کردن زنم توسط دوستم

0 views
0%

همیشه داستانهای سکسی رو میخوندم و فکر میکردم که ایا واقعیت داره یا نه اصلا ممکنه خلاصه یه روز یکی از دوستام زنگ زد گفت هر موقع اومدی اصفهان یه سری بهمون بزن البته ما سالی یه بار رو میرفتیم علی رفیقم پسر باحالیه و ما باهم خیلی راحتیم و شوخی داریم و حتی درمورد سکس هم با هم حرف میزدیم در ضمن علی مجرده خلاصه قرار شد حرکت کنیم و رفتیم منزل دوستمون استراحت کردیم فرداش رفتیم بیرون و تفریح عصر که شد علی گفت مشروب میخورین من و سحر زنم گفتیم باشه بدمون نمیاد مشروب خوردیم و خلاصه اهنگی گذاشتیم و رقصیدیم مست شده بودیم حسابی که دیدم علی دوستم دستش رو انداخته دور گردن زنم داشتن میرقصیدن که دیدم دوستم داره لبای زنم رو میخوره خیلی شهوتی شده بودند یهو دیدم زنم دشتش رو برد رو شلوار دوستم و کیرش رو مالید وای چه صحنه ای خودمم هوسی شده بودم باورم نمیشد دوستم گفت با اجازه ما میریم تو اتاق خواب منم تپش قلب گرفته بودم خیلی هوسی بودم گفتم باشه زنم هم حسابی حشری شده بود رفتن تو اتاق منم رفتم دیدم دارن لب میگیرن علی لباسای زنم رو در اوررد اول سینه هاش رو خورد بعد گردنش رو خورد رفت سراغ کس زنم زبونش رو میکشید وسط کس زنم منم کیرم تو دستم بود زنم شلوار دوستم رو دراورد وای چه ساکی میزد ولی کیرش خیلی بزرگ نبود بر عکس کیر من که کلفت و کمی بزرگه حسابی براش ساک زد بعد زنم رو خوابوند هفتی براش زد منم رفتم نزدیکتر مشاهده میکردم بعد سگی میکردش بعدشم افتاد روش از پشت وکیرش رو تا ته کرد تو کس زنم خیلی حشری بودم هی میرفتم شراب میخوردم و بر میگشتم زنم حشری شده بود میگفت کیر میخوام رفتم جلو همینطور که دوستم میکردش کیرم رو کردم تو دهنش خیلی داشت حال میکرد کمر سفتی داشت دوستم یک ساعت میکرد فکر کنم قرص خورده بود همینطور که داشت میکرد به زنم گفت ابم رو میخوری زنم گفت اره عزیزم بعد زنم به من گفت تو هم بیا و بلند شد ولبه تخت زانو زد ومن هم رفتم پیش اونا و زنم کیر دوستم رو تا ته کرد تو دهنش تخماش رو هم تا ته میخورد و کیر منم خورد و تخمام که دیدم دوستم داره ابش میاد و زنم ابش رو خورد بعد اومد کیر منم خورد وابم رو خورد بعد سه تایی رفتیم حمام و بعدش خوابیدیم فرداش هم دوستم از کون کردش چون من نمیتونم از کون بکنمش کیرم کلفته زنم خیلی حال کرد وابش رو ریخت تو کون زنم و از کون دادن خوشش اومده بود بعد از اون جریان تا حالا پنج بار با دوستم سکس داشتیم زنم خیلی حشریه البته اخرین سفری که با دوستم رفتیم شمال یه خورده با من سر یه قضیه دیگه بحث شد که از دستم ناراحته امیدوارم دوست داشته باشید در ضمن داستان تخیلی نبود نوشته

Date: August 26, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.