کون دادن امیر در کودکی

0 views
0%

با سلام خدمت تمام دوستاني كه اين خاطره رو ميخونن من امير هستم 31 تهران ميخوام يه خاطره از دوران نوجواني براتون تعريف كنم البته اين خاطره واقعيه من حدود 13 يا 14 سالم بودمدرسه ميرفتم و بچه زرنگي بودم سال دوم راهمايي بودم با يكي كه يه چند سالي درجا زده بود رفيق بودم البته اولش قصدي نداشتم ولي يواش يواش يه حسي به هم پيدا كرديم تا اينكه يه فرصتي پيش اومد در راه برگشت از مدرسه به خونه بوديم كه گفت خيلي حالم بده گفتم چرا گفت اگه بشه باهم بازي كنيم گفتم چه بازي گفتم بيا بريم تا بهت بگم گفتم باشه البته من تا حدودي حدس زده بودم كه چه اتفاقي ممكنه بيفته رفتيم يه جاي خلوت جايي كه نميشد كامل لخت شيم اول اون خوابيد زمين شلوارشو دراورد بدن سفيد و كون تپل داشت ولي من اون لحظه انقد راسترس داشتم كه هركاري كردم كيرم بلند شه نشد خنده دار بود ولي خيلي هم ترسيده بودم چون بار اولم بود اين صحنه برام پيش اومده بود هركاري كرديم بلند نشد بعد گفت تو بخواب من خوابيدم شلوارمو دراوردم ديگه روم نشد شرتمو دربيارم خودش شرتمو دراورد انقدر خجالت مي كشيدم كه حتي كيرشم نديدم فقط منتظر بودم كه كلي ميخاد بكنه توش بعدش زانو زد سر كيرشو خيس كرد با يه دستش لاي كونمو باز كرد سركيرشو گذاشت رو سوراخ بعدش خوابيد روم فشار داد كه كيرش پريد بيرون رفت لاي پام يكي دو باري اينكارو كرد اخرش با دستش كيرشو گرفت گذاشت دم سوارخ يه فشار كوچولو داد سركيرش رفت تو بعدش خوابيد روم و كيرشو ول كرد بعد يه فشار محكم داد رفت تو نميدوني چه دردي داشتم انقدر درد داشتم كه ميخواستم برگردم ولي به خودم گفتم تحمل كنم الان تموم ميشه ولي خيلي طول كشيد چشمامو بسته بودم از شدت درد داشتم جر ميخوردم انگاري بعد ديدم كيرش داخل كونم داره مثل نبض ميزنه نگو ايش داره ميريزن توش بعدديدم يواش يواش كيرشو درآورد منم از فرصت استفاده كردم سريع پاشدم كه نكنه دوباره بكنه توش ولي عجب كيري داره به سنش نميخورد كيرش خيلي كمر كلفت بود كوتاه بود ولي قطرش خيلي كلفت بود از سر كيرش تا كمر كيرش خوني شده بود بعد كه تموم شد پاشديم كه بريم ديدم نميتونم پاهامو جمع كنم مجبور بودم پا باز برم خونه ميخواستم حالت عادي راه برم ديدم خيلي درد داره ميسوخت وحشتناك تا يه مدت حتي نميتونم درست بشينم ديگه بعد اون جريان ديگه با كسي سكس نكردم تا امروز الان حدود 18 ساله با كسي سكس نداشتم نوشته

Date: August 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.