کردن کون مامان شبنم

0 views
0%

اسم من عرفانه و اسم مامانم شبنمه مثه همه زنای ایرانی یه هیکل گوشتی داره سینه 90 کون بزرگ قدشم 170 و کوص توپولی داره این یه داستان واقعیه تک تک جزئیاتش و فقطم برای طرفداران این بخش مینویسم من بچه تک فرزندم و مامانم 19 سالش بوده که ازدواج کرده و 21 سالگی منو بدنیا آورده ما رشت زندگی میکنیم از بچگی با مامانمم حموم میرفتم تا 8 سالگی اون با شورت و سوتیین میومد و آخره حموم میگفت روتو بکن اونطرف تا من خودمو بشورمو لخت مادرزاد میشد اما من همیشه نگاهش میکردمو برام جالب بود مامان شبنم چرا جلوش کیر نداره یه بار رفتمو جلوشو نیگاه کردمو یه دست زدم گفتم مامان تو چرا مثه من نداری گفت بزرگ میشی میفهمی خلاصه تو خونه همیشه دامن میپوشید راحت بود و اصلا توجهی نمیکرد که وقتی با دامن دراز میکشه شورت توری قرمزش معلوم میشه یه سری پسر عموم تابستون اومده بود خونمون من دیدم هی میره پذیرایی و میاد و اصلا توجهی به بازی کامپیوتری که عاشقش بود نداره بش گفتم چرا هی میری و میای گفت راستشو بگم ناراحت نمیشی گفتم نه بگو دستمو گرفت برد دیدم مامانم دراز کشیده رو مبل و پاهاش بازه و شورت توری قرمزش زده بیرون اینها همه خلاصه بود و اصل ماجرا من 18 سالمه در حال حاظر و این اتفاق مال هفته پیشه صبح دوستم زنگ زد گفت بیا بریم بیرون منم آماده شدم و خواستم برم بیرون مامانم گفت عرفان کجا میری گفتم با دوستم میرم بیرون و عصری میام گفت باشه تا پامو از خونه گزاشتم بیرون مامانم زنگ زد بهم گفت عرفان نیازی مدیر ساختمون اسمش نیازیه یه مرد 40 ساله هیکلی با موهای جوگندمی اندامش لاغر با قد 180 پایین بود گفتم آره چرا گفت همینجوری میخواستم شارژو بدم من به این حرف مامانمم شک کردمو زنگ زدم دوستم گفتم من مشکل پیش اومده برام نمیام خلاصه رفتم بالا تو راهرو طبقه بالا رو پله ها نشستمو منتظر موندم یه نیم ساعت گذشت کم کم دیگه داشتم خسته میشدم که صدا در آسانسور از پایین اومد و دیدم که بله نیازیه سریع رفت در خونه رو زو و رفت تو خونه من دیگه 100 مطمعن شدم خبریه چون کفششم برد تو خونه سرمو گزاشتم رو در هیچ صدایی نمیومد فهمیدم که تو اتاقن و اتاق مامانمم ته خونه بود خلاصه کلید انداختم و خیلی آروم رفتم تو خونه و آروم درو بستم قلبم تند تند میزد گوشیمو درآوردم گزاشتم رو حالت فیلمبرداری و رفتم جلو در باز بود صدا شالاپ شلوپ میومد خیلی آروم جوری که متوجه نشن سر موبایل که دوربین روش بود و بردم جلو و خودم عقب وایسادم و از اسکرین گوشی نیگاه میکردم مامانمم به کمر خوابیده بود رو تخت و نیازی با تمام قدرت کیرشو میکرد تو مامانم لخت لخت بود اما نیازی پیرهنش تنش بود و شلوارشو فقط درآورده بود از شبنم پرسید پسرت که نمیاد اونم گفت نه ازش پرسیدم گفت عصر میاد حین اینکه از کص میکردش با سینه هاشم بازی میکردو هرزگاهی