پسری که از هرزه بودن لذت میبره

0 views
0%

سلام به بچه های خوب و حشری شهوانی و تو کف من اسمم حسین هست 21 سالمه میخوام داستان گی های از طریق شهوانی کردم بگم من ایدیم تو قسمت چت حسین ساک زن هست شاید کسای که دارن داستانمو میخونن منو بشناسن اول یکم از خودم بگم من قدم 183 وزنم 98 بدنم نرمو سفیده مخصوصان کونم خیلی نرمه و ژله ای بزرگم هست چون هیکلم گلابی شکله کونم خیلی درشته من از وقتی که 6 سالم بود و چیزیو تشخیص نمیدادم پسر عمه هام بام حال میکردن منم اون موقع ها هیچی حالیم نبود شاید بخاطر همینه که الان اوبی شدم از یه طرفم غم انگیزه چون باعث شدن من این شکلی بشم پسر عمه هام همیشه بام حال میکردن 2 تا پسر عمه داشتم همیشه میومدن خونمون بام حال میکردن یا من میرفتم اونجا جالبه هیچکدوم از اون یکی خبر نداشت که با من حال میکنه تازه داداشم بودن منم چیزی نمیگفتم چون میترسیدم بگم چیزی به کسی تا اینکه بزرگ شدمو فهمیدم چه خبره ولی دیر شده بود من دیگه اوبی شده بودم خوشم میومد دوست داشتم مردارو تحریک کنم خودمو مثل زنای پورن تصور میکردم اون موقع ها 17 سالم بود یکی از پسر عمه هام زن گرفت یکی دیگشونم از ایران رفت من موندم تو کف تا رجوع اوردم به پسر خالم اونم همیشه با کیرش به من حال میداد مثل فیلم پورنا بام رفتار میکرد تمامه فانتزیاشو رو من اجرا میکرد برام رژ میزد آبشو میریخت رو صورتم رو سینه هام مدلای مختلف میکردم منم با کیرش خیلی حال میکردم هنو که هنوزه کیر مثل اون ندیدم که من خوشم بیاد یه حسه عجیبی داشت یه بوی خاصی که من دوست داشتم فیلم پورن میزاشت میگفت مثل زنه انجام بده یا مثل زنه ساک بزن منم انجام میدادم وقتیم میگفت ابمو کجا بریزم میگفتم بریز رو صورتم وقتایم که ابش نیومد کیره نرمشو تو دهن میمکیدم تا اینکه اونم رفت ترکیه من بودمو تنهاییم اوایل میومدم تو سایت شهوانی کسای که دنبال گی بودن سکس چتو وب کم بازی میکردم ولی جواب نمیداد ارضام نمیکرد محال بود کونه قلمبه با ژله ایمو نشود کسی میدادم نمیگفت اووووووووووف عجب کونی داری من باید بگامت میدونستم کونم همیشه طالب داره لباسای سکسی زنونه هم میپوشیدم تا اینکه تصمیم گرفتم حضوری انجام بدم یه پسری بود به اسم شاهین از شهره خودمون باهم چت کردیم اول بعد صورتشو دیدم که اشنا نباشه بعد قرار شد برم پیشش همون موقع منم رفتم سمت خونشون خیلی استرس داشتم قلبم تند تند میزد اول گفتم بیا تو ماشین برات ساک میزنم گفت بیا تو خونه خیالت راحت بیرون امنیت نیست منم رفتم تو خونه تا رفتیم تو خونه دستایه گرمشو دورم حلقه کرد کونمو فشار میداد میگفت عجب کونی هستی منم خوشم میومد هم استرس خودشم فهمید گفت راحت باش اخه باره اولم بود به یه غریبه که تازه نیم ساعت باش اشنا شده بودم کون میدادم ازم لب گرفت لباسامو در اورد با بدنه سفیدم ور میرفت منم خودمو گزاشته بودم تو اختیارش بعد زانو زدمو شلوارشو کشیدم پایین کیرشو گرفتم براش ساک میزدم دیگه حرفیه ای شده بودم کامل کیرشو میکردم تو دهنم زبونمو دور کیرش میچرخوندم بعد که خیس میشد با دستم براش میمالوندم اونای که تجربشو دارن میدونن اینجوری چه قد حال میده تخماشو زبون زدم حسابی شق کرده بود تحملش تموم شد گفت بسه دیگه منو خوابون رو زمین مدل سگی کونم از هم باز کرد چون کونم بزگه باید از هم بازش کنی تا سوراخمو ببینی با صورت رفت لای کونم سوراخه بی مو لیس میزد خیلی حال کردم با این حرکتش اب شهوت از کیرم میریخت بعد چنتا چک زد به کونم میگفت جوووووون عجب کونی همینجوری کونمو نحکم میگرفت تف زد به کیرش من چون بعد از 1 سال بود دوباره داشتم میدادم تنگ شده بودم کیرش نرفت داخل منم خیلی دردم میگرفت زاشت لای رونهای گوشتیم تلنبه میزد موقع که میخواست ارضا بشه گفت میخوری منم گفتم اره یر کیرشو محکم گرفت که ابش نیاد منم سریع با صورت رفتم زیر کیرش کیرشو کرد تو دهنم ابشو خال کرد تو دلنم طعم خوبی داشت بعد پاشدم ابسو تف کردم تو دستمال گفت چجوری میخوای ارضا بشی گفتم برام جغ بزن با یه دستتم سوراخمو بمال خیلی حال میده منم ارضا شدمو لباسامو پوشیدمو رفتم از اون روز به بعد خبری ازش نشدو رفت گوشیشم خاموشه دیگه دوباره من موندم تو کف