدم کنار و گفتم که خیلی راحتید چیه زنت نارحت نمی شه گفت در حد شوخی اشکالی نداره خلاصه اینه یه چند مدتی به این شکل گذشت و علی ماجرا را به من گفت و گفت که زنش از همه چیز ما خبر داره گفتم نارحت نمیشه گفت نه دوست داره که مارا باهم ببینه من خیلی حشری شده بودم ر اندام سکسی خوبی داشت سینه های بزگی داشت و کونش هم حساب حشری کننده بود قدش هم متوسط علی گفت یه روز بیا خونه ما باهم باشیم من اولش راضی نمی شدم فکر میکردم که ناراحت شه بعد با اصرار او رفتم خونشون شام که خوردیم آخر شب علی شبکه تلوزیون رو زد روی شبکه که اون موقع باز بود و شرو ع کرد با کیرش بازی کردن منم که کیرم حسابی شق شده بود و از زنش روم نمیشد روبروی علی نشته بودم که بعد زنش سینی چایی رو اورد و دید که داریم فیلم سکسی می بینم و علی داره با کیرش از روی شلوار بازی می کنه بعد نگاهی به من کرد و خندید و گفت کم نیارید شما و رفت بغل علی نشت علی هم که حسابی حشرش زده بود بالا زنش محکم گرفت بوسید و دست زنش و گرفت گذاشت تو شلوارش و گفت باش بازی کن و به من گفت توهم کیرت رو دربیار گفتم خودت بیا درش بیار که بلند شد و گفت که می خواد ببینش من شلوارم در میارم تا شما هم راحت باشید علی شلوارشو در اورد رفت پیش زنش شروع کرد به گرفتن سینه ای زنش که او هم ازمن کمی خجالت می کشید و یواش یواش منم روم باز شد منم به بهونه گرما شلوارم را دراوردم و با شرت ایستادم و علی هم پیراهن زنشو زد بالا و شروع کرد به خوردن آنها و زنش هم چشماشو بستو رفت توی حس و منم از پشت خودم رو بهش چسبوندم کیرم گزاشتم لای پاش و باهاش ور می رفتم و که علی یو اش یواش هردو شون لخت کرد و منم لخت شدم صحنه سکسی باحالی بود و منم تا اون موقع همچین صحنه ای ندیده بودم و زن علی شروع کرد به ساک زن برای هردو ما که داشت آبم میومد سریع رفتم پشتش و کیرم خیس کردم و یواش کردم در کونش و یواش یواش تو همین هین که علی داشتاز جلو می کردش منم از عقب تلمبه میزدم که بعداز چند دیقه تمام ابم ریختم توش و علی که ابش دیر میود و ارضا میشد حسابی حال کرد و یک ساعت بعد ابش ریخت روی شکم زش و بعداز این ماجرا ما دوسه بار دیگه باهم بودیم نوشته

Date: December 11, 2020

2 thoughts on “من و علی و زنش باهم

Leave a Reply

Your email address will not be published.