کون تپل ممد در خوابگاه

0 views
0%

این خاطره مال بیست سال پیشه موقعی که خوابگاه بودم اون موقع من یک هم اتاقی تپل سبزه داشتم به اسم محمد که البته خوشگل نبود ته ریش کمی هم داشت که خیلی تخمی مذهبی بود اما تا دلت بخواد کون گرد و تپلی داشت تا حدی که خیلی راست نمی تونست راه بره همیشه یک کمی خم بود و سریع هم هرجا می رسید می نشست و ولو می شد یک شلوار پارچه ای قهوه ای داشت که درز پشتش دو لایه بود و زیرش یک لایه اش باز شده بود یک لایه باریک قهوه ای پررنگ لای قاچ کونش درست شده بود من وقتی کونش رو می دیدم خصوصا با اون نوار قهوه ای خیلی حشری می شدم اما روم نمی شد باهاش شوخی کنم هم قیافه اش تعریفی نداشت هم این که من خودم رو اونجا آدم حسابی می دونستم دنبال این شوخی ها نبودم محمد یک دوستی داشت دانشگاه آزادی بود گاهی میومد پیش ما اون اسمش علی بود و خیلی خوش تیپ و خوشگل بود همیشه هم تو اتاق ما با یک شورت هفتی راه می رفت با هیچ کدوم زیاد میونه ای نداشتم اونا تو عالم خودشون بودم من هم تو عالم خودم با محمد خیلی شوخی می کرد من اوایل فکر می کردم در حد دست زدن و انگشت کردنه اما یک روز که تخت بالایی بودند یهو محمد جیغ و داد زد وهر دو نیم خیز شدند دیدم علی روش خوابیده و هر دوشون شورتشون را پایین کشبدن کون جفتشون رو دیدم ظاهرا از درد سوراخش داد زده بود فهمیدم قضیه جدیه و علی واقعا محمد رو می کنه من همین طور تو کف بودم و با خودم کلنجار می رفتم که چطور سر صحبت رو باز کنم و محمد رو بکنم در حالی که اصلا باهاش قاطی نشده بودم یک روز دیدم محمد ریش و سبیلش و زده و موهاش رو هم مرتب کرده لپهاش گل انداخته بود و دیگه قیافه اش شبیه بسیجی ها تخمی نبود از اون روز دیگه تصمیم گرفتم هر طور شده بکنمش گاهی باهاش شوخی می کردم و لپش رو می کشیدم اما هنوز رودربایسی داشتیم تا این که یک روز همین طور دراز کشیده بودم روی تخت محمد اومد کنار من خوابید و گفت سعید جون من یک مشکلی دارم گفتم چیه عزیزم گفت روم نمیشه گفتم بگو ممد جون به کسی نمی گم گفت راستش رو بخوای کیرم خیلی کوچیکه گفتم خب خوابیده طبیعیه کوچیک باشه گغت نه کلا کوچیکه گفتم خوب بذار ببینم کیرش رو نشون داد انصافا خیلی کوچیک بود برعکس کون گنده اش گفتم عیبی نداره کیر که مهم نیست همون طوری دستم رو کشیدم روی رونش اون هم دستش رو رو کیرش کشید کم کم برگشتم طرف اون و همین طور رونش رو آوردم بین دو پام و با دستم دور باسنش رو مالش می دادم و حال می کردم حسابی رفتیم تو همدیگر و من هم دستهام رو بردم روی باسن نرمش و باهاش بازی کردم می خواستم کم کم لباساش رو در بیارم که یهو از سالن صداش کردند برای تلفن معمولا وقتی علی زنگ می زد خیلی طول می کشید ضدحال بدی خوردم یک لحظه بی حرکت شد و بعد نشست روی تخت که بره داشت می رفت حشرم بالا بود دستم رو کامل کردم لای قاچ کونش گفت ولم کن رفت تلفن رو جواب بده و نیم ساعتی طول کشبد و من هم تو کف بودم و هم حسابی حشری شده بودم اما خودم رو به خواب زدم تا برگرده یک حسی هم بهم گفت بی خیال شو آبروت می ره با این کارها تو همین دودلی دراز کشیده بودم که اومد و یک کمی مکث کرد بعد برخلاف همیشه بالش رو گذاشت کف اتاق و خوابید یک دقیقه تحمل کردم اما زود چشامو باز کردم ممد پشت و رو خوابیده بود چشمم به کونش افتاد که مثل یک کوه وسط اتاق رو گرفته بود بی معطلی بلند شدم رفتم پشت محمد نمی دونستم از کجا شروع کنم پشتت نشستم گفت