پوشیدن شورت مامانم برای حمید

0 views
0%

سلام دوستان من شایان 19 از یکی وقتی 12 سالم بود به خاطر کار پدرم مجبور شدیم بیایم شیراز اینجا هیچ فامیلی نداشتیم و من که پسر هات و شیطونی بودم راحت بودم تو شهر و میدونستم کسی منو نمیبینه از خودم بگم که از بچگی همه فامیل منو دستمالی میکردن چون کون گوشتی و پوست سفیدی داشتم همیشه تو استخر همه نگاها رو من بود و من از این موضوع لذت میبردم هیچوقت کون نداده بودم اما عاشق ساک زدن بودم و بارها این کارو برا دوستام انجام داده بودم تا یادم نرفته بگم من عاشق پوشیدن شورت و سوتین مامانم بودم هر وقت که نبود میپوشیدم و جلو آینه کون گنده خودمو نگاه میکردم و با خودم حال میکردممو جق میزدم تا این که پارسال پدرم مجبور شد به خاطر کارش بره تهران اونجا بهشون خونه سازمانی داده بودن با همه امکانات از اردیبهشت رفتن اما من چون دانشگاه اینجا قبول شدم موندم فقط گاهی اونا میومدن یا من میرفتم دیگه رسما خونه تنها بودم شبا یه شورت و سوتین ست میپوشیدم و رو تخت دونفره مامان بابا با خودم حال میکردم تا آبم بیاد بیشتر وقتا تو ذهنم خودمو بغل یه پسر با اون شورت و سوتین تصور میکردم تنهایی بهم جرئت بیشتری داده بود یه روز ناخن هامو لاک زدم و شورت و سوتین پوشیدم وبا یه جوراب شلواری نازک که کیرم توش حسابی راست بود و یه تاپ تا بالای ناف یه کفش پاشنه دارم پام کردم وایییی چه حالی میداد تو کفش پاشنه دار راه رفتن حس میکردم جنده ام مینشستم رو مبل پامو مینداختم رو پام و به پاهای سفید و بدن بدون مو و سفیدم دست میکشیدم دیگه این چیزا برام کافی نبود یکیو میخاستم که بغلش بخابم هم دیگرو ببوسیم کیرشو ساک بزنم و جنده بازی در بیارم براش تو دانشگاه با خیلیا رفیق بودم اما میترسیدم در میون بزارم چی میگفتم بهشون میگفتم من کونیم من زنونه پوشم حتما مسخرم میکردن یا شایدم میخواستن بکنن فقط اما من یکیو میخواستم که به حرفام گوش کنه و باهاش بخوابمو عشق بازی کنم باید کاری میکردم که طرف خودش بیاد سمت من نه من پیشنهاد بدم خیلی فکر کردم شنبه ها یه پسری بود 18 19 ساله میومد برا نظافت آپارتمان خیلی وقتا خودمو تو بغلش تصور میکردم تصمیم گرفتم یه برنامه بچینم تا بتونم خودمو بیشتر بهش نزدیک کنم حمید یه پسر معمولی با قد 170 و وزن 65 بود یکم پوستش تیره بود که فکنم بچه جنوب بود پسر خیلی مودبی بود دیگه زده بودم به سیم آخر هر جوری بود باید یه کیر ردیف میکردم کی بهتر از حمید هم هم هیکل بودیم هم هم سن یه روز که اومده بود بهش گفتم حمید میتونی برا نظافت خونه ما هم بیای من تنهام خونه خیلی بهم ریختست گفت مامان بابا کجا رفتن گفتم چند وقته تهرانن گفت ااا دیدم معصومه خانمو ندیدم چند وقته معصومه مامانم بود مامانم اندام سکسی داره مخصوصا کون گندش و پوست سفیدش فهمیدم که حمید هم از جمله کسایی هست که تو نخ مامانم بوده گفت باشه ساعت 5 عصر کارم تموم شه میام گفتم پس من درو باز میزارم که اگه خواب بودم صدام