کردن عاطفه

0 views
0%

با سلام خدمت دوستان عزیز اسم من علی ۲۵ سالمه ۱۸۰ قدمه هیکلم هم درشته من با دختری به اسم عاطفه مدت ۵ سال هست که دوستم از خصوصیاتش بگم قد ۱۶۵ سفید جذاب با پاهای تپل فوق العاده کردنی کون بزرگ و سوراخ تنگ خاطره من واسه اولین سکسمه خیلی هیجان داشتم اونروز حسابی به خودم رسیده بودم همه چیو آماده کرده بودم عاطفه ساعت ۵ اومد خونمون بعد از خوردن چایی و میوه کلی حرف زدن همش با موهاشو صورت کوچولوش بازی میکردم دوس دخترم ۲۳ سالشه یادم رفت بگم صورتشو بوس کردم گوششو میلیسیدم وای که عجب چیزی بود دوس داشتم پارش کنم دستمو گرفتم زیر ران پاهاش نشوندمش رو پام کیرم سیخ شده بود حسابی لباشو خوردم تمام صورتشو لیس میزدم تاپشو در آوردم سوتینشو نزدیک بود جر بدم سینه هاشو حسابی مالوندم خوابوندمش رو مبل شلوارشو کشیدم پایین وای چی بود نافشو حسابی ملیسیدم رفتم سر وقت انگشتای پاش از نوک انگشتانشو خوردم تا صورتش عاطفه از شهوت زیاد به خودش میپیچید رفتم سراغ شرتش شرتشو در آوردم وای یه کس تپل افتادم به جونش حسابی خوردم بعد از اینکه کسشو حسابی لیسیدم برش گردوندم رفتم سراغ کونش آخ کونشو وا کردم یه سوراخ تنگ انگشتمو تا ته کردم تو کونش جیغش رفت هوا گفتم خفه شو که امروز پارت میکنم کارم که با کونش تموم شد دستمو چنگ کردم داخل موهاش آوردمش بالا که کیرمو ساک بزنه کیرمو تا ته میکردم تو دهنش داشت خفه میشد ۵ دقیقه که ساک زد بردمش رو تخت که از کون بکنمش آخه به قول خودش پرده داشت خلاصه رو سوراخ تنگ کونش تف زدم کلی التماس که از کون نکن ولی اگه اون کونو شما هم میدیدید میکردی سر کیرمو گذاشتم رو سوراخش با تمام فشار کردم داخل احساس کردم پارش کردم جیغ رفت هوا ولی من از شدت لذت چیزی حالیم نمیشه با تمام قدرت کردمش بعد از ده دقیقه کردن آبمو تا قطره آخر کردم تو خونش چن دقیقه افتادم روش بعد بغلش کردم بردم تو حموم شستمش باهام تا چن ساعت قهر بود بعد دیگه از دلش در آوردم الان ۵ سال از اون داستان میگذره هنوز باهم هستیم سکسمونم داریم قصدمونم ازدواجه ببخش سرتونو درد آوردم علی نوشته

Date: June 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.