دمت گرم یه مشت و مال بده من هم از خدا خواسته شروع به مالوندنش کردم نشستم روی باسنش بعد آروم رفتم در گوشش گفتم می خوام بکنمت اون هم یه پوزخندی زد گفت شوخی نکن سعید ازت انتظار نداشتم یک کمی شونه هاش رو تکون داد یعنی می خواد در بره من محکم گرفتم روش خوابیدم اون هم همه اش کرکر و پوزخند می زد بلند شدم نشستم پشتش با باسنش بازی کردم و مالش می دادم و می گرفتم تو دستام اون هم به حالت عشوه می گفت شوخی نکن دیگه دلو به دریا زدم شلوار و شورتش رو با هم کشیدم پایین شروع کرد به اعتراض و عه عه عه پوست کونش از خودش روشنتر بود کون گرد و بزرگی داشت با دستام رو کپلهاش زدم و باهاش ور رفتم گفت نکن سعید بی خیال اما دیگه دست خودم نبود شورت و شلوارم رو پایین کشیدم و کیرم رو گذاشتم لای پاش کونش خیلی ارتجاعی و نرم بود همین طور دو سه دقیقه لاپایی زدم و اون هم اوف اوف می کرد با ناز می گفت نکن بلند شدم لای پاش رو باز کردم سوراخش باز بود معلوم بود علی زیاد کردش یک کمی تف زدم سر کیرم و دم سوراخش کیرم رو گذاشتم دم سوراخش فشار دادم تو نمی رفت خوب جا نیفتاده بود اون هم می گفت نکن درد داره اما من اهمیتی نمی دادم بالاخره بعد از دو سه بار جا انداختن کلاهک رو گذاشتم وسط سوراخش و اون قدر محکم زدم که نصف کیرم یک ضرب رفت توش سروصداش زیاد شد می گفت خیلی درد داره در بیار نامرد من یک کمی صبر کردم درآوردم دوباره زدم توش چند بار عقب و جلو کردم تا بالاخره تا ته رفت توش ممد همین طور که غر می زد برگشت عقب رو ببینه من هم کیرم رو بی حرکت نگه داشتم خوابیدم روش و یک ماچ بزرگ از لپش گرفتم و شروع به بوسیدن صورتش کردم غرغرش دیگه به عشوه تبدیل شد اومد ازم لب گرفت همین طور که لب می گرفت تلمبه رو شروع کردم و آخ و اوخش شروع شد من هم گردن و لپش رو می خوردم این که کیرم توی کونش بود یک چیز بود این که باسن نرمش که روش خوابیده بودم و بالا و پایین می رفتم یک حال دیگه ای می داد واقعا تو ابرا بودم و به تنها چیزی که فکر نمی کردم آبروریزی این قضیه بود خیلی زود بعد از چند تا تلمبه آبم اوم و ریختم توش همین طور کبرم را تو کونش نگه داشتم تا کل آبم اومد بدنم یهو سرد شد و کیرم کم کم خوابید و خودش افتاد بیرون بلند شدم دو تا زدم روی کپلهاش و کنارش دراز کشیدم اون هم برگشت گفت ریختی توش نامرد من هم چیزی نگفتم و دراز کشیدم اومد ازم لب گرفت ولی من هیچ حسی نداشتم بعدا فهمیدم لب گرفتن رو خیلی دوست داره تا آخر ترم دیگه روم بهش باز شده بود و خیلی باهاش شوخی می کردم چهار پنج باری دوباره کردمش اما دیگه هر وقت تو اتاق با هم تنها بودیم دستم تو کونش بود اون هم ناهوا ازم لب می گرفت بعد از اون ترم اون با علی بیرون یک خونه گرفتند و از خوابگاه رفتند گاهی تو دانشگاه می دیدمش اما خیلی کم رشته مون فرق داشت دو تا دانشکده جدا بودیم اون موقع ها موبایل نبود تا دوباره ارتباط برقرار کنیم رابطه مون کم شد یک بار که تو سلف دیدمش گفتم آخر هفته بیا اتاق من تنهام اومد و دوباره با هم حال کردیم گفت علی فهمیده بوده که ما با هم حال می کنیم بهمین خاطر بیرون خونه گرفته اون شب خاطره سکس اول رو دوباره زنده کردم و تو همون حالت خوابیده روی زمین روی باسنش خوابیدم و ده تا شاک زدم آبش رو ریختم توش تا صبح ازم لب می گرفت بعد از اون دیگه باهاش قراری نذاشتم طعم کون ممد باعث شد یک زن تپل بگیرم نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.