کس یا جلق

0 views
0%

دوش رو باز گذاشته بودم و آب گرم می ریخت رو سرم با سه تا انگشت سر کیرم رو گرفته بودم و خیلی اروم بالا و پایین میکردم صابون گلنار صابون مراغه شامپو سیر پرژک روغن زیتون تقریبا همه مدل جق زدن رو امتحان کردم همیشه همین طوره یه قلقلک تو مغز اگه خونه خالی باشه یه پورنو ی تکراری دو سه تا مالش یه فشار آب گرمی که میریزه رو دستت بعدش یه افسردگی کوتاه حس گناه نه دیگه کار از این حرفها گذشته بیشتر حس خشم همیشه جلق استمنا همینه اینم دفعه داشتم به یاد مینا میزدم الان بچه هاش بهم میگن عمو دختر عموی سومم بود دختر عمو پسر عمو بودیم از همون اول تو دلم بود دبیرستانی بودیم که تو خونه مامان بزرگ باهم ور میرفتیمم مامان بزرگ خوابیده بود بردمش اتاق بغلی اون موقع کسی تخت نداشت تشکها رو پهن کردم مثل کشتی گیر ها میبوسیدمش نازش میکردم و اون عشق میکرد مینا جانم مینا قول بده مال من باشی مگه نیستم دیوونه نه منظورم اینه که همیشه همیشه مال تو هستم ثابت کن وقتی این حرف رو میزدم داشتم آروم داشتم شلوارش رو در میاوردم اون موقع واقعا قصدم ازدواج بود فکر میکردم همه چیز همینقدر ساده است وقتی اون کس نو جوون و اون کون بلورین رو میدیدم عنان از کف داده و مات مبحوط مسخ شده و زبانم اندر کام کیر کرده فقط بوسه بود که میزدم کیرم رو از تو شرت دراوردم موهای نرم دور کیرم که هنوز یاد آور کودکی بود و کیر نازک و سفیدی که هنوز داشت داد میزد من کیر یه بچه ام خیلی اروم و بدون مقدمه سعی کردم از پشت فرو کنم مینا دردش میومد ولی انگار براش افت داشت به زبون بیاره رنگ رخساره دهد خبر از درد کون هنوز تیشرت دخترونه اش تنش بود و داشتم همزمان سینه هاش رو هم میمالیدم ناشیانه یه تف سر کیرم و دوباره فرو کردم یه دفعه گریه مینا درومد و برگشت و نگاه غضب آلودی بهم کرد و گفت یواش دیوونه بوسش کردم به گه خوردن افتادم با هزار تمنا دوباره راضیش کردم و کارم رو تموم کردم این شد سر اغاز عشق من و مینا دوستش داشتم هر شب و هر روز بهش فکر میکردم دیوانه وار تا اینکه یه روز دیدم خونه عموم خاستگار با گل و شیرینی اومده یه پسر پولدار با قیافه تخمی کیری من الن دیلون نیستم ولی این پسره کریه تر از اونی بود که بشه وصفش کرد شاید هم من اینطور میدیدم انتظارم این بود که مینا حد اقل مخالفت کنه ولی وقتی دیدم چشم تو چشم با پسره دل میده و قلوه میگیره فهمیدم پول رو رو سنگ بزاری اب میکنه به مینا زنگ زدم هی تو چی شد چرا مگه قول نداده بودی کدوم قول حالت رو کردی طلب کار هم هستی من دوست دارم عشق منی تو میرم فردا پسره رو میکشم نه تو به درد من نمیخوری کدوم عشق به خودت نگاه کردی با ماشین بابات میخای بیای خاستگاری من خوب درسته بنز زیر پام نبود ولی خوش قیافه بودم خوش استیل مهربون گفتم گور بابات هر گهی میخوای بخور قطع کردم هم تلفن رو و هم امیدم رو از هر کسی داره اب گرم میریزه پشتم گاهی فکر میکنم صابون بهتر از ادم ها درد رو میفهمند شاید دوباره با کسی سکس کنم ولی دل به هیچ کسی نمیبندم نوشته

Date: July 28, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.