دوباره اومدم سایت شهوانی گفتم ساک میزم حضوری با کون میدم کسای که از شهر خودمون بود قبول میکردم باهاشون چت میکردم با یکی که 32 سالش بود اشنا شدم لاهم چت کردیمک فلان رفتم خونشون وقتی رفتم خونشون گفت شروع کنیم گفتم شروع کنیم کیرش خیلی بزرگ نبود لخت شد براش ساک زدم کیرش بلند شد بع منو بلند کرد ازم لب گرفت با کونم ور میرفت تعریف کونمو میکرد بعد گفت بخواب منم خوابیدمو کرد لای پام یکم تلنبه زد بعد پاشد گفت برام ساک بزن منم ساک زدم ابش اومد بعد گفت تو میکنی منم گفتم اره کردم تو کونش نلنبه زوم ابم اومد خیلی باهاش حال نکردم بعدم فهمیدم متاهل هست دیگه جوابشو ندادم گزشت تا چندماه پیش همین امسال یکیو پیدا کردم از شهوانی از شهره خودمون رفتم خونش مامانش ایناهم خونه بودن بردم بالای راه پله که میخورد به پشت بوم شلوارمو گشید پایین تا نصفه مال خودشم همینطور گزاشت دره کونم هنوز کونم تنگ بود گفت نمیشه وقتم نبود براش ساک زدم سریع رفتم قرار شد یه روز برم خونشون که اساسی حال کنیم منم اوبم زده بود بالا روز موعود که شد من یه ساپورت صورتی پوشیوم زیرشم یه شرت زنونه ثورتی روشم شلواره جینمو پوشیدم رفتم خونشون قبلش تو واتس اپ عکسای کونمو با ساپورت براش فرستاده بودم حسابی کف کرده بود چون وقتی ساپورت میپوشم گردی با خط کونم قشنگ داخلش میوفته رسیدم خونشون سلا کردیمو رفتم تو اتاقش تا اومد تو اتاق جلوش زانو زدم کیرشو مالیدم خندش گرفت شلوارشو کشیدم پایین کیرشو کردم تو دهنم اونم سرمو گرفته بود فشار میداد زبونمو میکشیدم به کیرش تخماشو لیس میزدم کیرشو محکم میزد به صورتم میملید به لبام میگفت جوووووووووون بچه چوونی جرت میدم کونی میکنمت کونی خودمی منم خوشم میومد خوابوندم رو زمین شلوار جینمو در اورد چشاش گرد شد گفت جوووون برام ساپورت پوشیدی منم گفتم اره مدل سگی شده بودم کونمو براش میلرزوندم اومد ساپورتو جر داد شرتمو زو کنار حسابی سوراخمو لیس زد کیرشو اماده کرد گفتم کرم بزن کرم زد به کیرش اول انگست کرد بعد کیرشو اروم فرستاد داخل اولش دردم گرفت بعد دردش اروم شد شروع کرد تلنبه زدن سرعتشو بیشتر کرد تخماش میخورد به کونم منم حال میکردم ناله میکردم میزد با چک تو کونم میگفت جوووووکوون بچه چوووونی اوبی منم اه اه میکردم کیرش کامل تو وجودم حس میکردم همینجور تلنبه زد تا ابش اومد ریخت تو کونم بعد برای منم جغ زد ابم اومد من رفتم از اون روز به بعد با این چند بار سکس کردم یه چند باریم برای بچه های شهوانه فقط ساک زدم تو ماشین روزای تاریکی داشتم چون هم مشکلاتم زیاد شدده بود هم درگیر ماری جوانا شده بودم میرفتم تو توهمات خودم ولی الن دیگه کنترل میکنم جسمو روحمو سمت ماری نرفتم دیگه اون پسره هم بهم پیشنهاد داد بیا سکس گروهی با دوستاش انجام بدم منم خوشم میومد چون دوست داشتم تجربش کنم ولی خودمو کنترل میکنم دارم سعی میکنم خودمو رفرش کنم از نوع شروع کنم این داستانوهم بدون هیچ قصدی ننوشتم برای دله خودم نوشتم اینجا که خودمو خالی کنم چون فقط اینجا این حرفارو میشه بازگو کرد همه این اتفاقاهم بر میگرده به بچگیم که روحمم خبر نداشت داره چی به سرم میاد چون حالیم نبود اصلا یه پسر 6 ساله چی میفهمه کلان توی زندگیم با 15 نفر ادم مختلف سکس داشتم از پسر نوجوان تا پیر مرد بچه باز ولی همه اینا برام تمام شدست هیچکسم به من ترحم نکرد فقط یک مشت ادم شهوتی که خودشون خالی میکردن از رو کف جامعه ما طرف اصلا گی نبور ولی از رو شهوت خودشو رو من خالی میکرد ولی یکیم نبود بگه چرا اینکارو میکنی تو که پسری فقط میدیدن که من اینجوریم تا میتونستن میکردن افسوس برای جامعه ما که مساعل جنسی اینجوری شده همه تو کفن بخاطر شهوتم ازدواج میکنن با یکی دیگه نه عشق کسای مثل منم که حسمو و دنبال عشق با هم نوع خودم میگردم جای نداریم توی جامعه منم مثل زنی هستم که دوست داره بده منم دوست دارم مفعول باشم کیره مردو شق کنم این خیلی دوست دارم با اینکه پسرم کیره مردارو شق میکنم میبرمشون توی اوج ولی نمیدنم اشتباه از منه یا باید عوص بشم چون دست خودم نیست این حسو واقعان دارم نوشته دام زندگی و حماقت

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.