نکنی گفت باشه رفتم خونه یه راست رفتم حموم کل بدنمو شیو کردم و حسابی ادکلن زدم قلبم تند تند میزد دو تا از شورتای سکسی مامانمو گذاشتم رو مبل لامبادا بودن و جلوشون تور بود و یه سوتین پلنگی گذاشتم کنارش مطمعن بودم با دیدنش حشری میشه درو باز گذاشتم و یه شورت هفتی سفید تنم کردم که به پوست سفیدم خیلی میومد به روی شکم خوابیدم و یه بالشت گذاشتم لای پام برجستگی کون سفیدم حسابی نمایان بود دلم میخواست وقتی اومد خودش بیفته روم وایییییی پس چرا نیومد صدای در اومد و بعد چند لحظه پشت سرش درو بست صدام کرد اما من جواب ندادم که یعنی خوابم در اتاق باز شد وایییی مطمعن بودم که چشاش رو کون بزرگمه حتما داره کیرشو میماله اوففف کیرم راست شده بود یعنی کیر حمید چقدره شایدم اصلا توجهی نکرده و رفته تا این که صدایی از پذیرایی اومد فهمیدم که داره خونرو مرتب میکنه بعد نیم ساعت رفتم تو حال با همون شورتم حمید گفت ببخشید بیدارت کردم گفتم نه بابا این حرفا چیه نگاش به سینه هام بود بهش گفتم دستت درد نکنه خیلی مرتب شده ها نگاه کردم دیدم شورتای مامانم نیست واییی یعنی با دستاش شورت مامانمو برداشته گفتم حمید اینجا یه سری لباس بود ندیدی گفت لباسای معصومه خانم رو میگی واییی کیرم داشت میترکید گفتم آره گفت گذاشتم تو کشوی لباساش این حمید از اون چیزی که فکر میکردم پررو تر بود رفته سر کشو مامان من پسره عوضی حتما کلی شورتای مامان جونمو دید زده گفت حموم بودی گفتم آره اما چه فایده یه دو ماه پشتمو کیسه نزدم گفت خب بهم میگفتی میومدم آآآآآآآخخ چی میشنوم حمید میخاد با من بیاد حموم گفتم راست میگی گفت آره گفتم خب الان میرم بیا بکش خدا خیرت بده رفتم حموم تئ پوست خودم نمیگنجیدم چنتا از شورتای مانمو و سوتیاناشم اونجا بود کف حموم خیس خیس اوه اوه اگه اینارو ببینه چی نمیگه شورتای مامانت چرا اینجاست حمید پشت در بود و گفت بیام گفتم بیا تو اومد گفت بزار لباسامو درارم خیس نشه منم یه دوش بگیرم رفت زیر دوش و سرشو شامپو زد چشاش بسته بود واییییی چی میدیدم یه کیر باد کرده تو شورتش مطمعن بودم از عمد چشاشو بسته تا کیر گندشو به رخ من بکشه کلفتی کیرشو به خوبی میشد تشخیص داد معلوم بود برا من راست کرده چشاش هنوز بسته بود که مثلا داره سرشو میشوره دستمو بردم سمت کیرش هیچ واکنشی نشون نداد شروع کردم به مالیدن کیرش چشاشو باز کرد و منو بغل کرد هیچ حرفی نمیزدیم کیرش رفته بود لای پام و با دستش کمرمو می مالید و گردنمو میلیسید من چشامو بسته بودم و لذت میبردم منو یکم عقب برد و لباشو نزدیک کرد به لبام واییییی چه لذتی با شور و اشتیاق لب میگرفتیم داشت کون گندمو چنگ مینداخت صدام در نمیومد رامش شده بودم دستمو بردم سمت کیرش و از شورتش در آوردم جووووووننن همونی کیری که منتظرش بودم جلوش زانو زدم وحسابی لیسیدم تخماشو بعد تا ته میکردم تو دهنم تا جایی که اوق بزنم اونم تو موهام چنگ میزد بلندم کرد فهمیدم داره آبش میاد منو بر گردوند کونمو یکم لیسید