کونی شدن من در خوابگاه

0 views
0%

من الان 34 سالمه و بیشتر از 11 ساله دیگه ندادم میخام روند کونی شدنمو بگم هر چند که از قبل زمینه شو داشتم و تو مدرسه بچه ها اساسی منو دستمالی میکردن و یکی شون هم منو خونه خودشون چند بار لخت کرد ولی کونی شدنم بر میگرده به دوران دانشجویی سال 80 که دانشگاه قبول شدم ترم دوم با یه پسر تهرونی هم اتاقی شدم که ورودی خودم بود ولی شیمی میخوند پسر با نمک و خوش مشربی بود اسمش سامان بود قدش 175 و وزنش 65 بود بگذریم یه بار که داشتم لباسامو عوض میکردم و کسی اتاق نبود تقریبا نیمه لخت بودم که سامان یهویی اومد اتاق که دید نیم لختم یه معذرت خواهی کرد ولی نگاهش یه جوری بود منم یه حس خاصی بهم دست داد که یکی اونجوری منو نگا کرد گذشت کم کم دست بازیهاش شروع شد و منم خیلی کم مقاومت میکردم دیگه جوری شده بود وقتی اتاق تنها میشدبم قشنگ کونمو فشار میداد یا میخابید روم و منم لذت میبردم تا اینکه یه شب که یکی از بچه ها رفته بود شهرستان دیدم نصفه شب سامان اومده قشنگ چسپونده به من و داره منو اساسی میماله منم که حالی به هولی شده بودم هیچ عکس العملی نشون ندادم که دستمو بردم سمت شورتش و کیرشو گرفتم سامان که اینو دید بیشتر جری شد و دست برد تو شورتمو و کونمو لمس کرد وای چه حس خوبی بود یه دفعه دیدم داره لباساشو در میاره گفتم چیکار میکنی گفت هیچی میخام لخت کنارت بخابم نترس کاری نمی کنم فقط اون شب لخت بغلم خوابید و آبشو ریخت روتوی یه دستمال دیگه هر وقت اتاق تنها میشدیم لخت میومد پیشم میخابید و منم نیم لخت بغلش میخابیدم و از گرمای بدنش لذت میبردم کم کم کار بجایی کشید که براش ساک میزدم هر چند اول مخالفت میکردم ولی وقتی اولین بار ساک زدم خیلی خوشم اومد این مساله یه دو ماهی طول کشید که کاری پیش اومد رفتم تهران و سامان دعوتم کرد برم اونجا شب اول اونجا بودم که روز بعدش گفت کجا میری گفتم کاری ندارم گفت بیا بریم خونه خواهرم اونجا یه حالی بکنیم گفتم خطریه گفن نه نترس رفتن مسافرت منو برد اونجا بعدش یه دوش ساده گرفتیم اومدیم بیرون رو مبل سامان افتاد به جونم جوری سینه و گردنمو میخورد که من حشری شده بودم که یه دفعه کیرشو داد براش ساک بزنم یه 5 دقیقه که کیرشو خوردم یه کرم که از اتاق خواهرش آورده بود و رو سوراخم مالوند و کیرشو داشت میکرد تو کونم که فقط کله ش رفت که من یه آهی کشیدم همونجوری نگه داشت گفت آزاد جون تحمل کن الانه که عادی شن منم که اساسی حشری شده بودم گفتم اشکال نداره ادامه بده باز کرم بیشتری به کیرش زد و آروم آروم کرد توش جوری که دیگه دردشو زیاد حس نمی کردم و لذت میبردم یه چند دقیقه که تلمبه زد در حالی که دراز کش منو میکرد گفت آزادجون قنبل کن میخام سگی بکنمت کیرشو که در آورد دوباره درد و احساس کردم ولی اجازه نداد حرفی بزنم دوباره در حالی که قنبل کرده بودم کرد توش و یه جورایی تا ته توش کرد و منم همش زیرش ناله میکردم که آبم اومد و ریختم تو دستمال کاغذی بعد ش کیرشو در آورد و گفت ساک بزن گفتم نه کثیفه گفت کونی کیریه که رفته تو کونت با یه دستمال تمیزش کرد و منم شروع کردم به خوردن که یه دفعه یه چیزی با فشار تو دهنم خالی شد سامان کل آبشو تو دهنم خالی کرد خاستم بالا بیارم گفت اینجا نه قورتش بده گفتم نمی تونم سریع یه کیسه فریزر آورد اونجا خالیش کردم ول باز یه کمیشو خوردم دیگه بعد از اون ماجرا سامان هر هفته یه بار یا دوبار یا تو خوابگاهی یا خونه یکی از دوستاش منو میکرد تا دانشگاه تموم شد و اون رفت خارج از کشور و من موندم و یه کون گنده اکه کم و کسری بود ببخشید نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.