کون دادنم به سرباز حشری تو پارک

0 views
0%

اسم مستعارم میلاده و اولین باره که داستان می نویسم خیلی وقت بود میخواستم بنویسم اما انقدر که داستانای سکسیه بقیه رو میخوندم و حشری میشدم نمیتونستم خودمو کنترل کنم و دست به کیر و کون میشدم و خودمو میمالوندم و بعد جق نایی واسه داستان نوشتنم نمیموند این داستانم سومین باریه که کون می دادم دفعه های قبل و بعدشو بعدا براتون میذارم تقریبا 4 یا 5سال پیش بود 20 یا 21 سالم بود از موقعی که دیگه دلو زدم به دریا و قبول کردم که سکس کردن کار بدی نیس اونم با همجنس پسر شروع کردم گشتم تو سایتای مختلف و یاهو اون موقع که ی کیس خوب پیدا کنم بعد کلی گشتن از یه پسره خوشم اومد سنش از من کمتر بود و طرفای حسین آباد کرج مینشستن بعد حدود ی هفته زنگ زد و پاشدم رفتم تو کونم عروسی بود که قراره ی سکس داغ باهاش داشته باشم پاشدم رفتم البته قرارمون تو پارک بود واسه آشنایی موهاشو کوتاه کرده بود و سیاه شده بود ی کم تو سربازی جثه اش ام از من کوچیکتربود اما چون از من سنش کمتر بود کون دادن بهش خیلی حال میداد ولی من زیاد حال نکردم با چهره اش اما کم کم حرفامون سکسی شد و منم زود حشری میشم اصرار کرد که همین الان میخواد بکنه گفت بریم بیرون تو دسشویی پارک من تعجب کردم که آخه همه میبینن و آبرومون میره اون موقع ها چون تازه شروع کرده بودم به سکس خیلی میترسیدم سرظهر بود و هیشکی نبود تو پارک بالاخره حشری شدم و قبول کردم اول برگشتیم رفتیم داروخونه کاندوم خریدیم دیگه دیدم جدی شده و خوشحال بودم برگشتیم پارک همه جا رو حواسمون بود که کسی نبینه ما با هم میریم تو ی دستشویی اولین بارم بود از بچگی خیلی دوس داشتم که بچه های مدرسه به زور ببرنم ی گوشه یا دستشویی منو انگولک کنن یا بمالن از پشت و بکننم داشتم از شوق وشهوت میمردم اول من رفتم تو دستشویی و بعد اون خیلی خوب بود چون هیشکی نبود دسشویی هم تمیز بود اخ جون دیگه راحت میتونستم بهش کون بدم و هرکاری باهام بکنه چون هیشکی نمیدید داشتم میمردم کشید پایین و گفت بخور منم مثل گشنه ها کیرشو میلیسیدم بعد سریع کاندومو دراورد کشید رو کیرش گفت این جوری بهتره و تمیز تره کیر سفت و خشنشو داشتم میخوردم اما اون واس منو نخورد و فقط با دست میمالید خیلی حال میداد بعد خمم کرد سرم چسبیده بود به در هی با دست کمرمو فشار میداد پایین بعد شروع کرد به انگشت کردنم خیلی سوختم خیلی تنگ بود سوراخم و اونم کیف میکرد که چقدر تن گم بعد 2 انگشتی من از همون اول منصرف شدم و گفتم ولش کن نمیخوام بدم میسوزم خلاصه نمیذاشت ولم نمی کرد منم از ی طرف خوشم میومد بعد ی تف انداخت رو سوراخمو و کیر خودشم تفی کرد و گذاشت درم هی فشار میداد و نمیرفت تو من خوئشحال شدم که نمیره کلی ور رفت و دو دستی فشار میداد تا بالاخره یهو رفت تو واااااااااااای داشتم میمردم از درد اما اون بی شرف شکممو گرفته بود و در نمیاورد اروم میکشید عقب و میکردتووووووووووووووووم منم آخ آخ و آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآی ام بلند شده بود نمیتونستم جلو خودمو بگیرم بهم میگفت ساکت میشنون بعد سرعتشو زیاد کرد تا ته کیرشو میتپوند ت وووووووووم و با ی دست کیرمو میمالید من از نوک کیرم از شدت شهوت آبم قطره قطره می ریخت انقد خمم کرده بود سرم کاملا پایین بودو از یر میدیدم که دارم گاییده میشم آخ که داشتم هم درد می کشیدم هم لذت میبردم وقتی میتپوند تووووم کل بدنش از پشت کونمو لمس می کرد کون دادن به ی سرباز حشری خیلی حال میده اونم خیلی حال میکرد و آآآآآآآآآآآه آه آه میکرد بعد چند دیقه کشید بیرون و آبشو ریخت رو کونم من فقط داشتم میسوختم و جای خالی کیرشو تو کونم که باز شده بود حس می کردم آب من اما نیومده بود و تخمام داشت میترکید ارضا نشده بودم شروع کرد کیر منو جق زدن آبم نمیومد خودم انقدر زدم تا آبم اومد داشت پاهام میلرزید از خستگی نوبتی شستیم خودمونو و اومدیم بیرون رفتم خونه بد جور میسوخت کونم نمیدونستم چیکار کنم نفهمن رفتم حموم چند وقت بعد دوباره زنگ زد رفتم خونه که نمیدونم بره کی بود 3 نفر بودن و دیدم دود و دم به راس من ترسیده بودم و ملوم نبود میخوان چه کونی ازم پاره کنن خوشم نمیاد از دود بعد کلی اصرار برگشتم خونه و دیگه نرفتم اما خیلی دوس داشتم بهش بدم این دفعه رنگ و روش سفید شده بود و ی کم هیکلی تر اما دیگه من قرار گذاشته بودم که پیشش نرم هر وقت فک میکنم به اون حالتی که خم شده بودمو از پشت کیرشو کرده بود تو کونم و میگایید کیرم راس میشه و خیلی دوس دارم باز بهش بدم اما دیگه شماره همو نداریم اگه این دفه بخواد میخوابم زیرش حتما نوشته

Date: August 23, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.