همین الان کونم گذاشت جوووووووون

0 views
0%

سلام اسمم محسنه الان که دارم این خاطره رو براتون مینویسم حدودا یک ساعت پیش یه کیر خیلی کلفت تو کونم بود که میخوام با جزییات خاطرمو بنویسم البته اینم بگم که این خاطره دوممه که از این دوستم مینویسم چون سکس هام باهاش خیلی خیلی حال میده دفعه قبل گفتم که دنبال یه بکن بودم که مکان داشته باشه و نزدیکمون باشه تا حداقل هفته ای یک بار یه حاله اساسی بکنتم که از قضا این دوستو پیدا کردم که یه بارم حسابی سوراخمو گشاد کرد و خیلی خیلی حال داد امیدوار بودم که رابطمون ادامه داشته باشه که تا مدتها ازش خبری نبود تا اینکه صبح شنبه ای به من پیام داد که امروز میتونی منم چون از خواب بیدار شده بودم حال نداشتم اصلا جوابشو ندادم تا بعد اظهر دوباره پیام داد منم گفتم که میخوام برم جایی ولی آخر شب دیر وقت میتونم بیام گف اوکی منم یه حموم رفتم خودمو حسابی تمیز کردم شب ساعت یازده و ربع بود رسیدم جلو دره خونشون پیا م دادم جلو درم در وباز کرد گفتم طبقه چندی گف ۳ رفتم با آسانسور جلو در آپارتمان دست دادیم رفتیم تو گفتم برم دستشویی رفتمو خودمو باز حسابی تمیز کردم رفتم تو اتاق کشیدم پایین اومد از پشت چسبید بهم نشوندم کیر کلفتشو کرد دهنم باز حسابی براش خوردم سرمو گرفته بود با دو دستش کیرشو تلمبه میزد تو حلقم باز مثل سری پیش ۶۹ خوابیدیم من کیر اونو اون کیر منو خوردیم بعد گفت بخواب بکنمت منم شرتمو تا زانو دادم پایین لباس تنم بود جورابامم در نیاورده بودم گفتم کرم بیار کیرت کلفته جرم میدی گف ندارم گفت تف میزنم زد دید باز نمیشه گف روغن بادوم دارم گفتم بیار آورد زد کرد تو کوونم خیلی جالب بود راحت کیرش لیز خورد رف تو کونم وای دوس دارم آروم آروم باز تلمبه زدنو شروع کرد نمیزاشتم تند تند تلنمبه بزنه چون دردم میومد ولی وقتی آروم میکردتم از شدت لذت بدنم لمس شده بود اصلا دوس نداشتم تموم بشه خلاصه گفتم حالتمونو عوض کنیم من دوس دارم کف پام رو به سقف باشه اینجوری بیشتر حال میکنم تو این حالم کرد تو کونم باز برم گردوند تنلمبه زد تند تند باز آبشو ریخت رو کمرم منم همزمان با اون آبم اومد نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.