وقتی اشتباهی کون دادم

0 views
0%

من 32 سالمه تا پارسال پسر بودم. از بچگی ارزوم بود که اولین سکسم با همسرم باشه نمیدونم این فکر احمقانه چطوری در من شکل گرفت من خرافاتی یا مذهبی نیستم ولی ادم مخ زن و کوس لیس هم نیستم تنها دوست دخترم در سن 27 سالگی بود که بعد از چند ماه دید خبری نیست منو کشوند خونشون و لخت شد امد بغلم ازم خواست بکونمش ولی قبول نکردم چون زنم نشده بود منم سریع از خونشون زدم بیرون تا وسوسه نشم اونم بعد از 2 ماه کات کرد. شاید فکر کنید کیرم کوچیکه یا کم ابم نه خدا شکر هم کیرم بزرگه هم بدن قوی دارم. از 11 سالگی دارم جق میزنم روزی 2 بار. تو 23 سالگی بخاطر فشاری که بخودم اوردم رگه بیضم پاره شد ومجبور شدم عمل کنم.دکتر گفت نباید جق بزنم و باید زن بگیرم. برای انکه بتونم راست کنم باید خودمو خیلی تحریک میکردم یواش یواش ور رفتن با خودمو شروع کردم اولا فقط انگشت می کردم خودمو ولی طی 7-8 سال از خیار و شیشه ادکلن استفاده میکرم با اینکه تا 31 سالگی هنوز کوس و سینه دختر زنده لمس نرده بودم(به غیر از یک مورد دوست دخترم که از خجالت چشمو بسته بودم)علاقه عجیبی به کون دختر دارم.
پارسال رفته بودم استرالیا برگشته تو مالزی و تایلند یک هفته توقف داشتم. تصمیم گرفتم عهدمو بشکنم و یه کونه توپل بزنم تو رگ. ولی کسی که کون بده پیدا نکردم.

ساعت 3 صبح بود و از فک زدن خسته شده بودم بیخال کون شدم و یک تیکه ناز انتخاب کردم ولی مشکل این بود که میگفت ما دو نفر هستیم یا هر دو یا هیچکدوم من از موقعیت استفاده کردم و گفتم نفر دومو از کون می کنم که موافقت کردن. رفتیم یک هتل. با نفر اول که فقط کوس میداد رفتم دوش گرفتم دومی نیومد و گفت تنهایی دوش میگیره. با کلی هیجان بعد از ساکی که زد کردم تو کوسش ولی گشاد بود و وسط کار کیرم خوابید دومی امد کمکم کمر و سینه هامو می لیسید تا راست کنم ولی تاثیری نکرد بیخال کوس شدم به دومی گفتم که شلوارتو در بیار تا کونتو بگام. گفت عجله نکن بزار اول کاری کنم تا حسابی راست کنی به پشت دراز کشیدم اولی بصورت 69 امد روم و شروع کرد ساک زدن دومی خایه هامو کرد تو دهنش و اروم انگتشو کرد تو کونم خیلی حال می داد حسابی راست کردم و اه و اهم رفت هوا. بعدش پاهمو داد بالا و سوراخ کونم حسابی خیس کرد بعدش یه چیز داغ چسبوند به کونم و یکم فشار داد کمی شوکه شدم سرمو بلند کردم دیدم دومی یه کیر داره به چه کلفتی به طول 20 سانت. نیمخیز شدم گفتم کوس کش پول دادم که بکونمت نه اینکه منو بکنی. تازه فهمیدم چرا راحت قبول کرد کون بده چون کوسی برای دادن نداشت(توضیح اینکه این دو تا جنده اذربایجانی بودن و راحت فارسی میفهمیدن). دومی گفت تو که کونت بازه قبلا دادی پش خفه شو و حالتو بکن. مونده بودم چه بگم راست میگفت داده بودم اونم به خیار. بیخیال شدم و دراز کشیدم شروع کرد به کردنم اول خیلی اروم تا نصفه کرد تو کونم اولش یکم درد داشت ولی خیلی زود تبدیل شد به لذت. از اینکه دارم کون میدم ناراحت بودم چون کونی نبودم ولی نتونستم بیخیال شم. از انکه یه چیز داغ و کلفت تو کونم بود داشتم میمردم. پاهامو سفت گرفت و تا ته فشار داد یه درد بم ولی لذتبخش پیچید تو کونم با شروع دومی تلمبه بود که ابم فوران زد اولی امد ساک بزنه نزاشتم و خودم شروع کردم به جق زدن که حالش بیشتر بود. پوزیشنمو عوض کردم و مدل سگی نشستم و دومی هم کیرشو تا ته تو کونم کرد کلا تو فضا بودم دو طرفه داشتم حال می کردم اولی امد زیرم و ساک میزد حدود 20 دقیه حسابی ترتیبمو داد که باز ابم امد. از خستگی و لذت بیهوش شدم. جنده ها رو رد کردم و 2-3 ساعت خوابیدم. بیدار شدم بازم دلم کیر می خواست ولی بیخیال شدم چون نه کونی بودم و نه دلم میخواست که باشم در ثانی می ترسدم که عادت کنم. بعد از یک سال هنوز به یاد انروز جق میزنم. روزی که رفتن کون بکنم ولی کون دادم.

Date: February 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.