همه سکس های من

0 views
0%


زنمو خيلي دوست دارم
ولي حتي فكر سكس با اون حالمو بهم ميزنه
گاهي شده با شورت ميرم زير دوش حموم
( چون شورت خيس سنگين ميشه و به الت فشار مياره و عمل خود ارضايي بسيار لذت بخش ميشه )
به هر حال كيرمو لاي شير و دوش ميزارم
و تو خبالم با هر كسي دوست دارم عشق بازي ميكنم تا آبم بياد
(بعد از سي و اندي سال كه خود راضايي ميكنم به اين نتيجه رسيدم اين كار با شورت و زير دوش حمام با ماليدن به شير خيلي خيلي لذت بخشه پيشنهاد من اينه كه حتما امتحان بفرماييد)
اما با زنم اصلا به يك هزارم اين لذت هم نميرسم
شبا كه مي خوابم با هر كي كه شما فكر كنين عشق بازي ميكنم
با خواهر زاده هام
با خواهرام
با مردهاي پير
با پسرم
با همكاراي ادارم
با هر كسي كه بهم لذت بده
تا بتونم با لذت بخوابم
و حضورهمسرمو كنارم تحمل كنم
ديگه خواهر و خواهر زاده م نميان خونه ما بخوابن به خاطر اينكه
نصف شب كيرمو ( به قول زنم بيشتر شبيه دودوله تا كير )
در ميارم بهشون نشون ميدم
يه باركيرمو به كف پاي خواهر زادم كه پايين پام خوابيده بود مالوندم
كه زود پاشو كشيد
نشون دادن كير به ديگري براي من خيلي لذت بخشه
الان اين كارو داخل تاكسي و اتو بوس هم انجام ميدم
عجيبب اينكه زنها خودشونو ميزنن به هخواب
و زير چشمي نگاه ميكنن
البته بعضي ها هم روشنو برميگرونن
كه منهم سريعا خودمو جمع ميكنم
مطمئنم يه روز با اين كارم ابرو و حيثيت خودموجلوي همه ميبرم
شايدم يه كتك مفصلم نوش جان كنم
هر چند تا يه كم كيرمو نشون ميدم آبم مياد
و تمام شورت و لباسمو كثيف ميكنه
واي از اون روزي كه شلوارم سفيد باشه
انوقت همه متوجه ميشن كه من چيكاره ام
بيشتر حجم زندگي من شده لاس زدن با اين و اون
حتي گاهي وقتها ميرم پارك دانشجو براين اينكه يكي پيدا بشه منو بلند كنه و ببره بكنه
دو بارم دو تا مرد بالاي پنجاه سال رو در عياب زنم بردم خونه
اما كاري نتونستند از پيش ببرن
اونا بدتر از من قبل از اينكه بتونن كيرشونو تو كونم بكنن سريع ابشون اومد
فقط 20 سال پيش بود خواهرزاده بزرگم
شب اومده بود خونه اون يكي خواهرم
منم اونجا بودم صبح از خواب بلند شدم برم سر كار
يه نگاهي تو اطاق خواهر زادم كردم
ديدم خوابيده
مي خواستم ببينم اگه لخته ديد بزنم
اما لخت نبود
نمي دونم چي شد يه دفعه زد به سرم
رفتم تو اطاق
بغل دست خواهر زادم خوا بيدم
اونم بيدار شد
خودشو كش و قوس داد
اما چيزي نگفت كه تو اينجا چيكار داري
دامن نازكي پوشيده بود
دستمو روي دامنش گذاشتم
تا شورتش بالا كشيدم
زيري شورتش خورد به دستم
دو مرتبه دستمو كشيدم پايين
اين بار دامنش پايين نيومد
فقط دست من بود كه به نرمي رون خواهر زادم مي خورد
يه آن متوجه كاري كه داشتم مي كردم شدم
اگه تو خونه تنها بوديم مطمئنم تا اخر ش مي رفتم
اما ترس خواهرو شوهر خواهر و بقيه كه مبادا يكي مارو ببينه باعث شد
يه مرتبه بلند بشم و ادامه ندم
هنوز كه هنوزه دارم حسرت اون لحظه ها رو ميخورم
پشيماني از اينكه چرا ترسيدم و كاري كه اونقدر داشتم ازش لذت مي بردم را ادامه ندادم
اما خواهر زاده دومم
هميشه قربون صدقه م ميره
اما هيچوقت به اندازه خواهر زاده اولي بهم حال نداده
همش حرف ميزنه جوك ها و اس ام اس هاي سكسي برام ميفرسته منم همينطور
اما تا حالا نتونستم از ش يه لب بگيرم يا دست بهش بزنم
خيلي دوس دارم سكس زنم با ديگري رو ببينم
بدون اينكه بفهمه مي خوام
تو لحظه ايي كه داره كس ميده من تو خونه باشم و صداشو بشنوم
يه بار داشت چت سكسي مي كرد
فكر مي كرد من خوابم
باور كنيد اونقدر از كارش تحريك شدم
بدون اينكه دست به كيرم بزنم ابم اومد
چند وقتيه پسرم مياد با من كشتي مي گيره
منم مي خوابونمش كيرمو به كيرش مي مالم
اونقدر سر و صدا ميكنه كه ولش ميكنم
البته هر موقع خودش بياد من اينكار و ميكنم
خودم پيش قدم نميشم
مطمئنم اگه يه روز تو خونه تنها بشيم
و بياد پيشم
اگه خجالت نكشم
ميكنمش
چون فكر ميكنم اونم از سكس با من بدش نمياد اما خجالت ميكشه
گاهي وقتها ميره مادرشو بغل ميكنه اينجوري يه كم شايد ارضا ميشه
زنمم از بدن پسرم تعريف ميكنه ميگه چقدر نرم و توپري
دوست دارم مخفيانه سكس دو نفرشونو ببينم
البته دوست پسر زمان مجردي زنم در طي دوسال ( 77و 78 )
بارها كون و كس زنمو كرده و گاييده
وقتي اين موضوع را فهميدم بارها روي اين قضيه خود ارضايي كردم
سال 83 هم با دوست پسر فعليش تو چت دوست ميشه
كه تا الان ادامه داره
دوست پسر آخري زنم صدها بار در طي اين چند سال اونو كرده از عقب و جلو
حتي پرده شو اون پاره كرده ظاهرا من با دودولم نتونستم پرده زنمو در شانزده سال گدشته پاره كنم اما دوست پسر زنم موفق به انجام اين مهم شده است

Date: February 3, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.