کون دادنم ازطریق تلگرام به مرد کیرکلفت

0 views
0%

سلام به همه شهوانیا من محمدم هستم یه کونی حرفه ای ازخودم بگم سنم ۲۰ قدم ۱۶۸ وزنم ۷۰کیلو بدنم بدونه مو و کونه گنده ای دارم جوریه کونم همه بهم نظر دارن ۲سال کون دادنو شروع کردم میخوام یه بار از کون دادنمو براتون تعریف کنم که به نظر خودم جالبه و میخوام لذت ببرید چون حقیقه هرکیم فحش داد برمیگرده به خودش وخانوادش بریم سره داستان چندروزی بود توکفه کیربودم حسابی تو تلگرامم چندتا گروه گی دارم دنبال آدمه خوش کیر و قابله اعتماد میگشتم پیام میدادم توگروه و عکسه کونمو میزاشتم تو گروه چندنفری اومدن تو پی ویم ولی دور بودن یا شرایطم نمیخوند باهاشون که برم مکانشون نزدیکه ساعت ۹شب بود تنها بودم خونمون تا یکی دیدم هی پیام میده تو پی ویم عکسه کیرشم فرستاده بود میگفت تنهام بیا پیشم نزدیکیم جوابشو دادم بعد جواب دادنم شرایطمون اوکی شد کیرشم عالی بود تا اینکه گفت میتونی بیایی پیشم الان بیا منم ازخدا خواسته گفتم باشه گفتم بیا فلان جا دنبالم باماشین گفت باشه من راه افتادم توراه بهش پیام دادم متاهلی یا مجرد گفت مجردم گفتم مکانت خونه کیه گفت خونه خواهرمه گفتم میشه لباسایه خواهرتو بپوشم سکس کنیم گفت ازخدامه من دنباله زنپوشم بودم چه بهتر گذشت تا رسیدم سرجایه مشخص شده دیدم یه ماشین سرقرارمون هست گفته بود پژو ۲۰۶سفیده فهمیدم خودشه سریع رفتم تو ماشینش تا دید منو یه جووووونی گفت که گفتم الانه توماشین جرم بده توراه سوال میپرسید و دستمو هی میگرفت میزاشت رو کیرش منم میمالیدم براش کیرشو تا اینکه رسیدیم خونه ماشینو پارک کرد زود رفتیم توخونه تارسیدیم سریع لخت شدیم کیرشو دیدم حال کردم انگار ازتو عکس گنده تر بود کیرش خلاصه رفتیم رو تخت گفت من عاشقه 69هستم منم مثله بردها گوش میکردم تا 69شدیم کیرشو لیس میزدم میخوردم براش اونم کونمو لیس میزد وسوارخمو زبون توش میکرد وای چه حالی میداد توآسمون بودم ازلذت گفت بسه داره آبم میاد خیلی کیرخوره خوبی هستی ولی من هنوز باهات کاردارم رفت سرکشو لباسا یه دست ست شورت سوتین اورد نارنجی بود گفت بپوش تا من بیام زود پوشیدم بعد رفتم سره میزه آرایش یه کمم رژ زدم جیگری بود برا خواهرشو بود رفت تا اومد تو گفت چه جیگری شدی انگار خواهرمو میخوام بکنم جونننن رفتم سمتش شورت پاش نبود کیرشو مالیدم بادستم دیدم یخه یخه کمی خوردمش فهمیدم اسپره زده گفتم دهنم بی حس شد چرا اسپره زدی گفت چون میخوام طولانی بکنمت همچین جیگریو نباید زودی ردش کرد رفت حسابی براش ساک زدم تاجایی که دهنم بی حس شده بود کاملا تا ته تو حلقم فشار میداد جوری که خایه هاش مچسبید به لبام منم هق میزدم هی تا اینکه گفت بسه میخوام بکنمت حسابی حال کنی انقد حال کنی همیشه ماله من باشی دراز کشیدم پاهامو داد بالا کمی باوازلین سوراخمو باز کرد انگشتم میکرد نم نم تعداد انگشتاتو زیاد میکرد تا۳تا انگشتش به راحتی توکونم فرو میکرد و عقب جلو میکرد حالا فهمیده بودم با یه کون کن حرفه ای و کیر طلا طرفم نوبته گاییده شدنم شده بود پاهامو باز کرد کیرشو تنظیم کرد رو سوراخ کونم نم نم کیرشو تو کونم حس میکردم وکیرش کونمو فتح میکرد جوری که ازکلفتیه کیرش حس جرخوردن بهم دست میدادکیرش تا نصفه تو کونم بود نمیدونم چی شد یهو وحشی شد کیرشو تا دسته تو کونم کرد دادم رفت هوا سریع خواستم اززیرش بیام بیرون که نذاشت گفت الان جاباز میکنه منم ازدردو لذت میپیچیدم به خودم دیدم نم نم داره تلمبه میزنه منم دردم کمی کم شده بود وحشی شده بود تندتند تلمبه میزد تو کونم گفت برگرد قمبل کن برگشتم اون رو پا واستاد به حالته سگی میکرد توکونم خیلی خوب میکرد صفت میکرد منو منم گشاده گشاد شده بودم یکی دوبار کیرشو دراورد هی تاته کیرشو میکرد تو کونم گفت سوتینو دربیار دراوردم گفت برگرد دوباره برگشتم پاهامو داد بالا کیرشو کرد توکونم تندتند تلمبه میزد دیگه کاملا جر خورده بودم تا اینکه گفت آبم داره میاد سوتینو بزار کنار صورتت تا گذاشتم کنار صورتم بلند شد بالایه سرم آبشو ریخت رو صورتم و رو سوتین بعدش رفت دستشویی منم رو سوتین خواهرش جق زدم آبمو ریختم رو سوتینه خواهرش کلی حال کردم چندبارم باهاش سکس داشتم الانم باهاش رابطه دارم امیدوارم حال کرده باشید اگه منو خواستید پیام بدید یا آیدی تلگرام بزارید هرکی ازتهرانه وحومه جوری حال میدم که هیچ وقت یادتون نره نوشته کون طلایه سفید

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.