گردنشو گاز میگرفت مامانمو برگردوند به سینه خوابوند یه بالشت کوچیک گزاشت زیر شکمش و خواست از کون بکنش که مامانم یه جیغ زدو گفت اگه کونمو دست بزنی به هیچ عنوان دیگه نمیگم بیای نیازی اصرار کرد ولی فایده نداشت مامانم نمیزاشت خلاصه پشیمون شد و داگ استایل از کص میکردش مامانم اه و اوفش دیگه رفته بود بالا که یهو ارگاسم شد معلوم بود خیلی حال کرده و نیازیم ابشو ریخت رو کمرش من یه فکری به ذهنم رسید گوشیو قطع کردم و آروم از خونه زدم بیرون رفتم تو مارک نشستم و تا عصر چند ده بار فیلمو کامل دیدم عصر اومدم خونه مامانم معلوم بود حموم رفته ملافه تختشم عوض کرده رفتم تو فیلمو تو چن تا فولدر ریختم تو کامپیوتر قایم کردم و مامانمو صداش کردم اومد گفت بله گفتم بشین کارت دارم گفت بگو کارتو فیلمو نشونش دادم شوکه شده بود اصن حرف نمیزد گفت تو خونه بودی و گفتم همه چیزو دیدم و مدرکم دارم میتونم آبروتونو ببرم جوری که جفتتون نتونید از خونه ماتونو بزارید بیرون گفت نه و گریه کردن بهش گفتم آبغوره نگیر واس من گفت چی میخوای میخوای ماشینو بدم بهت میخوای برات پلی استیشن 4 بخرم فقط به کسی چیزی نگو منم گفتم همشونو میخوام اما یه چیز دیگه ام میخوام گفت چی گفتم میخوام بکنمت اونم از کون اینو که گفتم زد زیر گریه و فلان و از این حرفا خلاصه گفتم تا فردا بهش فکر کن فرداش اومدم گفتم فکر کردی گفت آره گفتم خب گفت بهت میدم اما از کص گفتم ن دیگه فقط کون گفت ن من نمیتونم به هیچکس از کون ندادم گفتم واس همینم میخوام از کون بکنمت تهدیدش کردم فیلمو پخش میکنم راضی شد گفتم برو آماده شو یه ساعت دیگه میام سراغت رفت تو اتاق یه شورت و سوتین قرمز با یه ساپورت بنفش چسبونو یه تاپ بدون سوتین که کله سینه هاش بیرون زده بود پوشید گفت بیا آمادم منم رفتم تو اتاق یه جووون گفتمو کیرمو درآوردم گفتم بخور شروع کرد به خوردن خوبم ساک میزد تا داشت ساک میزد منم شلوارشو درآوردم تاپشم درآوردم بش گفتم بسه به سینه خوابوندمش و گفتم قمبل کن اولش ترسیده بود شروع کردم از گوشه شرتش انگشت کردن کونش اول یکی کردم توش بعد دوتا بعدم سه تا برخلاف کصش که گشاد بود کونش خیلی خیلی تنگ بود 5 دیقه ای با کونش ور رفتم یه تف انداختم توش اماده شده بود دیگه کیرمو گزاشتم در سوراخش و یهو کردم توش جیغش رفت بالا میگفت در بیار اما من کار خودمو میکردم تلمبه میزدم از زیر کصشم انگشت میکردم خلاصه رام شده بود و آه آه میکرد معلوم بود حال کرده دیگه کونش گشاد شده بود کامل کیرم تا تخما میرفت تو و در میومد اینقد کصشو انگشت کردم که یهو جمع شد و ارگاسم رسید خسته و بی حال افتاده بود منم چن تا تلمبه زدم و آبمو ریختم تو کونش اون روز 3 بار دیگه از کون کردمش و بازم ارگاسم شد اینم عکس موقعی که قمبل کرده بود 15683503 20847582 نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.