و چنتا ضربه محکم زد وایییییی سوختم خیلی دردم اومد ولی هیچ اعتراضی نکردم کونمو در اختیارش قرار دا ده بودم مثل جنده ها همونجوری که میخواستم شد کیرشو گذاشت لای پام و عقب جلو میکرد با یه دستشم با کیر کوچیک من بازی میکرد معلوم بود آبش داره میاد خم شد یکی از شورتای مامانمو برداشت و آبشو رو شورت مامانم خالی کرد و منو محکم بغل کرد گفت مرسی شایان گفتم باید از تو تشکر کنم خیلی خوب بود اما چرا شورت مامانمو کثیف کردی گفت الان خودم همه شورت سوتینای معصومه خانمو میشورم بعد نشست و با صابون شورتای مامانمو میشست معلوم بود داره لذت میبره با دیدن این صحنه آب من اومد منم ریختم رو شورتای مامانم بعد باهم خندیدیم گفت شایان معصومه خانم با سلیقه هستا خوش به حال بابات که همچین زنی داره پیر نمیشه مامانت خیلی به خودش میره گفت شایان یه چیزی بگم ناراحت نمیشی گفتم نه بگو گفت من خیلی به یاد مامانت جق زدم مخصوصا اون کون گندش موقع هایی که من راه پله رو نظافت میکردم و مامانت با اون کون گنده و ساپورت تنگ و مانتو کوتاهش و کفشای پاشنه دارش از پله بالا میرفت حسابی خم میشدم تا کون گنده مامانتو ببینم عینه ژله میلرزید موقع راه رفتن کون تو هم به مامانت رفته گفتم خودتو خشک کن بیا بیرون برات سور پرایز دارم رفتم تو اتلق مامانم یه شورت فسفری که پشتش تور بود و جلوش قسمت کوسش باز بود با یه سوتین ستش و یه دامن تا زیر باسن و یه بلوز که جلوش فقط قسمت سینه رو میپوشوند رو پوشیدم یه کفش پاشنه دار قرمز پام کردم یه رژ قرمز زدم و پشت چشمو و خط چشم گذاشتم با یه کلاه گیس بلوند که هم رنگ موی مامانم بود رفتم پذیرایی دیدم حامد لخت نشسته تا منو دید کیرش راست شد گفت جوووووووووووون چیکار کردی با خودت مادر جنده گفت ببخشید گفتم نه خیلی دوست دارم همینجوری حرف بزن باهام من جنده تو ام من زنتم اومد سمتم و منو بغل کرد انداخت رو تخت مامان بابام گفت همونجایی باهات حال میکنم که مامانت کوس و کونشو تقدیم بابات یا شایدم دوست پسراش میکنه دستم رو کیرش بود گفت یالا بخور مادر جنده کاش معصومه اینجا بود کون هر جفتتونو میگاییدم پیش هم گفتم خودم این کیر گندتو تو کون بزرگ مامانم میکردم حامد جون حسابی کونمو لیسید گفت از کون میدی گفتم فقط لاپایی گفت باشه به جای تو کون مامانتو میکنم بزار برگرده نامردم اگه کونشو جر ندم کیرشو گذاشت لای پام و عقب جلو میکرد گفت بگو کون گنده مامانت برا کیه گفتم برا تو حمید جون هم کون من هم کون مامانم ما جنده تو ایم کیرشو گذاشت دهنم معلوم بود آبش داره میاد همرو خالی کرد تو دهنم منم تا قطره آخرشو خوردم بعد شورتمو از پام دراورد لباساشو پوشید و شورت مامانمو گذاشت جیبش گفت شورت مامان جونتو میبرم تا به یاد کون گندش حال کنم و مطمعن باش تو اولین فرصت مامانتو میگام همو بوسیدیم و رفت و قرار شد این هفته که مامانم تنهایی به دیدنم میاد بهش خبر بدم تا مخشو بزنه نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.