وحشی بازیامون

0 views
0%

تاپ سفید و نازک و شرت کتونی پامه و معشوق هم مث همیشه با شلوارکش لوندی میکنه من به شکم دراز کشیدم و فاصله امون از ی وجب کمتره هردو گیریم من به گوشی درحال خوندن رمانای مسخره تلگرام و اون به تی وی تو اتاقمون ساعت دوازدهه و خواب به چشمامون راه نداره داستان عاشقانه ایی چشممو میگیره و جذب خوندنش میشم پر از صحنه های سکسی و عاشقانه اس یاد عشق بازیامون میوفتم و دلم یهویی براش تنگ میشه دست خودم نیست براندازش میکنم و بیشتر مشتاق میشم لباش چشماش هیکل ورزیده اش همه وهمه باعث میشن بیشتر حشری بشم و دلم بخواد برم تو بغلش انگاری نگاه خیره امو حس میکنه که روشو برمیگردونه و نگاهم میکنه لبخند قشنگی میشینه رو لباش و چشمکی میزنه بهم بدتر حالمو خراب میکنه انگاری قلبم محکمتر میزنه کثافطی زیر لب میگم و رومو با ناز ازش برمیگردونم و پشت بهش میخوابم انگاری دلم میخواد اون شروع کنه صفحه گوشیو قفل میکنم و میزارمش کنار یکم میگذره و از روم خم میشه تا به گل میز برسه و کنترلو برداره جیغ میزنم ای له شدم بدتر خودشو میندازه روم و میخنده و اینبار به جای اینکه برگرده سرجاش سرشو روی کمرم میزاره و با خنده میگه چه متکای نرمی دارم من سرمو بزارم اذیت نمیشی عشق و منی که دیگه نفسم بالا نمیاد از گرمی تنش نامردی نمیکنه و دستشو رو پاهام میکشه کلافه میشم عههههه نکن بازم ادامه میده بدتر از قبل واقعا دیوونه میشم از اینکه در عین بیتوجهی داره اذیتم میکنه صدام خماره چشمام خمارتر از دست تو وحشی میشه سریع بلند میشه منوبه سمت خودش برمیگردونه از دست من چی ها بگو شیطنت تو نگاهش موج میزنه اذیتش میکنم میزنمش خودخواهانه مچ هر دو دستمو تو یکی از دستاش قفل میکنه و میبره بالای سرم و پاشو میندازه دورپاهام به زور سرمو بالا میارم و با همه لوندی و داغیم بوسه داغی زیر گلوش میکارم که ناله اش درمیاد و کثافطی بارم میکنه خوشش میاد و من ادامه میدم و مک میزنم گردنشو اه کشیده ای میگه و دستاش میاد که شل بشه دستامو تکون میدم سریع عکس العمل نشون میده و دستامو محکم تر قفل میکنه اینبار اونه که وحشی میشه و گردنمو گازم میگیره و میمکه در حال خفه شدن میگم نکنننننن کبود شدم فردا چجوری برم باشگاه لج میکنه و با نامردی تمام اینبار روی سینه امو میکنه تو دهنش و محکم گاز میگیره کاملا منو زیر سلطه خودش کشیده و میدونه که چقدر از اینکه بهم این حس رو بده لذت میبرم هنوز دستامو ازاد نکرده و هنوز وحشیانه ازم کام میگیره و اینبار پاهامو باز میکنه و خودشو بین پاهام قرار میده با ملحفه روی تخت دستامو به تخت میبنده و تو گوشم میگه وحشی دوس داری مگه نه با لذت سر تکون میدم و وحشیانه لب میگیریم و اخر سر با ی گاز وحشیانه از لبام دل میکنه دکمه ی شرتمو باز میکنه و همونطوری دستشو میبره داخل لباس زیر ندارم و این کارشو راحت میکنه دستش به کسم رسیده و ناله ام به اسمون میره مث مار به خودم میپیچم و لذت میبرم با لذت بهم خیره میشه و دیگه زیاد منتظرم نمیذاره شرتمو میکنه و خودش سریعا لخت میشه میاد روم و با ی ضربه محکم جیغمو درمیاره میوفته روم و باز ضربه های نفس بر و محکم تر و نگاهش توی چشمام خیره است درش میاره و من به پهلو میخوابونه و از پشت دوباره میزاره تو کسم دردو لذتم باهم قاطی شده انقد ضربه هاش محکم و وحشیانه اس که احساس سر شدن بهم دست داده دوباره به حالت اول برمیگرده و تو چشمام خیره میشه سروصدای اه و ناله اش بلنده و میفهمم که نزدیک شده به ارضا دستشو میبره روی چوچولم و میدونه که بهترین راهیه که بهم ی حس فوقالعاده بده و توی کمتر از ده ثانیه اتفاق میوفته و هردو خسته و بی حالیم و نصفه نیمه خودشو انداخته روم با خستگی دستامو باز میکنه و میپرسه خوش گذشت با همه قلبم میگم تو فوق العاده ایی پتو رو رومون میکشه و میگه بخاب و دختر خوبی باش وگرنه مجبور میشم بزنم بترکونمت انقدری خسته شدم که نتونم ی سکس دیگه داشته باشم به غلط کردم میوفتم وووی نه توروخدا خسته شدم زیر دستو پاش جموجورم میکنه و میگه پس بخواب ببینم بدو منم بیشتر بهش میچسبمو خیلی زود به خواب میرم نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.